Komisja Bezpieczeństwa Publicznego i Zatrudnienia

Komisja Bezpieczeństwa Publicznego i Zatrudnienia

Zakres działań

  • współpraca z jednostkami i organizacjami stanowienia prawa i przestrzegania prawa (parlamentarzyści, sądy, prokuratura, policja, stowarzyszenia i organizacje społeczne i samorządowe)
  • występowanie do organów władzy publicznej w sprawach związanych z przestrzeganiem praw i wolności obywateli
  • podejmowanie działań i inicjatyw na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa  dzieciom   i młodzieży
  • opiniowanie organizacji i koordynacji ruchu drogowego na terenie Województwa
  • analizowanie sytuacji na rynku pracy w oparciu o sprawozdawczość i informacje oraz materiały z Wojewódzkiego Urzędu Pracy
  • współpraca z jednostkami i organizacjami administracji rządowej i samorządowej w kreowaniu rynku pracy i wspieraniu rozwoju Województwa.

Skład osobowy

Copyright © 2022 Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego
al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów, tel. 17 850 17 00, fax. 17 850 17 01
e-mail: urzad@podkarpackie.pl, www.podkarpackie.pl, sejmik.podkarpackie.pl
Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30