Sejmik Województwa Podkarpackiego

Herb województwa. Na tarczy po lewej stronie gryf naprzeciw niego lew. U góry krzyż kawalerski.
SEJMIK WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

  

  

W skład Sejmiku Województwa Podkarpackiego I kadencji wchodzili radni wybrani w wyborach bezpośrednich.

Radni Województwa Podkarpackiego I Kadencji (1998-2002):

Maria Balawejder Śliwa
Zdzisław Banat - Przewodniczący Sejmiku Woj. Podkarpackiego
Stanisław Bartnik
Marian Bąk
Stanisław Bieszczad
Stefan Bieszczad
Jerzy Borcz
Wojciech Buczak
Andrzej Buczek
Jan Bury - do 29 października 2001 r.
Jan Burek od 26 listopada 2001 r.
Stanisław Chmura - Wiceprzewodniczący Sejmiku Woj. Podkarpackiego
Zygmunt Cholewiński
Marek Ćwiąkała - Wiceprzewodniczący Sejmiu Woj. Podkarpackiego
Zbigniew Ćwik od 26 listopada 2001 r.
Edward Dziaduła
Stanisław Fal od 26 listopada 2001 r.
Mieczysław Figura
Leonard Fryc
Bolesław Hurkacz 29 listopada 2001 r.
Elżbieta Inglot - Ulman
Stanisław Jucha
Andrzej Jurek od 26 listopada 2001 r.
Andrzej Kaczmarek
Marek Kamiński
Mieczysław Kasprzak do 26 stycznia 1999 r.
Marian Kawa do 29 października 2001
Bogusław Kida
Dariusz Kłeczek
Piotr Komornicki
Janusz Konieczny do 29 października 2001 r.
Mieczysław Kosiba
Andrzej Kozioł
Bogusław Krzanowski
Jan Krzanowski
Wacław Krzanowski
Jan Kurp
Maciej Lewicki do 23 czerwca 1999 r.
Tadeusz Marek
Andrzej Matusiewicz - Wiceprzewodniczący Sejmiku Woj. Podkarpackiego
Ludwika Miąso
Krystian Mirski
Stanisław Odój
Władysław Ortyl - Członek Zarządu Województwa Podkarpackiego
Stanisław Rusznica
Bogdan Rzońca - Marszałek Województwa Podkarpackiego
Zbigniew Słotwiński
Jan Sołek - Członek Zarządu Województwa Podkarpackiego
Wiktor Stasiak - Wiceprzewodniczący Zarządu Woj. Podkarpackiego
Paweł Stawowy
Krzysztof Święch
Jan Tomaka do 29 października 2001 r. - Wiceprzewodniczacy Zarzadu Woj. Podkarpackiego
Stanisław Ossoliński od 26 listopada 2001 r.
Jan Pieniądz
Kazimierz Wojas
Jacek Zając
Kazimierz Ziobro