Sejmik Województwa Podkarpackiego

Sesje

 
 
 

  

  

Materiały na XXXVIII sesję

Załączniki:
PlikOpisRozmiarCreated
Pobierz plik (calosc_sprawozdanie_roczne_z_wykonania_budzetu_WP_za_2020.pdf)calosc_sprawozdanie_roczne_z_wykonania_budzetu_WP_za_2020.pdf   8689 kB 2021-06-02 10:18
Pobierz plik (sprawozdanie_finansowe_za_2020.pdf)sprawozdanie_finansowe_za_2020.pdf   6404 kB 2021-06-02 10:19
Pobierz plik (raport_o_stanie_wojewodztwa.pdf)raport_o_stanie_wojewodztwa.pdf   5627 kB 2021-06-02 10:19
Pobierz plik (opinia RIO.pdf)opinia RIO.pdf   14207 kB 2021-06-02 10:19
Pobierz plik (uchwała_RIO_zaopiniowanie_wniosku_Komisji_Rewizyjnej.pdf)uchwała_RIO_zaopiniowanie_wniosku_Komisji_Rewizyjnej.pdf 05 420 kB 2021-06-14 13:07
Pobierz plik (opinia_Komisji_Rewizyjnej_2021.pdf)opinia_Komisji_Rewizyjnej_2021.pdf 06 167 kB 2021-06-14 13:08

Materiały I na XXXVIII sesję Sejmiku Województwa Podkarpackiego

Załączniki:
PlikOpisRozmiarCreated
Pobierz plik (00_porządek XXXVIII.pdf)00_porządek XXXVIII.pdf 00 275 kB 2021-06-18 10:59
Pobierz plik (04_wotum_zaufania_projekt_uchwaly.pdf)04_wotum_zaufania_projekt_uchwaly.pdf 04 89 kB 2021-06-18 11:00
Pobierz plik (05_proj. uchwał w spr. rozpatrz. i zatwierdz. sprawozd. finansowego.pdf)05_proj. uchwał w spr. rozpatrz. i zatwierdz. sprawozd. finansowego.pdf 05 76 kB 2021-06-18 11:00
Pobierz plik (06_proj. uchwały w spra. udzielenia absolutorium.pdf)06_proj. uchwały w spra. udzielenia absolutorium.pdf 06 74 kB 2021-06-18 11:00
Pobierz plik (07_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_udzielenia_pomocy_finansowej_dla_Gminy_Miejskiej_Lubaczów_z_budżetu_Województwa_Podkarpackiego_w_roku_2021.pdf)07_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_udzielenia_pomocy_finansowej_dla_Gminy_Miejskiej_Lubaczów_z_budżetu_Województwa_Podkarpackiego_w_roku_2021.pdf 07 104 kB 2021-06-18 11:01
Pobierz plik (08_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_udzielenia_pomocy_finansowej_z_budżetu_Województwa_Podkarpackiego_dla_Powiatu_Bieszczadzkiego.pdf)08_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_udzielenia_pomocy_finansowej_z_budżetu_Województwa_Podkarpackiego_dla_Powiatu_Bieszczadzkiego.pdf 08 105 kB 2021-06-18 11:01
Pobierz plik (09_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_udzielenia_pomocy_finansowej_w_2021 r._w_ramach_„Podkarpackiego_Programu_Odnowy_Wsi_na_lata_2021-2025”.pdf)09_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_udzielenia_pomocy_finansowej_w_2021 r._w_ramach_„Podkarpackiego_Programu_Odnowy_Wsi_na_lata_2021-2025”.pdf 09 141 kB 2021-06-18 11:03
Pobierz plik (09_1projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_udzielenia_pomocy_finansowej_w_2021 r._w_ramach_„Podkarpackiego_Programu_Odnowy_Wsi_na_lata_2021-2025”_załącznik.pdf)09_1projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_udzielenia_pomocy_finansowej_w_2021 r._w_ramach_„Podkarpackiego_Programu_Odnowy_Wsi_na_lata_2021-2025”_załącznik.pdf 09.1 202 kB 2021-06-18 11:05
Pobierz plik (10_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_zmian_w_budżecie_Województwa_Podkarpackiego_na_2021r..pdf)10_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_zmian_w_budżecie_Województwa_Podkarpackiego_na_2021r..pdf 10 344 kB 2021-06-18 11:09
Pobierz plik (10_1projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_zmian_w_budżecie_Województwa_Podkarpackiego_na_2021r._uzasadnienie.pdf)10_1projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_zmian_w_budżecie_Województwa_Podkarpackiego_na_2021r._uzasadnienie.pdf 10,1 236 kB 2021-06-18 11:10
Pobierz plik (10_2projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_zmian_w_budżecie_Województwa_Podkarpackiego_na_2021r._uzasadnienie_załącznik.pdf)10_2projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_zmian_w_budżecie_Województwa_Podkarpackiego_na_2021r._uzasadnienie_załącznik.pdf 10,2 129 kB 2021-06-18 11:10
Pobierz plik (10_3projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_zmian_w_budżecie_Województwa_Podkarpackiego_na_2021r._uzasadnienie_załącznik_przychody.pdf)10_3projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_zmian_w_budżecie_Województwa_Podkarpackiego_na_2021r._uzasadnienie_załącznik_przychody.pdf 10,3 221 kB 2021-06-18 11:10
Pobierz plik (10_4projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_zmian_w_budżecie_Województwa_Podkarpackiego_na_2021r._uzasadnienie_załącznik_wydatki.pdf)10_4projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_zmian_w_budżecie_Województwa_Podkarpackiego_na_2021r._uzasadnienie_załącznik_wydatki.pdf 10,4 188 kB 2021-06-18 11:10
Pobierz plik (10_5projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_zmian_w_budżecie_Województwa_Podkarpackiego_na_2021r._załącznik_1.pdf)10_5projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_zmian_w_budżecie_Województwa_Podkarpackiego_na_2021r._załącznik_1.pdf 10,5 130 kB 2021-06-18 11:11
Pobierz plik (10_6projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_zmian_w_budżecie_Województwa_Podkarpackiego_na_2021r._załącznik_2.pdf)10_6projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_zmian_w_budżecie_Województwa_Podkarpackiego_na_2021r._załącznik_2.pdf 10,6 172 kB 2021-06-18 11:11
Pobierz plik (10_7projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_zmian_w_budżecie_Województwa_Podkarpackiego_na_2021r._załącznik_3.pdf)10_7projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_zmian_w_budżecie_Województwa_Podkarpackiego_na_2021r._załącznik_3.pdf 10,7 102 kB 2021-06-18 11:11
Pobierz plik (11_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_zmian_w_Wieloletniej_Prognozie_Finansowej.pdf)11_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_zmian_w_Wieloletniej_Prognozie_Finansowej.pdf 11 129 kB 2021-06-18 11:22
Pobierz plik (11_1projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_zmian_w_Wieloletniej_Prognozie_Finansowej_uzasadnienie.pdf)11_1projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_zmian_w_Wieloletniej_Prognozie_Finansowej_uzasadnienie.pdf 11,1 128 kB 2021-06-18 11:22
Pobierz plik (11_2projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_zmian_w_Wieloletniej_Prognozie_Finansowej_objaśnienia.pdf)11_2projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_zmian_w_Wieloletniej_Prognozie_Finansowej_objaśnienia.pdf 11,2 246 kB 2021-06-18 11:25
Pobierz plik (11_3projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_zmian_w_Wieloletniej_Prognozie_Finansowej_uzasadnienie_załącznik_1.pdf)11_3projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_zmian_w_Wieloletniej_Prognozie_Finansowej_uzasadnienie_załącznik_1.pdf 11,3 235 kB 2021-06-18 11:25
Pobierz plik (11_4projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_zmian_w_Wieloletniej_Prognozie_Finansowej_uzasadnienie_załącznik_2.pdf)11_4projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_zmian_w_Wieloletniej_Prognozie_Finansowej_uzasadnienie_załącznik_2.pdf 11,4 143 kB 2021-06-18 11:32
Pobierz plik (11_5_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_zmian_w_Wieloletniej_Prognozie_Finansowej_załącznik_1.pdf)11_5_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_zmian_w_Wieloletniej_Prognozie_Finansowej_załącznik_1.pdf 11,5 3095 kB 2021-06-18 11:32
Pobierz plik (11_6_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_zmian_w_Wieloletniej_Prognozie_Finansowej_załącznik_2.pdf)11_6_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_zmian_w_Wieloletniej_Prognozie_Finansowej_załącznik_2.pdf 11,6 186 kB 2021-06-18 11:33
Pobierz plik (12_projekt_uchwały_sejmiku_zmieniającej_uchwałę_w_sprawie_określenia_zakresu_i_formy_informacji_o_przebiegu_wykonania_budżetu.pdf)12_projekt_uchwały_sejmiku_zmieniającej_uchwałę_w_sprawie_określenia_zakresu_i_formy_informacji_o_przebiegu_wykonania_budżetu.pdf 12 99 kB 2021-06-18 11:33
Pobierz plik (12_1_projekt_uchwały_sejmiku_zmieniającej_uchwałę_w_sprawie_określenia_zakresu_i_formy_informacji_o_przebiegu_wykonania_budżetu_załącznik.pdf)12_1_projekt_uchwały_sejmiku_zmieniającej_uchwałę_w_sprawie_określenia_zakresu_i_formy_informacji_o_przebiegu_wykonania_budżetu_załącznik.pdf 12,1 123 kB 2021-06-18 11:33
Pobierz plik (13_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_przekazania_do_dalszych_uzgodnień_projektów_uchwał_w_sprawach_zmiany_uchwał_w_sprawach_parków_krajobrazowych.pdf)13_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_przekazania_do_dalszych_uzgodnień_projektów_uchwał_w_sprawach_zmiany_uchwał_w_sprawach_parków_krajobrazowych.pdf 13 113 kB 2021-06-18 11:33
Pobierz plik (13_1_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_przekazania_do_dalszych_uzgodnień_projektów_uchwał_w_sprawach_zmiany_uchwał_w_sprawach_parków_krajobrazowych_załącznik_1.pdf)13_1_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_przekazania_do_dalszych_uzgodnień_projektów_uchwał_w_sprawach_zmiany_uchwał_w_sprawach_parków_krajobrazowych_załącznik_1.pdf 13,1 141 kB 2021-06-18 11:34
Pobierz plik (13_2projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_przekazania_do_dalszych_uzgodnień_projektów_uchwał_w_sprawach_zmiany_uchwał_w_sprawach_parków_krajobrazowych_załącznik_2.pdf)13_2projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_przekazania_do_dalszych_uzgodnień_projektów_uchwał_w_sprawach_zmiany_uchwał_w_sprawach_parków_krajobrazowych_załącznik_2.pdf 13,2 142 kB 2021-06-18 11:34
Pobierz plik (13_3projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_przekazania_do_dalszych_uzgodnień_projektów_uchwał_w_sprawach_zmiany_uchwał_w_sprawach_parków_krajobrazowych_załącznik_3.pdf)13_3projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_przekazania_do_dalszych_uzgodnień_projektów_uchwał_w_sprawach_zmiany_uchwał_w_sprawach_parków_krajobrazowych_załącznik_3.pdf 13,3 144 kB 2021-06-18 11:34
Pobierz plik (14_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_ustalenia_przebiegu_istniejących_dróg_wojewódzkich.pdf)14_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_ustalenia_przebiegu_istniejących_dróg_wojewódzkich.pdf 14 95 kB 2021-06-18 11:34
Pobierz plik (14_1projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_ustalenia_przebiegu_istniejących_dróg_wojewódzkich_uzasadnienie_opinie.pdf)14_1projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_ustalenia_przebiegu_istniejących_dróg_wojewódzkich_uzasadnienie_opinie.pdf 14,1 77 kB 2021-06-18 11:35
Pobierz plik (14_2projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_ustalenia_przebiegu_istniejących_dróg_wojewódzkich_uzasadnienie_załączniki_graficzne.pdf)14_2projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_ustalenia_przebiegu_istniejących_dróg_wojewódzkich_uzasadnienie_załączniki_graficzne.pdf 14,2 564 kB 2021-06-18 11:35
Pobierz plik (14_3projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_ustalenia_przebiegu_istniejących_dróg_wojewódzkich_załącznik_wykaz_dróg.pdf)14_3projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_ustalenia_przebiegu_istniejących_dróg_wojewódzkich_załącznik_wykaz_dróg.pdf 14,3 93 kB 2021-06-18 11:35
Pobierz plik (14_4projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_ustalenia_przebiegu_istniejących_dróg_wojewódzkich_załącznik.pdf)14_4projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_ustalenia_przebiegu_istniejących_dróg_wojewódzkich_załącznik.pdf 14,4 257 kB 2021-06-18 11:36
Pobierz plik (15_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_włączenia_Pedagogicznej_Biblioteki_Wojewódzkiej_w_Rzeszowie_do_Podkarpackiego_Zespołu_Placówek_Wojewódzkich_w_Rzeszowie.pdf)15_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_włączenia_Pedagogicznej_Biblioteki_Wojewódzkiej_w_Rzeszowie_do_Podkarpackiego_Zespołu_Placówek_Wojewódzkich_w_Rzeszowie.pdf 15 271 kB 2021-06-18 11:36
Pobierz plik (16_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_przyjęcia_oraz_ogłoszenia_tekstu_jednolitego_uchwały_w_sprawie_nadania_Statutu_Wojewódzkiemu_Szpitalowi_im._Św._Ojca_Pio_w_Przemyślu.pdf)16_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_przyjęcia_oraz_ogłoszenia_tekstu_jednolitego_uchwały_w_sprawie_nadania_Statutu_Wojewódzkiemu_Szpitalowi_im._Św._Ojca_Pio_w_Przemyślu.pdf 16 202 kB 2021-06-18 11:36
Pobierz plik (17_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_zmian_w_Statucie_Wojewódzkiej_Stacji_Pogotowia_Ratunkowego_w_Rzeszowie.pdf)17_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_zmian_w_Statucie_Wojewódzkiej_Stacji_Pogotowia_Ratunkowego_w_Rzeszowie.pdf 17 131 kB 2021-06-18 11:36
Pobierz plik (17_1projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_zmian_w_Statucie_Wojewódzkiej_Stacji_Pogotowia_Ratunkowego_w_Rzeszowie_załącznik_3.pdf)17_1projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_zmian_w_Statucie_Wojewódzkiej_Stacji_Pogotowia_Ratunkowego_w_Rzeszowie_załącznik_3.pdf 17,1 108 kB 2021-06-18 11:37
Pobierz plik (18_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_określenia_szczegółowych_zasad,_sposobu_i_trybu_oraz_organów_lub_osób_uprawnionych_do_umarzania,_odraczania.pdf)18_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_określenia_szczegółowych_zasad,_sposobu_i_trybu_oraz_organów_lub_osób_uprawnionych_do_umarzania,_odraczania.pdf 18 257 kB 2021-06-18 11:37
Pobierz plik (18_1_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_określenia_szczegółowych_zasad,_sposobu_i_trybu_oraz_organów_lub_osób_uprawnionych_do_umarzania,_odraczania_załącznik.pdf)18_1_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_określenia_szczegółowych_zasad,_sposobu_i_trybu_oraz_organów_lub_osób_uprawnionych_do_umarzania,_odraczania_załącznik.pdf 18,1 97 kB 2021-06-18 11:37
Pobierz plik (19_Ocena_Zasobów_Pomocy_Społecznej_w_województwie_podkarpackim_za_2020_rok.pdf)19_Ocena_Zasobów_Pomocy_Społecznej_w_województwie_podkarpackim_za_2020_rok.pdf 19 2079 kB 2021-06-18 11:37
Pobierz plik (20_uchwała_zarządu_w_sprawie_przyjęcia_sprawozdania_z_realizacji_„Planu_gospodarki_odpadami_dla_Województwa_Podkarpackiego_2022”_za_lata_2017– 2019.pdf)20_uchwała_zarządu_w_sprawie_przyjęcia_sprawozdania_z_realizacji_„Planu_gospodarki_odpadami_dla_Województwa_Podkarpackiego_2022”_za_lata_2017– 2019.pdf 20 97 kB 2021-06-18 11:38
Pobierz plik (20_1_uchwała_zarządu_w_sprawie_przyjęcia_sprawozdania_z_realizacji_„Planu_gospodarki_odpadami_dla_Województwa_Podkarpackiego_2022”_za_lata_2017– 2019_załącznik.pdf)20_1_uchwała_zarządu_w_sprawie_przyjęcia_sprawozdania_z_realizacji_„Planu_gospodarki_odpadami_dla_Województwa_Podkarpackiego_2022”_za_lata_2017– 2019_załącznik.pdf 20,1 3447 kB 2021-06-18 11:38
Pobierz plik (21_informacja_dotycząca_dochodów_z_tytułu_najmu_i_dzierżawy_nieruchomości_za_2020_rok.pdf)21_informacja_dotycząca_dochodów_z_tytułu_najmu_i_dzierżawy_nieruchomości_za_2020_rok.pdf 21 314 kB 2021-06-18 11:39
Pobierz plik (22_informacja_z_działalności_Zarządu_18.05_11.06.pdf)22_informacja_z_działalności_Zarządu_18.05_11.06.pdf 22 278 kB 2021-06-18 11:39
Pobierz plik (23_informacja_o_realizacji.pdf)23_informacja_o_realizacji.pdf 23 149 kB 2021-06-18 11:39

Materiały dodatkow na XXXVIII sesję Sejmiku Województwa Podkarpackiego