Sejmik Województwa Podkarpackiego

Sesje

 
 
 

  

  

Materiały na XXXVII sesję Sejmiku Województwa Podkarpackiego

Załączniki:
PlikOpisRozmiarCreated
Pobierz plik (01_porządek_obrad_XXXVII_sesji.pdf)01_porządek_obrad_XXXVII_sesji.pdf 01 161 kB 2021-05-21 10:36
Pobierz plik (03_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_udzielenia_pomocy_finansowej_dla_Powiatu_Lubaczowskiego.pdf)03_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_udzielenia_pomocy_finansowej_dla_Powiatu_Lubaczowskiego.pdf 03 198 kB 2021-05-21 10:36
Pobierz plik (04_US pomoc_fin_dla_Powiatu_Stalowowolskiego.pdf)04_US pomoc_fin_dla_Powiatu_Stalowowolskiego.pdf 04 95 kB 2021-05-21 10:36
Pobierz plik (05_projekt_uchwaly_sejmiku_w_sprawie_zmian_w_budzecie_Wojewodztwa_Podkarpackiego_na_2021_maj.pdf)05_projekt_uchwaly_sejmiku_w_sprawie_zmian_w_budzecie_Wojewodztwa_Podkarpackiego_na_2021_maj.pdf 05 547 kB 2021-05-21 10:37
Pobierz plik (05_1_projekt_uchwaly_sejmiku_w_sprawie_zmian_w_budzecie_Wojewodztwa_Podkarpackiego_na_2021_maj_uzasadnienie.pdf)05_1_projekt_uchwaly_sejmiku_w_sprawie_zmian_w_budzecie_Wojewodztwa_Podkarpackiego_na_2021_maj_uzasadnienie.pdf 05_1 427 kB 2021-05-21 10:37
Pobierz plik (05_2_projekt_uchwaly_sejmiku_w_sprawie_zmian_w_budzecie_Wojewodztwa_Podkarpackiego_na_2021_maj_uzasadnienie_zalaczniki.pdf)05_2_projekt_uchwaly_sejmiku_w_sprawie_zmian_w_budzecie_Wojewodztwa_Podkarpackiego_na_2021_maj_uzasadnienie_zalaczniki.pdf 05_2 598 kB 2021-05-21 10:38
Pobierz plik (05_3_projekt_uchwaly_sejmiku_w_sprawie_zmian_w_budzecie_Wojewodztwa_Podkarpackiego_na_2021_maj_zalacznik_1.pdf)05_3_projekt_uchwaly_sejmiku_w_sprawie_zmian_w_budzecie_Wojewodztwa_Podkarpackiego_na_2021_maj_zalacznik_1.pdf 05_3 348 kB 2021-05-21 10:39
Pobierz plik (05_4_projekt_uchwaly_sejmiku_w_sprawie_zmian_w_budzecie_Wojewodztwa_Podkarpackiego_na_2021_maj_zalacznik_2.pdf)05_4_projekt_uchwaly_sejmiku_w_sprawie_zmian_w_budzecie_Wojewodztwa_Podkarpackiego_na_2021_maj_zalacznik_2.pdf 05_4 370 kB 2021-05-21 10:39
Pobierz plik (06_projekt_uchwaly_sejmiku_w_sprawie_zmian_ w_ Wieloletniej_Prognozie_Finansowej_Wojewodztwa _Podkarpackiego_na_lata_2021_-_2045_maj_2021.pdf)06_projekt_uchwaly_sejmiku_w_sprawie_zmian_ w_ Wieloletniej_Prognozie_Finansowej_Wojewodztwa _Podkarpackiego_na_lata_2021_-_2045_maj_2021.pdf 06 172 kB 2021-05-21 10:39
Pobierz plik (06_1_projekt_uchwaly_sejmiku_w_sprawie_zmian_ w_ Wieloletniej_Prognozie_Finansowej_Wojewodztwa _Podkarpackiego_na_lata_2021_-_2045_maj_2021_uzasadnienie.pdf)06_1_projekt_uchwaly_sejmiku_w_sprawie_zmian_ w_ Wieloletniej_Prognozie_Finansowej_Wojewodztwa _Podkarpackiego_na_lata_2021_-_2045_maj_2021_uzasadnienie.pdf 06_1 188 kB 2021-05-21 10:40
Pobierz plik (06_2_projekt_uchwaly_sejmiku_w_sprawie_zmian_ w_Wieloletniej_Prognozie_Finansowej_Wojewodztwa _Podkarpackiego_na_lata_2021_-_2045_maj_2021_uzasadnienie_zalacznik_1.pdf)06_2_projekt_uchwaly_sejmiku_w_sprawie_zmian_ w_Wieloletniej_Prognozie_Finansowej_Wojewodztwa _Podkarpackiego_na_lata_2021_-_2045_maj_2021_uzasadnienie_zalacznik_1.pdf 06_2 371 kB 2021-05-21 10:40
Pobierz plik (06_3_projekt_uchwaly_sejmiku_w_sprawie_zmian_ w_Wieloletniej_Prognozie_Finansowej_Wojewodztwa _Podkarpackiego_na_lata_2021_-_2045_maj_2021_uzasadnienie_zalacznik_2.pdf)06_3_projekt_uchwaly_sejmiku_w_sprawie_zmian_ w_Wieloletniej_Prognozie_Finansowej_Wojewodztwa _Podkarpackiego_na_lata_2021_-_2045_maj_2021_uzasadnienie_zalacznik_2.pdf 06_3 212 kB 2021-05-21 10:41
Pobierz plik (06_4_projekt_uchwaly_sejmiku_w_sprawie_zmian_ w_ Wieloletniej_Prognozie_Finansowej_Wojewodztwa _Podkarpackiego_na_lata_2021_-_2045_maj_2021_zalacznik_1.pdf)06_4_projekt_uchwaly_sejmiku_w_sprawie_zmian_ w_ Wieloletniej_Prognozie_Finansowej_Wojewodztwa _Podkarpackiego_na_lata_2021_-_2045_maj_2021_zalacznik_1.pdf 06_4 529 kB 2021-05-21 10:41
Pobierz plik (06_5_projekt_uchwaly_sejmiku_w_sprawie_zmian_ w_ Wieloletniej_Prognozie_Finansowej_Wojewodztwa _Podkarpackiego_na_lata_2021_-_2045_maj_2021_zalacznik_2.pdf)06_5_projekt_uchwaly_sejmiku_w_sprawie_zmian_ w_ Wieloletniej_Prognozie_Finansowej_Wojewodztwa _Podkarpackiego_na_lata_2021_-_2045_maj_2021_zalacznik_2.pdf 06_5 165 kB 2021-05-21 10:41
Pobierz plik (06_6_objasnienia_do_wartosci_przyjetych_ w_Wieloletniej_Prognozie_Finansowej_Wojewodztwa _Podkarpackiego_na_lata_2021_-_2045_maj_2021.pdf)06_6_objasnienia_do_wartosci_przyjetych_ w_Wieloletniej_Prognozie_Finansowej_Wojewodztwa _Podkarpackiego_na_lata_2021_-_2045_maj_2021.pdf 06_6 250 kB 2021-05-21 10:42
Pobierz plik (07_US pom_finansowej_w_2021_w_ramach_PPOW_na_realizacje_I_etapu_US.pdf)07_US pom_finansowej_w_2021_w_ramach_PPOW_na_realizacje_I_etapu_US.pdf 07 138 kB 2021-05-21 10:42
Pobierz plik (07_1 zal_pomocy_finansowej_PPOW_na_US.pdf)07_1 zal_pomocy_finansowej_PPOW_na_US.pdf 07_1 114 kB 2021-05-21 10:43
Pobierz plik (08_projekt_uchwały_sejmiku_zmieniającej_uchwałę_nr_XXX_508_20_Sejmiku_Województwa_Podkarpackiego_z_dnia_17 grudnia_2020 r._w_sprawie_określenia_zasad_i_kryteriów_udzielania_dotacji.pdf)08_projekt_uchwały_sejmiku_zmieniającej_uchwałę_nr_XXX_508_20_Sejmiku_Województwa_Podkarpackiego_z_dnia_17 grudnia_2020 r._w_sprawie_określenia_zasad_i_kryteriów_udzielania_dotacji.pdf 08 420 kB 2021-05-21 10:43
Pobierz plik (09_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_przyjęcia_oraz_ogłoszenia_tekstu_jednolitego_Statutu_Wojewódzkiego_Szpitala_w_Tarnobrzegu.pdf)09_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_przyjęcia_oraz_ogłoszenia_tekstu_jednolitego_Statutu_Wojewódzkiego_Szpitala_w_Tarnobrzegu.pdf 09 445 kB 2021-05-21 10:43
Pobierz plik (10_US _zmiana_statutu_Szpital_Krosno.pdf)10_US _zmiana_statutu_Szpital_Krosno.pdf 10 211 kB 2021-05-21 10:44
Pobierz plik (10_1_uchwała_Rady_społecznej.pdf)10_1_uchwała_Rady_społecznej.pdf 10_1 275 kB 2021-05-21 10:44
Pobierz plik (11_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_nadania_statutu_Centrum_Kulturalnemu_w_Przemyślu.pdf)11_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_nadania_statutu_Centrum_Kulturalnemu_w_Przemyślu.pdf 11 200 kB 2021-05-21 10:44
Pobierz plik (11_1_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_nadania_statutu_Centrum_Kulturalnemu_w_Przemyślu_załącznik.pdf)11_1_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_nadania_statutu_Centrum_Kulturalnemu_w_Przemyślu_załącznik.pdf 11_1 213 kB 2021-05-21 10:45
Pobierz plik (12_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_wyrażenia_woli_przystąpienia_do_realizacji_projektu_Włącz_edukację_dobrej_jakości_w_województwie_podkarpackim.pdf)12_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_wyrażenia_woli_przystąpienia_do_realizacji_projektu_Włącz_edukację_dobrej_jakości_w_województwie_podkarpackim.pdf 12 222 kB 2021-05-21 10:45
Pobierz plik (13_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_wyrażenia_woli_realizacji_projektu_szkolnictwo_ogólne_2021_2022.pdf)13_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_wyrażenia_woli_realizacji_projektu_szkolnictwo_ogólne_2021_2022.pdf 13 426 kB 2021-05-21 10:45
Pobierz plik (14_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_zasad_przyznawania_stypendiów_szkolnictwo_ogólne_2021_2022.pdf)14_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_zasad_przyznawania_stypendiów_szkolnictwo_ogólne_2021_2022.pdf 14 436 kB 2021-05-21 10:46
Pobierz plik (14_1_Projekt_uchwały_sejmiku_w sprawie_zasad_przyznawania_stypendiów_szkolnictwo_ogólne_2021_2022_załącznik_1_2.pdf)14_1_Projekt_uchwały_sejmiku_w sprawie_zasad_przyznawania_stypendiów_szkolnictwo_ogólne_2021_2022_załącznik_1_2.pdf 14_1 366 kB 2021-05-21 10:46
Pobierz plik (15_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_wyrażenia_woli_realizacji_projektu_szkolnictwo_zawodowe_2021_2022.pdf)15_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_wyrażenia_woli_realizacji_projektu_szkolnictwo_zawodowe_2021_2022.pdf 15 347 kB 2021-05-21 10:47
Pobierz plik (16_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_zasad_przyznawania_stypendiów_szkolnictwo_zawodowe_2021_2022.pdf)16_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_zasad_przyznawania_stypendiów_szkolnictwo_zawodowe_2021_2022.pdf 16 547 kB 2021-05-21 10:47
Pobierz plik (17_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_uchwalenia_programu_samorząd_dla_rodziny.pdf)17_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_uchwalenia_programu_samorząd_dla_rodziny.pdf 17 268 kB 2021-05-21 10:47
Pobierz plik (17_1_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_uchwalenia_programu_samorząd_dla_rodziny_załącznik.pdf)17_1_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_uchwalenia_programu_samorząd_dla_rodziny_załącznik.pdf 17_1 1803 kB 2021-05-21 10:48
Pobierz plik (18_projekt_uchwaly_sejmiku_ws_PK_Pogorza_Przemyskiego.pdf)18_projekt_uchwaly_sejmiku_ws_PK_Pogorza_Przemyskiego.pdf 18 104 kB 2021-05-21 10:48
Pobierz plik (19_projekt_uchwaly_sejmiku_ws_PK_Pasma_Brzanki.pdf)19_projekt_uchwaly_sejmiku_ws_PK_Pasma_Brzanki.pdf 19 103 kB 2021-05-21 10:48
Pobierz plik (20_projekt_uchwaly_sejmiku_ws_PK_Gor Slonnych.pdf)20_projekt_uchwaly_sejmiku_ws_PK_Gor Slonnych.pdf 20 104 kB 2021-05-21 10:49
Pobierz plik (21_projekt_uchwaly_sejmiku_ws_PK_Doliny_Sanu.pdf)21_projekt_uchwaly_sejmiku_ws_PK_Doliny_Sanu.pdf 21 105 kB 2021-05-21 10:49
Pobierz plik (22_projekt_uchwaly_sejmiku_ws_Jasliskiego_PK.pdf)22_projekt_uchwaly_sejmiku_ws_Jasliskiego_PK.pdf 22 105 kB 2021-05-21 10:49
Pobierz plik (23_projekt_uchwaly_sejmiku_ws_Czarnorzecko-Strzyzowskiego_PK.pdf)23_projekt_uchwaly_sejmiku_ws_Czarnorzecko-Strzyzowskiego_PK.pdf 23 105 kB 2021-05-21 10:50
Pobierz plik (24_projekt_uchwaly_sejmiku_ws_Cisniansko-Wetlinskiego_PK.pdf)24_projekt_uchwaly_sejmiku_ws_Cisniansko-Wetlinskiego_PK.pdf 24 106 kB 2021-05-21 10:50
Pobierz plik (25_informacja dla Zarządu I kwartał 2021 (002).pdf)25_informacja dla Zarządu I kwartał 2021 (002).pdf 25 171 kB 2021-05-21 10:50
Pobierz plik (26_sprawozdanie_program_współpracy_z_organizacjami_pozarządowymi.pdf)26_sprawozdanie_program_współpracy_z_organizacjami_pozarządowymi.pdf 26 115 kB 2021-05-21 10:51
Pobierz plik (26_1_sprawozdanie_z_realizacji_Programu_współpracy_Samorządu_Województwa_Podkarpackiego_z_organizacjami_pozarządowymi_załącznik.pdf)26_1_sprawozdanie_z_realizacji_Programu_współpracy_Samorządu_Województwa_Podkarpackiego_z_organizacjami_pozarządowymi_załącznik.pdf 26_1 260 kB 2021-05-21 10:51
Pobierz plik (27_Korekta_sprawozdań_finansowych_instytucji_kultury.pdf)27_Korekta_sprawozdań_finansowych_instytucji_kultury.pdf 27 2804 kB 2021-05-21 10:51
Pobierz plik (28_informacja_z_działalności_Zarządu_13.04_11.05.pdf)28_informacja_z_działalności_Zarządu_13.04_11.05.pdf 28 292 kB 2021-05-21 10:52
Pobierz plik (29_INF o realizacji uchwał XXXVI sesji.pdf)29_INF o realizacji uchwał XXXVI sesji.pdf 29 162 kB 2021-05-21 10:52

Materiały dodatkowe na XXXVII sesję Sejmiku Województwa Podkarpackiego

Załączniki:
PlikOpisRozmiarCreated
Pobierz plik (projekt_uchwały_sejmiku_w sprawie_udzielenia_pomocy_finansowej_ze_środków_budżetu_Województwa_Podkarpackiego_Gminie_Dynów.pdf)projekt_uchwały_sejmiku_w sprawie_udzielenia_pomocy_finansowej_ze_środków_budżetu_Województwa_Podkarpackiego_Gminie_Dynów.pdf 01 119 kB 2021-05-24 13:33
Pobierz plik (projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_udzielenia_dotacji_na_prace_konserwatorskie,_restauratorskie_lub_roboty_budowlane_przy_zabytkach.pdf)projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_udzielenia_dotacji_na_prace_konserwatorskie,_restauratorskie_lub_roboty_budowlane_przy_zabytkach.pdf 02 132 kB 2021-05-24 13:34
Pobierz plik (Projekt_uchwały_Sejmiku_konserwacja_zabytki_zalacznik_1.pdf)Projekt_uchwały_Sejmiku_konserwacja_zabytki_zalacznik_1.pdf 03 154 kB 2021-05-26 11:06
Pobierz plik (projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_udzielenia_pomocy_finansowej_dla_Gminy_Markowa_z_budżetu_Województwa_Podkarpackiego_w_roku_2021.pdf)projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_udzielenia_pomocy_finansowej_dla_Gminy_Markowa_z_budżetu_Województwa_Podkarpackiego_w_roku_2021.pdf 04 100 kB 2021-05-24 13:35
Pobierz plik (projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_udzielenia_pomocy_finansowej_ze_środków_budżetu_Województwa_Podkarpackiego_Gminie_Jarocin.pdf)projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_udzielenia_pomocy_finansowej_ze_środków_budżetu_Województwa_Podkarpackiego_Gminie_Jarocin.pdf 05 118 kB 2021-05-24 13:36
Pobierz plik (projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_zmiany_uchwały_Nr_XXIX_ 501_ 20_Sejmiku_Województwa_Podkarpackiego_z_dnia_30_listopada_2020_roku_w_sprawie_Programu_współpracy.pdf)projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_zmiany_uchwały_Nr_XXIX_ 501_ 20_Sejmiku_Województwa_Podkarpackiego_z_dnia_30_listopada_2020_roku_w_sprawie_Programu_współpracy.pdf 06 286 kB 2021-05-24 13:36
Pobierz plik (uchwała_zarządu_w_sprawie_przyjęcia_autopoprawek_do_projektu_uchwały_w_sprawie_zmian_w_budżecie.pdf)uchwała_zarządu_w_sprawie_przyjęcia_autopoprawek_do_projektu_uchwały_w_sprawie_zmian_w_budżecie.pdf 07 167 kB 2021-05-24 13:39
Pobierz plik (uchwała_zarządu_w_sprawie_przyjęcia_autopoprawek_do_projektu_uchwały_w_sprawie_zmian_w_budżecie_uzasadnienie.pdf)uchwała_zarządu_w_sprawie_przyjęcia_autopoprawek_do_projektu_uchwały_w_sprawie_zmian_w_budżecie_uzasadnienie.pdf 08 142 kB 2021-05-24 13:39
Pobierz plik (uchwała_zarządu_w_sprawie_przyjęcia_autopoprawek_do_projektu_uchwały_w_sprawie_zmian_w_budżecie_załącznik_do_autopoprawek.pdf)uchwała_zarządu_w_sprawie_przyjęcia_autopoprawek_do_projektu_uchwały_w_sprawie_zmian_w_budżecie_załącznik_do_autopoprawek.pdf 09 122 kB 2021-05-24 13:39