Sejmik Województwa Podkarpackiego

Posiedzenia komisji sejmiku

Poniżej znajdują się zapowiedzi komisji sejmiku
Jeśli nie widać żadnych pozycji, świadczy to o braku zbliżających się aktualnych posiedzeń komisji.

 

  

  

 odbędzie się w dniu 23 lutego 2024 r. (piątek) o godz. 12:00, w sali 147 w budynku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego przy al. Ł. Cieplińskiego 4 w Rzeszowie. 

 odbędzie się w dniu 16 lutego 2024 r. o godz. 13:00 w sali nr 147 

 odbędzie się w dniu 15 lutego 2024 r. o godzinie 11:00 w sali 147 Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie, al. Cieplińskiego 4.