Sejmik Województwa Podkarpackiego

Herb województwa. Na tarczy po lewej stronie gryf naprzeciw niego lew. U góry krzyż kawalerski.
SEJMIK WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
Władysław Ortyl. Grafika. Na tle granatowej flagi zdjęcie radnego oraz kontur mapy Podkarpacia z widocznymi granicami administracyjnymi i nazwami powiatów.
Władysław Ortyl. Grafika. Na tle granatowej flagi zdjęcie radnego oraz kontur mapy Podkarpacia z widocznymi granicami administracyjnymi i nazwami powiatów.

  

  

 


Marszałek Województwa Podkarpackiego IV (od maja 2013), V i VI kadencji.

W VI kadencji członek Komisji Bezpieczeństwa Publicznego oraz Zatrudnienia, Komisji Budżetu, Mienia i Finansów. 

Marszałek Województwa Podkarpackiego od 27 maja 2013 roku.

W latach 1979-1992 pracował w Ośrodku Badawczo-Rozwojowym Wytwórni Sprzętu Komunikacyjnego w Mielcu jako specjalista konstruktor. W latach 1992 – 1998 był prezesem zarządu Agencji Rozwoju Regionalnego MARR SA w Mielcu. W 1997 r. założył Stowarzyszenie Inkubator Przedsiębiorczości IN-MARR w Mielcu.

W latach 1998-2005 był radnym Województwa Podkarpackiego oraz członkiem zarządu (1998-2002) i wicemarszałkiem (2001-2002). Zajmował się m.in. programowaniem i wdrażaniem programów pomocowych Unii Europejskiej, Programem Aktywizacji Obszarów Wiejskich Banku Światowego, planowaniem przestrzennym i rozwojem regionalnym. W latach 2000-2003 był członkiem oraz wiceprzewodniczącym komitetów sterujących i monitorujących programów pomocowych, takich jak: Phare '99, Phare Spójność Społeczno-Gospodarcza, Phare Odbudowa, Sapard oraz Program Aktywizacji Obszarów Wiejskich Banku Światowego. Z kolei w latach 2001-2003 zasiadał w Radzie Nadzorczej Agencji Rozwoju Przemysłu SA, a w okresie od 2002 do 2005 roku był pełnomocnikiem zrządu Agencji Rozwoju Regionalnego MARR SA oraz od 2004 do 2005 r. członkiem Regionalnego Komitetu Sterującego Programu Rozwoju Regionalnego.

W 2005 roku wybrano go senatorem RP. Mandat senatorski pełnił aż do maja 2013 roku. W tym czasie w latach 2005-2007 pełnił funkcję sekretarza stanu w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego, a w senacie był m.in przewodniczącym Komisji Obrony Narodowej oraz wiceprzewodniczącym Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej;

27 maja 2013 roku Sejmik Województwa Podkarpackiego powierzył mu funkcję marszałka IV kadencji. 28 listopada 2014 r. został wybrany na Marszałka Województwa Podkarpackiego V kadencji, a 19 listopada 2018 roku Radni Województwa powierzyli mu tę funkcję na VI kadencję.

Od 2015 roku jest członkiem Narodowej Rady Rozwoju przy prezydencie Andrzeju Dudzie, a od 2016 roku członkiem Komitetu Regionów Unii Europejskiej. W styczniu 2019 roku został wiceprezesem Związku Województw RP.

W 2015 roku został odznaczony przez prezydenta Andrzeja Dudę Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski.

Od 1980 r. jest członkiem NSZZ "Solidarność" (był m.in. członkiem Zarządu Regionu Rzeszowskiego, przew. Komisji Zakładowej w WSK i OBR- PZL Mielec, wiceprzew. Sekcji Krajowej Przemysłu Lotniczego).

Jest również członkiem Akcji Katolickiej i stowarzyszenia Genius Loci.

Ukończył studia na Wydziale Mechanicznym Politechniki Rzeszowskiej im. I. Łukasiewicza (tytuł inżyniera, specjalność - konstrukcje lotnicze).

Jest żonaty, ma dwie dorosłe córki i szcześcioro wnucząt.