Czesław Łączak

laczak bio

CZESŁAW ŁĄCZAK

Radny Województwa III, IV, V i VI kadencji. Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Podkarpackiego V i VI kadencji. Członek Komisji Głównej, Komisji Budżetu, Mienia i Finansów oraz Komisji Statutowej.

W Sejmiku członek Klubu Radnych Prawo i Sprawiedliwość.

Pracuje w Firmie Oponiarskiej Dębica S.A - Menedżer Zespołu Administracji.

Wykształcenie wyższe, ekonomista, biegły rewident.