LXXI - 26 luty 2024 r.

 

Protokół

 

Materiały dodatkowe na LXXI sesję Sejmiku Województwa Podkarpackiego:

 

Materiały na LXXI sesję Sejmiku Województwa Podkarpackiego:

01_porządek_obrad__LXXI_sesji.docx25,58 KB

04_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_udzielenia_pomocy_finansowej_Gminie_Zagórz.docx17,63 KB

05_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_udzielenia_pomocy_finansowej_na_rzecz_Samorządowego_Kraju_Preszowskiego_na_Słowacji.docx19,38 KB

06_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_ustalenia_maksymalnej_wysokości_pożyczki_udzielanej_w_roku_budżetowym_2024.docx22,76 KB

07_projekt_uchwały_sejmiku_zmieniającej_uchwałę_w_sprawie_udzielenia_dotacji_na_prace_konserwatorskie_restauratorskie.docx19,76 KB

07_1_projekt_uchwały_sejmiku_zmieniającej_uchwałę_w_sprawie_udzielenia_dotacji_na_prace_konserwatorskie_restauratorskie_załącznik.xlsx13,27 KB

08_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_zmian_w_budżecie.docx111,18 KB

08_1_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_zmian_w_budżecie_uzasadnienie.docx43,17 KB

08_2_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_zmian_w_budżecie_uzasadnienie_załącznik.xlsx22,23 KB

08_3_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_zmian_w_budżecie_załącznik_1_2_3.xlsx34,85 KB

09_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_zmian_w_Wieloletniej_Prognozie_Finansowej_1.doc108,50 KB

09_1_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_zmian_w_Wieloletniej_Prognozie_Finansowej_uzasadnienie.doc115,00 KB

09_2_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_zmian_w_Wieloletniej_Prognozie_Finansowej_uzasadnienie_załącznik_1_2_1.xlsx84,68 KB

09_3_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_zmian_w_Wieloletniej_Prognozie_Finansowej_załącznik_1.pdf3,06 MB

09_4_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_zmian_w_Wieloletniej_Prognozie_Finansowej_załącznik_2_1.pdf218,59 KB

10_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_powołania_skarbnika_województwa.docx13,30 KB

10_1_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_powołania_skarbnika_województwa_uzasadnienie.docx14,53 KB

11._projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_zmiany_Uchwały_Nr_XXX54016_Sejmiku_Województwa_Podkarpackiego_z_dnia_29_grudnia_2016_roku.docx19.54 KB

12_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_wyrażenia_zgody_na_nabycie_nieruchomości_położonej_w_Przemyślu.docx18,71 KB

13_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_uchwalenia_Wojewódzkiego_Programu_Przeciwdziałania_Przemocy_Domowej_na_lata_2024_-_2030.doc53,00 KB

13_1_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_uchwalenia_Wojewódzkiego_Programu_Przeciwdziałania_Przemocy_Domowej_na_lata_2024_-_2030_załącznik.docx550,32 KB

14_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_zmian_w_Statucie_Wojewódzkiego_Zespołu_Specjalistycznego_w_Rzeszowie.docx21,91 KB

15_projekt_uchwały_w_sprawie_rozpatrzenia_odwołania_dyrektora_PZDW_od_wystapienia_pokontrolnego_Komisji_Rewizyjnej__SWP.docx16,95 KB

16._projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_podziału_wojewodztwa_podkarpackiego_na_obwody_łowieckie_oraz_zaliczenia_ich_do_kategorii.docx17,94 KB

16_1_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_podziału_wojewodztwa_podkarpackiego_na_obwody_łowieckie_oraz_zaliczenia_ich_do_kategorii_załącznik_1.docx86,28 KB

16_2_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_podziału_wojewodztwa_podkarpackiego_na_obwody_łowieckie_oraz_zaliczenia_ich_do_kategorii_załącznik_2.docx516,87 KB

16_3.docx 460 MB

16_4_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_podziału_wojewodztwa_podkarpackiego_na_obwody_łowieckie_oraz_zaliczenia_ich_do_kategorii_raport.xlsx20,29 KB 

17_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_uchwalenia_Programu_Ochrony_Środowiska_dla_Województwa_Podkarpackiego_na_lata_2024_-_2027.docx18,25 KB

17_1_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_uchwalenia_Programu_Ochrony_Środowiska_dla_Województwa_Podkarpackiego_na_lata_2024_-_2027_załącznik_program.docx36,51 MB

17_2_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_uchwalenia_Programu_Ochrony_Środowiska_dla_Województwa_Podkarpackiego_na_lata_2024_-_2027_załącznik_prognoza.docx37,20 MB

18_projekt_uchwały_w_sprawie_zatwierdzenia_planu_kontroli_Komisji_Rewizyjnej.docx13,95 KB

18_1_projekt_uchwały_w_sprawie_zatwierdzenia_planu_kontroli_Komisji_Rewizyjnej.docx14,95 KB

19_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_ustalenia_przebiegu_dróg_wojewódzkich_na_terenie_województwa_podkarpackiego.docx17,74 KB

19_1_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_ustalenia_przebiegu_dróg_wojewódzkich_na_terenie_województwa_podkarpackiego_załącznik.xlsx42,39 KB

19_2_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_ustalenia_przebiegu_dróg_wojewódzkich_na_terenie_województwa_podkarpackiego_zobrazowanie_graficzne.docx11,37 MB

20_krajowa_sieć_obszarów_wiejskich_na_lata_2014_-_2020_KSOW._sprawozdanie_z_realizacji_-_stan_na_31.12.docx285,93 KB

21_informacja_dot._stanu_wdrażania_tzw._działań_samorządowych_w_ramach_PROW_2014_-_2020.docx369,18 KB

22_program_operacyjny_Rybactwo_i_Morze_na_lata_2014_-_2020._stan_wdrażania_osi_4_w_województwie_podkarpackim.docx204,29 KB

23_sprawozdanie_z_realizacji_Podkarpackiego_Programu_Odnowy_Wsi_na_lata_2021_-_2025.docx83,53 KB

24_sprawozdanie_z_wyjazdów_zagranicznych_Członków_Zarządu_oraz_pracowników_Urzędu_Marszałkowskiego_i_przyjmowanych_osób_i_delegacji_za_IV_kwartał_2023_rdocx.docx73,56 KB

25_sprawozdanie-IV_KWARTAŁ_2023.docx25,88 KB

26._uchwała_zarządu_w_sprawie_sprawozdania_z_wysokości_średnich_wynagrodzeń_nauczycieli_za_rok_2023_3.docx40,95 KB

27_informacja_z_działalności_Zarządu_15.01_08.02.2024.docx115,39 KB

28_Informacja__o__realizacji__uchwał__LXX__sesji.docx17,18 KB


Copyright © 2022 Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego
al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów, tel. 17 850 17 00, fax. 17 850 17 01
e-mail: urzad@podkarpackie.pl, www.podkarpackie.pl, sejmik.podkarpackie.pl
Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30