Komisja Rozwoju Regionalnego

Komisja Rozwoju Regionalnego

Zakres działań

  • opiniowanie projektów rozwoju regionalnego
  • opiniowanie propozycji strategii rozwoju regionalnego
  • opiniowanie wieloletnich programów Województwa
  • opiniowanie planów zagospodarowania przestrzennego Województwa
  • ocena współpracy Województwa z samorządami powiatów i gmin w zakresie strategii rozwoju i koordynacji planów zagospodarowania przestrzennego
  • ocena realizacji rocznych planów rozwoju regionalnego
  • opiniowanie wniosków merytorycznych o pozyskanie środków pomocowych. 

Skład osobowy

 

Kamila Piech - Przewodnicząca Komisji
Joanna Bril - Wiceprzewodnicząca Komisji 
Maria Fajger - Członek Komisji
Stanisław Kruczek - Członek Komisji 
 Ewa Draus - Członek Komisji
Jan Tarapata - Członek Komisji
Antoni Pikul - Członek Komisji 

 

Copyright © 2022 Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego
al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów, tel. 17 850 17 00, fax. 17 850 17 01
e-mail: urzad@podkarpackie.pl, www.podkarpackie.pl, sejmik.podkarpackie.pl
Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30