Komisja Skarg, Wniosków i Petycji

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji

Zakres działalności:

podejmuje czynności w celu wyjaśnienia wnoszonych skarg, wniosków i petycji, w szczególności jest uprawniona do występowania o zajęcie stanowiska w sprawie przez Zarząd, Marszałka, wojewódzkie samorządowe jednostki organizacyjne

przygotowuje propozycję stanowiska w danej sprawie wraz z projektem stosownej uchwały Sejmiku.

Skład osobowy

Maria Napieracz - Przewodnicząca Komisji 
Joanna Bril - Wiceprzewodnicząca Komisji 
Antoni Pikul - Członek Komisji
Andrzej Nepelski - Członek Komisji 
Monika Brewczak - Sekretarz Komisji
   

 

Copyright © 2022 Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego
al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów, tel. 17 850 17 00, fax. 17 850 17 01
e-mail: urzad@podkarpackie.pl, www.podkarpackie.pl, sejmik.podkarpackie.pl
Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30