Sejmik Województwa Podkarpackiego

Sesje

 
 
 

  

  

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Woj. Podk. za I półrocze 2021 r. i kształtowaniu się WPF oraz z wykonania planów fin. jednostek kultury, zdrowia i WORD.

Materiały na XL sesję Sejmiku Województwa Podkarpackiego

Załączniki:
PlikOpisRozmiarCreated
Pobierz plik (01_porządek_obrad.pdf)01_porządek_obrad.pdf 01 255 kB 2021-09-17 10:38
Pobierz plik (03_US_ws_priorytetow_współpracy_zagranicznej_Województwa_Podkarpackiego.pdf)03_US_ws_priorytetow_współpracy_zagranicznej_Województwa_Podkarpackiego.pdf 02 154 kB 2021-09-17 10:39
Pobierz plik (04_projekt_uchwaly_sejmiku_ws_PK_Lasy_Janowskie.pdf)04_projekt_uchwaly_sejmiku_ws_PK_Lasy_Janowskie.pdf 03 169 kB 2021-09-17 10:39
Pobierz plik (05_projekt_uchwaly_sejmiku_ws_PK_Puszczy_Solskiej.pdf)05_projekt_uchwaly_sejmiku_ws_PK_Puszczy_Solskiej.pdf 04 161 kB 2021-09-17 10:39
Pobierz plik (06_projekt_uchwaly_sejmiku_ws_Poludnioworoztoczanskiego_PK.pdf)06_projekt_uchwaly_sejmiku_ws_Poludnioworoztoczanskiego_PK.pdf 05 161 kB 2021-09-17 10:40
Pobierz plik (07_1_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_przyjęcia_„Programu_w_zakresie_udzielania_pomocy_ de_minimis_w_formie_pożyczek_oraz_poręczeń_w _województwie_podkarpackim_załącznik.pdf)07_1_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_przyjęcia_„Programu_w_zakresie_udzielania_pomocy_ de_minimis_w_formie_pożyczek_oraz_poręczeń_w _województwie_podkarpackim_załącznik.pdf 07 182 kB 2021-09-17 10:40
Pobierz plik (08_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_wyboru_przez_Sejmik_Województwa_Podkarpackiego_przedstawicieli_do_składu_Rady_Społecznej_przy_WSPR_w_Rzeszowie.pdf)08_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_wyboru_przez_Sejmik_Województwa_Podkarpackiego_przedstawicieli_do_składu_Rady_Społecznej_przy_WSPR_w_Rzeszowie.pdf 08 98 kB 2021-09-17 10:41
Pobierz plik (09_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_wskazania_przedstawiciela_Sejmiku_Województwa_Podkarpackiego_do_składu_Rady_Społecznej_Doradztwa_Rolniczego.pdf)09_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_wskazania_przedstawiciela_Sejmiku_Województwa_Podkarpackiego_do_składu_Rady_Społecznej_Doradztwa_Rolniczego.pdf 09 99 kB 2021-09-17 10:41
Pobierz plik (10_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_udzielenia_pomocy_finansowej_ze_środków_budżetu_Województwa_Podkarpackiego_Gminie_Dydnia_w_2021_roku.pdf)10_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_udzielenia_pomocy_finansowej_ze_środków_budżetu_Województwa_Podkarpackiego_Gminie_Dydnia_w_2021_roku.pdf 10 120 kB 2021-09-17 10:41
Pobierz plik (11_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_udzielenia_pomocy_finansowej_ze_środków_budżetu_Województwa_Podkarpackiego_Gminie_Stary_Dzików_w_2021_roku.pdf)11_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_udzielenia_pomocy_finansowej_ze_środków_budżetu_Województwa_Podkarpackiego_Gminie_Stary_Dzików_w_2021_roku.pdf 11 120 kB 2021-09-17 10:42
Pobierz plik (12_US_ws_przyjęcia_„Programu_poprawy_bezpieczeństwa_infrastruktury_drogowej_na_sieci_dróg_wojewódzkich.pdf)12_US_ws_przyjęcia_„Programu_poprawy_bezpieczeństwa_infrastruktury_drogowej_na_sieci_dróg_wojewódzkich.pdf 12 113 kB 2021-09-17 10:42
Pobierz plik (12_1_ Program poprawy bezpieczeństwa -połączono.pdf)12_1_ Program poprawy bezpieczeństwa -połączono.pdf 13 50618 kB 2021-09-17 10:42
Pobierz plik (13_US_ws_pozbawienia_drogi_wojewódzkiej_swojej_kategorii_na_terenie_województwa_podkarpackiego.pdf)13_US_ws_pozbawienia_drogi_wojewódzkiej_swojej_kategorii_na_terenie_województwa_podkarpackiego.pdf 14 98 kB 2021-09-17 10:43
Pobierz plik (14_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_pozbawienia_odcinka_drogi_wojewódzkiej_swojej_kategorii_na_terenie_województwa_podkarpackiego.pdf)14_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_pozbawienia_odcinka_drogi_wojewódzkiej_swojej_kategorii_na_terenie_województwa_podkarpackiego.pdf 15 98 kB 2021-09-17 10:44
Pobierz plik (14_1_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_pozbawienia_odcinka_drogi_wojewódzkiej_swojej_kategorii_na_terenie_województwa_podkarpackiego_załącznik.pdf)14_1_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_pozbawienia_odcinka_drogi_wojewódzkiej_swojej_kategorii_na_terenie_województwa_podkarpackiego_załącznik.pdf 16 291 kB 2021-09-17 10:44
Pobierz plik (15_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_pozbawienia_odcinka_drogi_wojewódzkiej_swojej_kategorii_na_terenie_województwa_podkarpackiego.pdf)15_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_pozbawienia_odcinka_drogi_wojewódzkiej_swojej_kategorii_na_terenie_województwa_podkarpackiego.pdf 17 99 kB 2021-09-17 10:45
Pobierz plik (15_1_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_pozbawienia_odcinka_drogi_wojewódzkiej_swojej_kategorii_na_terenie_województwa_podkarpackiego_załącznik.pdf)15_1_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_pozbawienia_odcinka_drogi_wojewódzkiej_swojej_kategorii_na_terenie_województwa_podkarpackiego_załącznik.pdf 18 99 kB 2021-09-17 10:48
Pobierz plik (16_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_zaliczenia_do_kategorii_dróg_wojewódzkich_odcinka drogi_na_terenie_województwa_podkarpackiego.pdf)16_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_zaliczenia_do_kategorii_dróg_wojewódzkich_odcinka drogi_na_terenie_województwa_podkarpackiego.pdf 19 99 kB 2021-09-17 10:48
Pobierz plik (16_1_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_zaliczenia_do_kategorii_dróg_wojewódzkich_odcinka drogi_na_terenie_województwa_podkarpackiego_załącznik.pdf)16_1_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_zaliczenia_do_kategorii_dróg_wojewódzkich_odcinka drogi_na_terenie_województwa_podkarpackiego_załącznik.pdf 20 291 kB 2021-09-17 10:49
Pobierz plik (17_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_zmiany_uchwały_w_sprawie_udzielenia_pomocy_finansowej_dla_Powiatu_Lubaczowskiego_z_budżetu_Województwa_Podkarpackiego_w_roku_2021.pdf)17_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_zmiany_uchwały_w_sprawie_udzielenia_pomocy_finansowej_dla_Powiatu_Lubaczowskiego_z_budżetu_Województwa_Podkarpackiego_w_roku_2021.pdf 21 109 kB 2021-09-17 10:49
Pobierz plik (18_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_wyrażenia_zgody_na_przedłużenie_umowy_najmu_sali_gimnastycznej_przez_MSCKZiU_w_Przemyślu.pdf)18_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_wyrażenia_zgody_na_przedłużenie_umowy_najmu_sali_gimnastycznej_przez_MSCKZiU_w_Przemyślu.pdf 22 117 kB 2021-09-17 10:49
Pobierz plik (19_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_wyboru_podmiotu_uprawnionego_do_badania_sprawozdań_finansowych_Województwa_Podkarpackiego_za 2021_i_2022_rok.pdf)19_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_wyboru_podmiotu_uprawnionego_do_badania_sprawozdań_finansowych_Województwa_Podkarpackiego_za 2021_i_2022_rok.pdf 23 119 kB 2021-09-17 10:49
Pobierz plik (19_1_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_wyboru_podmiotu_uprawnionego_do_badania_sprawozdań_finansowych_Województwa_Podkarpackiego_za 2021_i_2022_rok_uzasadnienie.pdf)19_1_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_wyboru_podmiotu_uprawnionego_do_badania_sprawozdań_finansowych_Województwa_Podkarpackiego_za 2021_i_2022_rok_uzasadnienie.pdf 24 105 kB 2021-09-17 10:50
Pobierz plik (20_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_udzielenia_pomocy_finansowej_z_budżetu_Województwa_Podkarpackiego_dla_Gminy_Dębica.pdf)20_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_udzielenia_pomocy_finansowej_z_budżetu_Województwa_Podkarpackiego_dla_Gminy_Dębica.pdf 25 101 kB 2021-09-17 10:52
Pobierz plik (21_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_zmian_w_budżecie_Województwa_Podkarpackiego_na_2021_r..pdf)21_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_zmian_w_budżecie_Województwa_Podkarpackiego_na_2021_r..pdf 26 270 kB 2021-09-17 10:52
Pobierz plik (21_1_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_zmian_w_budżecie_Województwa_Podkarpackiego_na_2021_r._uzasadnienie.pdf)21_1_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_zmian_w_budżecie_Województwa_Podkarpackiego_na_2021_r._uzasadnienie.pdf 27 233 kB 2021-09-17 10:52
Pobierz plik (21_2_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_zmian_w_budżecie_Województwa_Podkarpackiego_na_2021_r._uzasadnienie_załącznik_dochody.pdf)21_2_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_zmian_w_budżecie_Województwa_Podkarpackiego_na_2021_r._uzasadnienie_załącznik_dochody.pdf 28 126 kB 2021-09-17 10:52
Pobierz plik (21_3_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_zmian_w_budżecie_Województwa_Podkarpackiego_na_2021_r._uzasadnienie_załącznik_wydatki.pdf)21_3_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_zmian_w_budżecie_Województwa_Podkarpackiego_na_2021_r._uzasadnienie_załącznik_wydatki.pdf 29 157 kB 2021-09-17 10:53
Pobierz plik (21_4_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_zmian_w_budżecie_Województwa_Podkarpackiego_na_2021_r._załącznik_1_2_3.pdf)21_4_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_zmian_w_budżecie_Województwa_Podkarpackiego_na_2021_r._załącznik_1_2_3.pdf 30 163 kB 2021-09-17 10:53
Pobierz plik (22_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_zmian_w_Wieloletniej_Prognozie_Finansowej_Województwa_Podkarpackiego_na_lata_2021_-_2045.pdf)22_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_zmian_w_Wieloletniej_Prognozie_Finansowej_Województwa_Podkarpackiego_na_lata_2021_-_2045.pdf 31 151 kB 2021-09-17 10:53
Pobierz plik (22_1_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_zmian_w_Wieloletniej_Prognozie_Finansowej_Województwa_Podkarpackiego_na_lata_2021_-_2045_uzasadnienie.pdf)22_1_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_zmian_w_Wieloletniej_Prognozie_Finansowej_Województwa_Podkarpackiego_na_lata_2021_-_2045_uzasadnienie.pdf 32 133 kB 2021-09-17 10:54
Pobierz plik (22_2_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_zmian_w_Wieloletniej_Prognozie_Finansowej_Województwa_Podkarpackiego_na_lata_2021_-_2045_objaśnienia.pdf)22_2_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_zmian_w_Wieloletniej_Prognozie_Finansowej_Województwa_Podkarpackiego_na_lata_2021_-_2045_objaśnienia.pdf 33 246 kB 2021-09-17 10:56
Pobierz plik (22_3_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_zmian_w_Wieloletniej_Prognozie_Finansowej_Województwa_Podkarpackiego_na_lata_2021_-_2045_uzasadnienie_załącznik_1.pdf)22_3_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_zmian_w_Wieloletniej_Prognozie_Finansowej_Województwa_Podkarpackiego_na_lata_2021_-_2045_uzasadnienie_załącznik_1.pdf 34 300 kB 2021-09-17 10:56
Pobierz plik (22_4_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_zmian_w_Wieloletniej_Prognozie_Finansowej_Województwa_Podkarpackiego_na_lata_2021_-_2045_uzasadnienie_załącznik_2.pdf)22_4_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_zmian_w_Wieloletniej_Prognozie_Finansowej_Województwa_Podkarpackiego_na_lata_2021_-_2045_uzasadnienie_załącznik_2.pdf 35 143 kB 2021-09-17 10:56
Pobierz plik (22_5_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_zmian_w_Wieloletniej_Prognozie_Finansowej_Województwa_Podkarpackiego_na_lata_2021_-_2045_załącznik_1.pdf)22_5_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_zmian_w_Wieloletniej_Prognozie_Finansowej_Województwa_Podkarpackiego_na_lata_2021_-_2045_załącznik_1.pdf 36 526 kB 2021-09-17 10:57
Pobierz plik (22_6_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_zmian_w_Wieloletniej_Prognozie_Finansowej_Województwa_Podkarpackiego_na_lata_2021_-_2045_załącznik_2.pdf)22_6_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_zmian_w_Wieloletniej_Prognozie_Finansowej_Województwa_Podkarpackiego_na_lata_2021_-_2045_załącznik_2.pdf 37 171 kB 2021-09-17 10:57
Pobierz plik (23_Informacja_o_wynikach_finansowych_i_działalności_leczniczej_za_2020 r..pdf)23_Informacja_o_wynikach_finansowych_i_działalności_leczniczej_za_2020 r..pdf 38 1681 kB 2021-09-17 10:58
Pobierz plik (24_informacja_o_wynikach_finansowych_podmiotów_leczniczych_nadzorowanych_przez_Samorząd_Województwa_Podkarpackiego.pdf)24_informacja_o_wynikach_finansowych_podmiotów_leczniczych_nadzorowanych_przez_Samorząd_Województwa_Podkarpackiego.pdf 39 864 kB 2021-09-17 10:58
Pobierz plik (30_sprawozdanie_z_realizacji_w_latach_2018-2019_Wojewódzkiego_Programu_Opieki_nad_Zabytkami_w_Województwie_Podkarpackim_na_lata_2018‐2021.pdf)30_sprawozdanie_z_realizacji_w_latach_2018-2019_Wojewódzkiego_Programu_Opieki_nad_Zabytkami_w_Województwie_Podkarpackim_na_lata_2018‐2021.pdf 40 1642 kB 2021-09-17 10:59
Pobierz plik (31_informacja_stypendia_sportowe.pdf)31_informacja_stypendia_sportowe.pdf 41 99 kB 2021-09-17 11:00
Pobierz plik (32_informacja_do_Programu_Rybactwo_i_Morze_2014-2020.pdf)32_informacja_do_Programu_Rybactwo_i_Morze_2014-2020.pdf 42 331 kB 2021-09-17 11:00
Pobierz plik (33_informacja_dotycząca_stanu_wdrażania_tzw._działań_samorządowych_realizowanych_w_ramach_Programu_Rozwoju_Obszarów_Wiejskich_na_lata_2014-2020.pdf)33_informacja_dotycząca_stanu_wdrażania_tzw._działań_samorządowych_realizowanych_w_ramach_Programu_Rozwoju_Obszarów_Wiejskich_na_lata_2014-2020.pdf 43 602 kB 2021-09-17 11:01
Pobierz plik (34_informacja_z_działalności_Zarządu_16.08_07.09.pdf)34_informacja_z_działalności_Zarządu_16.08_07.09.pdf 44 257 kB 2021-09-17 11:01
Pobierz plik (35_Informacja_o_realizacji_uchwał_sejmiku_Województwa_Podkarpackiego.pdf)35_Informacja_o_realizacji_uchwał_sejmiku_Województwa_Podkarpackiego.pdf 45 172 kB 2021-09-17 14:30

Materiały dodatkowe na XL sesję Sejmiku Województwa Podkarpackiego

Protokół Nr XL/21 sesji Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 27 września 2021 r.

Załączniki:
PlikOpisRozmiarCreated
Pobierz plik (Protokół XL sesji SWP.docx.pdf)Protokół XL sesji SWP.docx.pdf   407 kB 2021-11-02 09:20