Sejmik Województwa Podkarpackiego

Herb województwa. Na tarczy po lewej stronie gryf naprzeciw niego lew. U góry krzyż kawalerski.
SEJMIK WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

  

  

Na podstawie uchwały Nr 517/10868/23 Zarządu Województwa Podkarpackiego z dnia 22 sierpnia 2023 r. poddaje się konsultacjom społecznym projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na utworzenia Młodzieżowego Sejmiku Województwa Podkarpackiego. 

1._uchwała_Zarządu_w_sprawie_konsultacji.(plik docx)15,68 KB

2._projekt_uchwały_Sejmiku_do_konsultacji.(plik docx)18,67 KB

3._formularz_zgłaszania_uwag_i_wniosków.(plik docx)21,30 KB

4._RODO.(docx)13,64 KB

protokoł_z_wynikow_konsultacji_projektu_uchwaly_zmieniajacej_uchwale_w_sprawie_wyrazenia_zgody_na_utworzenie_Mlodziezowego_Sejmiku_Wojewodzwa_Podkarpackiego.docx21,64 KB