Komisja Budżetu, Mienia i Finansów

Komisja Budżetu, Mienia i Finansów

Zakres działań

  • opiniowanie projektu budżetu Województwa na dany rok oraz sprawozdania z wykonania budżetu
  • opiniowanie propozycji do projektów wieloletnich prognoz i programów rozwoju Województwa
  • opiniowanie projektu wydatków na inwestycje w planie rocznym oraz w programach wieloletnich
  • opiniowanie propozycji zmian w zakresie dochodów i wydatków w trakcie rocznej realizacji budżetu Województwa
  • opiniowanie prowizorium budżetowego na okres objęty prowizorium budżetowym państwa
  • opiniowanie propozycji zaciągania przez Zarząd kredytów i pożyczek na pokrywanie niedoborów lub na sfinansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych rocznych dochodach
  • opiniowanie propozycji emisji obligacji Województwa
  • uczestniczy w kształtowaniu polityki Województwa w zakresie gospodarowania mieniem Województwa.

Skład osobowy 

Mieczysław Tołpa
- Przewodniczący Komisji 
Andrzej Ćwierz - Wiceprzewodniczący Komisji
Jerzy Cypryś - Członek Komisji 
Czesłąw Łączak - Członek Komisji 
Władysław Ortyl - Członek Komisji 
Andrzej Szlęzak - Członek Komisji
Krzysztof Feret  - Członek Komisji 
Anna Huk  - Członek Komisji 
   

 

Copyright © 2022 Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego
al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów, tel. 17 850 17 00, fax. 17 850 17 01
e-mail: urzad@podkarpackie.pl, www.podkarpackie.pl, sejmik.podkarpackie.pl
Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30