Ewa Draus

draus3 bio
EWA DRAUS

Radna Województwa Podkarpackiego IV, V i VI kadencji. W VI kadencji Wicemarszałek województwa podkarpackiego, członek Komisji Rozwoju Regionalnego, Komisji Gospodarki i Infrastruktury. W sejmiku członek Klubu Radnych Prawo i Sprawiedliwość. Wiceprzewodnicząca Sejmiku w IV kadencji. 

Wykształcenie wyższe w zakresie socjologii i ekonomii, absolwentka Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego (Wydział Nauk Społecznych), Instytutu Katolickiego w Paryżu (Instytut Nauk Społecznych i Ekonomicznych), Wyższej Szkoły Handlowej w Lille.

Wykładowca w Państwowej Wyższej Szkole Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu - Instytut Politologii i Polityki Regionalnej. W latach 2005-2007 wojewoda podkarpacki, w latach 2000-2003 dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie.

Działacz społeczny w organizacjach pozarządowych.