Komisja Łączności z Polakami za Granicą

Komisja Łączności z Polakami za Granicą

 Zakres działań:

łączność i wzmacnianie więzi z Polakami i Polonią poza granicami kraju

wspieranie ośrodków i organizacji polonijnych prowadzących w kraju i za granicą pracę edukacyjną, kulturalną i społeczną

wspieranie działań na rzecz zachowania duchowej i materialnej spuścizny Polaków za granicą

analizowanie sytuacji Polaków i Polonii poza granicami kraju

podejmowanie działań i inicjatyw na rzecz kultywowania języka polskiego, polskich obyczajów, tradycji i historii

współpraca z jednostkami i organizacjami administracji rządowej i samorządowej oraz organizacjami, wspierającymi rozwój Polonii i Polaków za granicą.

 

Skład osobowy:

Jacek Magdoń - Przewodniczący Komisji 
Karol Ożóg - Wiceprzewodniczący Komisji 
Monika Brewczak - Członek Komisji
Maria Napieracz - Członek Komisji 
Andrzej Ćwierz - Członek Komisji
Danuta Stępień - Członek Komisji
Czesław Łączak   -Członek Komisji

Copyright © 2022 Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego
al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów, tel. 17 850 17 00, fax. 17 850 17 01
e-mail: urzad@podkarpackie.pl, www.podkarpackie.pl, sejmik.podkarpackie.pl
Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30