Komisje

Komisje sejmiku

 

WYKAZ KOMISJI SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

 

KOMISJA GŁÓWNA
1. Jerzy Borcz – Przewodniczący Komisji
2. Joanna Bril – Członek Komisji
3. Renata Knap – Członek Komisji
4. Czesław Łączak – Członek Komisji
5. Marcin Fijołek – Członek Komisji
6. Jan Tarapata – Członek Komisji

 

KOMISJA BUDŻETU, MIENIA I FINANSÓW
1. Marcin Fijołek – Przewodniczący Komisji
2. Władysław Ortyl – Członek Komisji
3. Karol Ożóg – Członek Komisji
4. Jerzy Paul – Członek Komisji
5. Czesław Łączak – Członek Komisji
6. Jolanta Kaźmierczak – Członek Komisji
7. Paweł Pazdan – Członek Komisji

 

KOMISJA REWIZYJNA
1. Krzysztof Kłak – Przewodniczący Komisji
2. Kamila Piech – Wiceprzewodnicząca Komisji
3. Stanisław Kruczek – Sekretarz Komisji
4. Dariusz Sobieraj – Członek Komisji
5. Adam Berkowicz – Członek Komisji
6. Marcin Fijołek – Członek Komisji
7. Jacek Magdoń – Członek Komisji

 

KOMISJA EDUKACJI, KULTURY I KULTURY FIZYCZNEJ
1. Ewa Draus – Przewodnicząca Komisji
2. Wiktor Koba – Członek Komisji
3. Monika Brewczak – Członek Komisji
4. Jerzy Cypryś – Członek Komisji
5. Anna Huk – Członek Komisji
6. Piotr Pilch – Członek Komisji
7. Bronisław Baran – Członek Komisji
8. Adam Berkowicz – Członek Komisji

 

KOMISJA OCHRONY ZDROWIA, POLITYKI PRORODZINNEJ I SPOŁECZNEJ
1. Stanisław Kruczek – Przewodniczący Komisji
2. Adam Śnieżek – Członek Komisji
3. Paweł Pazdan – Członek Komisji
4. Renata Butryn – Członek Komisji
5. Władysław Ortyl – Członek Komisji
6. Bogdan Romaniuk – Członek Komisji
7. Sabina Południak – Członek Komisji
8. Dariusz Sobieraj – Członek Komisji

 

KOMISJA WPÓŁPRACY Z ZAGRANICĄ, TURYSTYKI I PROMOCJI
1. Sabina Południak – Przewodnicząca Komisji
2. Marek Ordyczyński – Członek Komisji
3. Renata Butryn – Członek Komisji
4. Jerzy Borcz – Członek Komisji
5. Joanna Bril – Członek Komisji
6. Renata Knap – Członek Komisji
7. Mateusz Lechwar – Członek Komisji
8. Mirosław Majkowski – Członek Komisji
9. Adam Berkowicz – Członek Komisji

 

KOMISJA ROZWOJU REGIONALNEGO
1. Kamila Piech – Przewodnicząca Komisji
2. Marek Ordyczyński – Członek Komisji
3. Bronisław Baran – Członek Komisji
4. Joanna Bril – Członek Komisji
5. Ewa Draus – Członek Komisji
6. Renata Knap – Członek Komisji
7. Stanisław Kruczek – Członek Komisji
8. Jan Tarapata – Członek Komisji

 

KOMISJA GOSPODARKI I INFRASTRUKTURY
1. Stefan Bieszczad – Przewodniczący Komisji
2. Renata Knap – Członek Komisji
3. Jacek Magdoń – Członek Komisji
4. Kamila Piech – Członek Komisji
5. Bogdan Romaniuk – Członek Komisji
6. Adam Śnieżek – Członek Komisji
7. Jolanta Kaźmierczak – Członek Komisji
8. Paweł Pazdan – Członek Komisji
9. Bronisław Baran – Członek Komisji
10. Jan Tarapata – Członek Komisji
11. Mirosław Majkowski – Członek Komisji

 

KOMISJA ROLNICTWA, ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH I OCHRONY ŚRODOWISKA
1. Jerzy Paul – Przewodniczący Komisji
2. Jerzy Borcz – Członek Komisji
3. Monika Brewczak – Członek Komisji
4. Anna Huk – Członek Komisji
5. Piotr Pilch – Członek Komisji
6. Marek Ordyczyński – Członek Komisji
7. Wiktor Koba – Członek Komisji
8. Adam Berkowicz – Członek Komisji

 

KOMISJA BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO I ZATRUDNIENIA
1. Jerzy Cypryś – Przewodniczący Komisji
2. Dariusz Sobieraj – Członek Komisji
3. Anna Huk – Członek Komisji
4. Piotr Pilch – Członek Komisji
5. Krzysztof Kłak – Członek Komisji

 

KOMISJA SKARG, WNIOSKÓW I PETYCJI
1. Bogdan Romaniuk – Przewodniczący Komisji
2. Stefan Bieszczad – Wiceprzewodniczący Komisji
3. Monika Brewczak – Sekretarz Komisji
4. Sabina Południak – Członek Komisji
5. Krzysztof Kłak – Członek Komisji
6. Jan Tarapata – Członek Komisji
7. Adam Śnieżek – Członek Komisji

 

KOMISJA KARPACKA
1. Mateusz Lechwar – Przewodniczący Komisji
2. Anna Huk – Członek Komisji
3. Karol Ożóg – Członek Komisji
4. Piotr Pilch – Członek Komisji
5. Adam Berkowicz – Członek Komisji

 

KOMISJA ŁĄCZNOŚCI Z POLAKAMI ZA GRANICĄ
1. Jacek Magdoń – Przewodniczący Komisji
2. Mirosław Majkowski – Członek Komisji
3. Jolanta Kaźmierczak – Członek Komisji
4. Renata Butryn – Członek Komisji
5. Ewa Draus – Członek Komisji
6. Anna Huk – Członek Komisji
7. Mateusz Lechwar – Członek Komisji
8. Czesław Łączak – Członek Komisji


Copyright © 2022 Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego
al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów, tel. 17 850 17 00, fax. 17 850 17 01
e-mail: urzad@podkarpackie.pl, www.podkarpackie.pl, sejmik.podkarpackie.pl
Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30