Herb województwa. Na tarczy po lewej stronie gryf naprzeciw niego lew. U góry krzyż kawalerski.

 

 
Sesja sejmiku województwa podkarpackiego (26 lutego 2024 r.) rozpoczęła się od niewykle wzruszjącej ceremonii wręczenia odznaki honorowej Zasłużony dla Województwa Podkarpackiego 106-letniemu uczestnikowi kampanii wrześniowej, żołnierz Armii Krajowej, najstarszemu dziś czołgiście Wojska Polskiego, zaangażowanemu w edukację patriotyczną kolejnych pokoleń młodych ludzi oraz propagowanie historii AK – kpt. Tadeuszowi Lutakowi. Podczas sesji wybrano także nowego skarbnika województwa.