Komisja Karpacka

Komisja Karpacka

Komisja Karpacka

Zakres działań:

  • proponowanie priorytetów współpracy Samorządu Województwa z państwami i samorządami makroregionu karpackiego
  • ocena i opiniowanie projektów i umów dotyczących współpracy w makroregionie karpackim
  • ocena i opiniowanie projektów inwestycyjnych dotyczących makroregionu karpackiego
  • ocena i opiniowanie współpracy samorządu wojewódzkiego z samorządami krajów makroregionu karpackiego
  • promowanie i wspieranie przedsiębiorczości na terenie makroregionu karpackiego
  • kształtowanie, promowanie i wspieranie wspólnej kultury i sztuki krajów makroregionu karpackiego
  • promowanie i wspieranie turystyki w regionie karpackim we współpracy z partnerami państw regionu karpackiego.

 

Skład osobowy

Adam Drozd
- Przewodniczący Komisji 
Piotr Pilch - Członek Komisji 
Maria Fajger - Członek Komisji 
Ewa Draus - Członek Komisji 
Antoni Pikul - Członek Komisji 
   

Copyright © 2022 Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego
al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów, tel. 17 850 17 00, fax. 17 850 17 01
e-mail: urzad@podkarpackie.pl, www.podkarpackie.pl, sejmik.podkarpackie.pl
Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30