Komisja Rolnictwa, Rozwoju Obszarów Wiejskich i Ochrony Środowiska

Komisja Rolnictwa, Rozwoju Obszarów Wiejskich i Ochrony Środowiska

Zakres działań

  • opiniowanie propozycji do projektów wieloletnich i rocznych prognoz i programów rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich w Województwie,
  • opiniowanie propozycji rozdziału środków budżetowych przeznaczonych na realizację inwestycji na obszarach wiejskich,
  • inicjowanie i popieranie rozwoju przedsiębiorczości na wsi oraz współdziałanie w tym zakresie z organizacjami rządowymi i samorządowymi oraz samorządami rolnymi,
  • opiniowanie projektów przedsięwzięć związanych z rolnictwem w celu wypracowania strategii działania w tej sferze gospodarki,
  • opiniowanie programów kształtowania środowiska i ochrony przyrody, leśnictwa i gospodarki leśnej,
  • ocena planów i realizacji zadań w zakresie kształtowania środowiska i ochrony przyrody, gospodarki wodnej i hydrologii  

Skład osobowy

Mariusz Król - Przewodniczący Komisji 
Maria Fajger - Wiceprzewodnicząca Komisji
Jerzy Borcz - Członek Komisji 
Karol Ożóg  - Członek Komisji
Piotr Pilch - Członek Komisji