Sejmik Województwa Podkarpackiego

Sesje

 
 
 

  

  

Materiały na XXVIII sesję Sejmiku Województwa Podkarpackiego

Załączniki:
PlikOpisRozmiarCreated
Pobierz plik (01porzadek obrad XXVIII sesji.pdf)01porzadek obrad XXVIII sesji.pdf 01 103 kB 2020-10-16 13:30
Pobierz plik (03projekt_uchwały_Sejmiku_w_sprawie_nadania_śp._Panu_Stanisławowi_Padykule_Odznaki_Honorowej_Zasłużony_dla_Województwa_Podkarpackiego.pdf)03projekt_uchwały_Sejmiku_w_sprawie_nadania_śp._Panu_Stanisławowi_Padykule_Odznaki_Honorowej_Zasłużony_dla_Województwa_Podkarpackiego.pdf 03 128 kB 2020-10-16 13:30
Pobierz plik (04projekt_ uchwały_pomoc_finansowa_powiat_lubaczowski.pdf)04projekt_ uchwały_pomoc_finansowa_powiat_lubaczowski.pdf 04 101 kB 2020-10-16 13:31
Pobierz plik (05projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_ zmiany_Uchwały_Nr_XXVI43020_Sejmiku_Województwa_Podkarpackiego_z_dnia_31_sierpnia_2020_r._w_sprawie_udzielenia_pomocy_finansowej_z_budżetu_Województwa_Podkarpackiego.pdf)05projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_ zmiany_Uchwały_Nr_XXVI43020_Sejmiku_Województwa_Podkarpackiego_z_dnia_31_sierpnia_2020_r._w_sprawie_udzielenia_pomocy_finansowej_z_budżetu_Województwa_Podkarpackiego.pdf 05 102 kB 2020-10-16 13:31
Pobierz plik (06projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_ zmiany_Uchwały_Nr_XXVI43120_Sejmiku_Województwa_Podkarpackiego_z_dnia_31_sierpnia_2020_r._w_sprawie_udzielenia_pomocy_finansowej_z_budżetu_Województwa_Podkarpackiego.pdf)06projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_ zmiany_Uchwały_Nr_XXVI43120_Sejmiku_Województwa_Podkarpackiego_z_dnia_31_sierpnia_2020_r._w_sprawie_udzielenia_pomocy_finansowej_z_budżetu_Województwa_Podkarpackiego.pdf 06 101 kB 2020-10-16 13:32
Pobierz plik (07projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_zmian_w_budżecie_Województwa_Podkarpackiego_na_2020.pdf)07projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_zmian_w_budżecie_Województwa_Podkarpackiego_na_2020.pdf 07 494 kB 2020-10-16 13:32
Pobierz plik (07projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_zmian_w_budżecie_Województwa_Podkarpackiego_na_2020_uzasadnienie.pdf)07projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_zmian_w_budżecie_Województwa_Podkarpackiego_na_2020_uzasadnienie.pdf 07 223 kB 2020-10-16 13:33
Pobierz plik (07projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_zmian_w_budżecie_Województwa_Podkarpackiego_na_2020_załącznik_1.pdf)07projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_zmian_w_budżecie_Województwa_Podkarpackiego_na_2020_załącznik_1.pdf 07 268 kB 2020-10-16 13:33
Pobierz plik (07projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_zmian_w_budżecie_Województwa_Podkarpackiego_na_2020_załącznik_2.pdf)07projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_zmian_w_budżecie_Województwa_Podkarpackiego_na_2020_załącznik_2.pdf 07 152 kB 2020-10-16 13:34
Pobierz plik (08projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_zmian_ w_ Wieloletniej_Prognozie_Finansowej_Województwa _Podkarpackiego_na_lata_2020_-_2045.pdf)08projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_zmian_ w_ Wieloletniej_Prognozie_Finansowej_Województwa _Podkarpackiego_na_lata_2020_-_2045.pdf 08 228 kB 2020-10-16 13:35
Pobierz plik (08projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_zmian_ w_ Wieloletniej_Prognozie_Finansowej_Województwa _Podkarpackiego_na_lata_2020_-_2045_objaśnienia.pdf)08projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_zmian_ w_ Wieloletniej_Prognozie_Finansowej_Województwa _Podkarpackiego_na_lata_2020_-_2045_objaśnienia.pdf 08 427 kB 2020-10-16 13:35
Pobierz plik (08projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_zmian_ w_ Wieloletniej_Prognozie_Finansowej_Województwa _Podkarpackiego_na_lata_2020_-_2045_uzasadnienie.pdf)08projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_zmian_ w_ Wieloletniej_Prognozie_Finansowej_Województwa _Podkarpackiego_na_lata_2020_-_2045_uzasadnienie.pdf 08 219 kB 2020-10-16 13:36
Pobierz plik (08projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_zmian_ w_ Wieloletniej_Prognozie_Finansowej_Województwa _Podkarpackiego_na_lata_2020_-_2045_uzasadnienie_załąc.pdf)08projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_zmian_ w_ Wieloletniej_Prognozie_Finansowej_Województwa _Podkarpackiego_na_lata_2020_-_2045_uzasadnienie_załąc.pdf 08 366 kB 2020-10-16 13:36
Pobierz plik (08projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_zmian_ w_ Wieloletniej_Prognozie_Finansowej_Województwa _Podkarpackiego_na_lata_2020_-_2045_załącznik_1.pdf)08projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_zmian_ w_ Wieloletniej_Prognozie_Finansowej_Województwa _Podkarpackiego_na_lata_2020_-_2045_załącznik_1.pdf 08 3096 kB 2020-10-16 13:37
Pobierz plik (08projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_zmian_ w_ Wieloletniej_Prognozie_Finansowej_Województwa _Podkarpackiego_na_lata_2020_-_2045_załącznik_2.pdf)08projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_zmian_ w_ Wieloletniej_Prognozie_Finansowej_Województwa _Podkarpackiego_na_lata_2020_-_2045_załącznik_2.pdf 08 199 kB 2020-10-16 13:38
Pobierz plik (08projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_zmian_ w_Wieloletniej_Prognozie_Finansowej_Województwa _Podkarpackiego_na_lata_2020_-_2045_uzasadnienie_załącz.pdf)08projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_zmian_ w_Wieloletniej_Prognozie_Finansowej_Województwa _Podkarpackiego_na_lata_2020_-_2045_uzasadnienie_załącz.pdf 08 216 kB 2020-10-16 13:39
Pobierz plik (09projekt_uchwały_sejmiku_zmieniającej_uchwałę_w_sprawie_zaciągnięcia_II_transzy_pożyczki_długoterminowej_z_Banku_Rozwoju_Rady_Europy_(CEB)_na_sfi.pdf)09projekt_uchwały_sejmiku_zmieniającej_uchwałę_w_sprawie_zaciągnięcia_II_transzy_pożyczki_długoterminowej_z_Banku_Rozwoju_Rady_Europy_(CEB)_na_sfi.pdf 09 198 kB 2020-10-16 13:39
Pobierz plik (10projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_objęcia_udziałów_portu_ lotniczego.pdf)10projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_objęcia_udziałów_portu_ lotniczego.pdf 10 210 kB 2020-10-16 13:40
Pobierz plik (12projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_podziału_województwa_podkarpackiego_na_obwody_łowieckie.pdf)12projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_podziału_województwa_podkarpackiego_na_obwody_łowieckie.pdf 12 113 kB 2020-10-16 13:40
Pobierz plik (12_1projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_podziału_województwa_podkarpackiego_na_obwody_łowieckie_załącznik_do_uzasadnienia.pdf)12_1projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_podziału_województwa_podkarpackiego_na_obwody_łowieckie_załącznik_do_uzasadnienia.pdf 12 147 kB 2020-10-16 13:41
Pobierz plik (12_3projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_podziału_województwa_podkarpackiego_na_obwody_łowieckie_załącznik_3.pdf)12_3projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_podziału_województwa_podkarpackiego_na_obwody_łowieckie_załącznik_3.pdf 12 132063 kB 2020-10-16 13:42
Pobierz plik (12_2projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_podziału_województwa_podkarpackiego_na_obwody_łowieckie_załącznik_1_2.pdf)12_2projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_podziału_województwa_podkarpackiego_na_obwody_łowieckie_załącznik_1_2.pdf 12_2 2363 kB 2020-10-16 13:41
Pobierz plik (13projekt_uchwały_sejmiku_zmieniającej_uchwałę_w_sprawie_określenia_zadań_samorządu_finansowanych_ze_środków_PFRON.pdf)13projekt_uchwały_sejmiku_zmieniającej_uchwałę_w_sprawie_określenia_zadań_samorządu_finansowanych_ze_środków_PFRON.pdf 13 168 kB 2020-10-16 13:42
Pobierz plik (14projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_zmian_w_statucie_Wojewódzkiego_Szpitala_w_Przemyślu.pdf)14projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_zmian_w_statucie_Wojewódzkiego_Szpitala_w_Przemyślu.pdf 14 142 kB 2020-10-16 13:43
Pobierz plik (14_1projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_zmian_w_statucie_Wojewódzkiego_Szpitala_w_Przemyślu_załącznik_do_uzasadnienia.pdf)14_1projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_zmian_w_statucie_Wojewódzkiego_Szpitala_w_Przemyślu_załącznik_do_uzasadnienia.pdf 14 101 kB 2020-10-16 13:43
Pobierz plik (15_projekt_uchwały_sejmiku_w sprawie_zmian_w_statucie_Wojewódzkiej_Stacji_Pogotowia_Ratunkowego_w_Przemyślu.pdf)15_projekt_uchwały_sejmiku_w sprawie_zmian_w_statucie_Wojewódzkiej_Stacji_Pogotowia_Ratunkowego_w_Przemyślu.pdf 15 114 kB 2020-10-16 13:44
Pobierz plik (15_1projekt_uchwały_sejmiku_w sprawie_zmian_w_statucie_Wojewódzkiej_Stacji_Pogotowia_Ratunkowego_w_Przemyślu_załącznik_do_uzasadnienia.pdf)15_1projekt_uchwały_sejmiku_w sprawie_zmian_w_statucie_Wojewódzkiej_Stacji_Pogotowia_Ratunkowego_w_Przemyślu_załącznik_do_uzasadnienia.pdf 15 79 kB 2020-10-16 13:44
Pobierz plik (16projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_zmian_w_statucie_Wojewódzkiego_Szpitala_w_Tarnobrzegu.pdf)16projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_zmian_w_statucie_Wojewódzkiego_Szpitala_w_Tarnobrzegu.pdf 16 138 kB 2020-10-16 13:44
Pobierz plik (17projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_przyjecia_oraz_ogłoszenia_tekstu_jednolitego_statutu_SPZOZ_w_Jarosławiu.pdf)17projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_przyjecia_oraz_ogłoszenia_tekstu_jednolitego_statutu_SPZOZ_w_Jarosławiu.pdf 17 135 kB 2020-10-16 13:45
Pobierz plik (17_1projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_przyjecia_oraz_ogłoszenia_tekstu_jednolitego_statutu_SPZOZ_w_Jarosławiu_statut.pdf)17_1projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_przyjecia_oraz_ogłoszenia_tekstu_jednolitego_statutu_SPZOZ_w_Jarosławiu_statut.pdf 17 139 kB 2020-10-16 13:45
Pobierz plik (17_1_1projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_przyjecia_oraz_ogłoszenia_tekstu_jednolitego_statutu_SPZOZ_w_Jarosławiu_statut__załącznik_1.pdf)17_1_1projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_przyjecia_oraz_ogłoszenia_tekstu_jednolitego_statutu_SPZOZ_w_Jarosławiu_statut__załącznik_1.pdf 17 97 kB 2020-10-16 13:46
Pobierz plik (17_1_2projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_przyjecia_oraz_ogłoszenia_tekstu_jednolitego_statutu_SPZOZ_w_Jarosławiu_statut_załącznik_2.pdf)17_1_2projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_przyjecia_oraz_ogłoszenia_tekstu_jednolitego_statutu_SPZOZ_w_Jarosławiu_statut_załącznik_2.pdf 17 84 kB 2020-10-16 13:46
Pobierz plik (17_1_3projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_przyjecia_oraz_ogłoszenia_tekstu_jednolitego_statutu_SPZOZ_w_Jarosławiu_statut_załącznik_3.pdf)17_1_3projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_przyjecia_oraz_ogłoszenia_tekstu_jednolitego_statutu_SPZOZ_w_Jarosławiu_statut_załącznik_3.pdf 17 185 kB 2020-10-16 13:47
Pobierz plik (18projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_przyjecia_oraz_ogłoszenia_tekstu_jednolitego_uchwały_w_sprawie_nadania_Statutu_Szpitalowi_w_Krośnie.pdf)18projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_przyjecia_oraz_ogłoszenia_tekstu_jednolitego_uchwały_w_sprawie_nadania_Statutu_Szpitalowi_w_Krośnie.pdf 18 129 kB 2020-10-16 13:47
Pobierz plik (18_1projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_przyjecia_oraz_ogłoszenia_tekstu_jednolitego_uchwały_w_sprawie_nadania_Statutu_Szpitalowi_w_Krośnie_statut.pdf)18_1projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_przyjecia_oraz_ogłoszenia_tekstu_jednolitego_uchwały_w_sprawie_nadania_Statutu_Szpitalowi_w_Krośnie_statut.pdf 18 149 kB 2020-10-16 13:48
Pobierz plik (18_1_1projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_przyjecia_oraz_ogłoszenia_tekstu_jednolitego_uchwały_w_sprawie_nadania_Statutu_Szpitalowi_w_Krośnie_statut_załącznik_1.pdf)18_1_1projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_przyjecia_oraz_ogłoszenia_tekstu_jednolitego_uchwały_w_sprawie_nadania_Statutu_Szpitalowi_w_Krośnie_statut_załącznik_1.pdf 18 132 kB 2020-10-16 13:48
Pobierz plik (18_1_2projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_przyjecia_oraz_ogłoszenia_tekstu_jednolitego_uchwały_w_sprawie_nadania_Statutu_Szpitalowi_w_Krośnie_statut_załącznik_2.pdf)18_1_2projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_przyjecia_oraz_ogłoszenia_tekstu_jednolitego_uchwały_w_sprawie_nadania_Statutu_Szpitalowi_w_Krośnie_statut_załącznik_2.pdf 18 111 kB 2020-10-16 13:49
Pobierz plik (18_1_3 projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_przyjecia_oraz_ogłoszenia_tekstu_jednolitego_uchwały_w_sprawie_nadania_Statutu_Szpitalowi_w_Krośnie_statut_załącznik_3.pdf)18_1_3 projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_przyjecia_oraz_ogłoszenia_tekstu_jednolitego_uchwały_w_sprawie_nadania_Statutu_Szpitalowi_w_Krośnie_statut_załącznik_3.pdf 18 306 kB 2020-10-16 13:54
Pobierz plik (19projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_powołania_komisji_konkursowej_PCM.pdf)19projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_powołania_komisji_konkursowej_PCM.pdf 19 98 kB 2020-10-16 13:55
Pobierz plik (20projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_przedłużenia_przez_Bibliotekę_w_Rzeszowie_umowy_użyczenia.pdf)20projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_przedłużenia_przez_Bibliotekę_w_Rzeszowie_umowy_użyczenia.pdf 20 103 kB 2020-10-16 13:55
Pobierz plik (21projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_przedłużenia_przez_Arboretum_w_Bolestraszycach_umowy_dzierżawy.pdf)21projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_przedłużenia_przez_Arboretum_w_Bolestraszycach_umowy_dzierżawy.pdf 21 100 kB 2020-10-16 13:56
Pobierz plik (22Informacja_o_dzialalności_spolek_z_udzialem_Wojewodztwa_Podkarpackiego.pdf)22Informacja_o_dzialalności_spolek_z_udzialem_Wojewodztwa_Podkarpackiego.pdf 22 2971 kB 2020-10-16 13:56
Pobierz plik (23korekty planów finansowych instytucji kultury.pdf)23korekty planów finansowych instytucji kultury.pdf 23 98 kB 2020-10-16 13:56
Pobierz plik (23_1zał. korekty planów fin.pdf)23_1zał. korekty planów fin.pdf 23 461 kB 2020-10-16 14:04
Pobierz plik (24Informacja RPO WP 2021-2027.pdf)24Informacja RPO WP 2021-2027.pdf 24 203 kB 2020-10-16 13:57
Pobierz plik (25Informacja_o_oświadczeniach_majątkowych.pdf)25Informacja_o_oświadczeniach_majątkowych.pdf 25 114 kB 2020-10-16 13:57
Pobierz plik (26informacja_z_działalności_Zarządu_14.09-06.10.2020.pdf)26informacja_z_działalności_Zarządu_14.09-06.10.2020.pdf 26 289 kB 2020-10-16 13:59