Sejmik Województwa Podkarpackiego

Herb województwa. Na tarczy po lewej stronie gryf naprzeciw niego lew. U góry krzyż kawalerski.
SEJMIK WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
Maria Fajger. Grafika. Na tle granatowej flagi zdjęcie radnego oraz kontur mapy Podkarpacia z widocznymi granicami administracyjnymi i nazwami powiatów.
Maria Fajger. Grafika. Na tle granatowej flagi zdjęcie radnego oraz kontur mapy Podkarpacia z widocznymi granicami administracyjnymi i nazwami powiatów.

  

  

 


Radna VI kadencji Esjmiku Województwa Podkarpackiego, Przewodnicząca Komisji Statutowej, członek Komisji Rozwoju Regionalnego, Komisji Rolnictwa, Rozwoju Obszarów Wiejskich i Ochrony Środowiska, Komisji Karpackiej.