Sejmik Województwa Podkarpackiego

Herb województwa. Na tarczy po lewej stronie gryf naprzeciw niego lew. U góry krzyż kawalerski.
SEJMIK WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

  

  

Na podstawie uchwały Nr 517/10867/23 Zarządu Województwa Podkarpackiego z dnia 22 sierpnia 2023 r. poddaje się konsultacjom społecznym projekt uchwały w sprawie trybu zgłaszania wniosku o podjęcie inicjatywy uchwałodawczej przez Młodzieżowy Sejmik Województwa Podkarpackiego. 

1._uchwała_Zarządu_w_sprawie_konsultacji.(plik docx)15,61 KB

2._projekt_uchwały_Sejmiku_do_konsultacji.(plik docx)16,01 KB

3._formularz_zgłaszania_uwag_i_wniosków.(plik docx)21,16 KB

4._RODO.docx13,60 KB

protokoł_z_wynikow_konsultacji_projektu_uchwaly_o_podjecie_inicjatywy_uchwalodawczej_przez_Mlodziezowy_Sejmik.docx21,75 KB