Sejmik Województwa Podkarpackiego

Sesje

 
 
 

  

  

Materiały na XXXV sesję Sejmiku Województwa Podkarpackiego

Załączniki:
PlikOpisRozmiarCreated
Pobierz plik (Porzadek_obrad_sesji.pdf)Porzadek_obrad_sesji.pdf 01 102 kB 2021-03-22 10:35
Pobierz plik (03projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_udzielenia_w_2021_roku_dotacji_dla_województwa_małopolskiego.pdf)03projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_udzielenia_w_2021_roku_dotacji_dla_województwa_małopolskiego.pdf 03 127 kB 2021-03-22 10:36
Pobierz plik (04projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_ustalenia_maksymalnej_wysokości_pożyczki_udzielanej_w_roku_budżetowym_2021.pdf)04projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_ustalenia_maksymalnej_wysokości_pożyczki_udzielanej_w_roku_budżetowym_2021.pdf 04 174 kB 2021-03-22 10:36
Pobierz plik (05_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_zmian_w_budżecie_Województwa_Podkarpackiego_na_2021r..pdf)05_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_zmian_w_budżecie_Województwa_Podkarpackiego_na_2021r..pdf 05 325 kB 2021-03-22 10:37
Pobierz plik (05_1_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_zmian_w_budżecie_Województwa_Podkarpackiego_na_2021r._uzasadnienie.pdf)05_1_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_zmian_w_budżecie_Województwa_Podkarpackiego_na_2021r._uzasadnienie.pdf 05_1 190 kB 2021-03-22 10:37
Pobierz plik (05_2projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_zmian_w_budżecie_Województwa_Podkarpackiego_na_2021r._uzasadnienie_załącznik_dochody.pdf)05_2projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_zmian_w_budżecie_Województwa_Podkarpackiego_na_2021r._uzasadnienie_załącznik_dochody.pdf 05_2 132 kB 2021-03-22 10:38
Pobierz plik (05_3projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_zmian_w_budżecie_Województwa_Podkarpackiego_na_2021r._uzasadnienie_załącznik_wydatki.pdf)05_3projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_zmian_w_budżecie_Województwa_Podkarpackiego_na_2021r._uzasadnienie_załącznik_wydatki.pdf 05_3 170 kB 2021-03-22 10:53
Pobierz plik (05_4projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_zmian_w_budżecie_Województwa_Podkarpackiego_na_2021r._załącznik_1.pdf)05_4projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_zmian_w_budżecie_Województwa_Podkarpackiego_na_2021r._załącznik_1.pdf 05_4 135 kB 2021-03-22 10:54
Pobierz plik (05_5projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_zmian_w_budżecie_Województwa_Podkarpackiego_na_2021r._załącznik_2.pdf)05_5projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_zmian_w_budżecie_Województwa_Podkarpackiego_na_2021r._załącznik_2.pdf 05_5 163 kB 2021-03-22 10:54
Pobierz plik (05_6projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_zmian_w_budżecie_Województwa_Podkarpackiego_na_2021r._uzasadnienie_załącznik_przychody.pdf)05_6projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_zmian_w_budżecie_Województwa_Podkarpackiego_na_2021r._uzasadnienie_załącznik_przychody.pdf 05_6 224 kB 2021-03-22 10:54
Pobierz plik (06_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_zmian_w_Wieloletniej_Prognozie_Finansowej_Województwa_Podkarpackiego.pdf)06_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_zmian_w_Wieloletniej_Prognozie_Finansowej_Województwa_Podkarpackiego.pdf 06 160 kB 2021-03-22 10:55
Pobierz plik (06_1projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_zmian_w_Wieloletniej_Prognozie_Finansowej_Województwa_Podkarpackiego_objaśnienia.pdf)06_1projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_zmian_w_Wieloletniej_Prognozie_Finansowej_Województwa_Podkarpackiego_objaśnienia.pdf 06_1 230 kB 2021-03-22 10:55
Pobierz plik (06_2projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_zmian_w_Wieloletniej_Prognozie_Finansowej_Województwa_Podkarpackiego_uzasadnienie.pdf)06_2projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_zmian_w_Wieloletniej_Prognozie_Finansowej_Województwa_Podkarpackiego_uzasadnienie.pdf 06_2 135 kB 2021-03-22 10:56
Pobierz plik (06_3projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_zmian_w_Wieloletniej_Prognozie_Finansowej_Województwa_Podkarpackiego_uzasadnienie_załącznik_1.pdf)06_3projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_zmian_w_Wieloletniej_Prognozie_Finansowej_Województwa_Podkarpackiego_uzasadnienie_załącznik_1.pdf 06_3 342 kB 2021-03-22 10:56
Pobierz plik (06_3projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_zmian_w_Wieloletniej_Prognozie_Finansowej_Województwa_Podkarpackiego_uzasadnienie_załącznik_2.pdf)06_3projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_zmian_w_Wieloletniej_Prognozie_Finansowej_Województwa_Podkarpackiego_uzasadnienie_załącznik_2.pdf 06_3 155 kB 2021-03-22 10:57
Pobierz plik (06_4projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_zmian_w_Wieloletniej_Prognozie_Finansowej_Województwa_Podkarpackiego_załącznik_1.pdf)06_4projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_zmian_w_Wieloletniej_Prognozie_Finansowej_Województwa_Podkarpackiego_załącznik_1.pdf 06_4 3095 kB 2021-03-22 10:57
Pobierz plik (06_5projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_zmian_w_Wieloletniej_Prognozie_Finansowej_Województwa_Podkarpackiego_załącznik_2.pdf)06_5projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_zmian_w_Wieloletniej_Prognozie_Finansowej_Województwa_Podkarpackiego_załącznik_2.pdf 06_5 184 kB 2021-03-22 10:58
Pobierz plik (07projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_przyjęcia_oraz_ogłoszenia_tekstu_jednolitego_Statutu_Wojewódzkiej_Stacji_Pogotowia_Ratunkowego.pdf)07projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_przyjęcia_oraz_ogłoszenia_tekstu_jednolitego_Statutu_Wojewódzkiej_Stacji_Pogotowia_Ratunkowego.pdf 07 126 kB 2021-03-22 11:00
Pobierz plik (07_1projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_przyjęcia_oraz_ogłoszenia_tekstu_jednolitego_Statutu_Wojewódzkiej_Stacji_Pogotowia_Ratunkowego_statut.pdf)07_1projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_przyjęcia_oraz_ogłoszenia_tekstu_jednolitego_Statutu_Wojewódzkiej_Stacji_Pogotowia_Ratunkowego_statut.pdf 07_1 138 kB 2021-03-22 11:01
Pobierz plik (07_2projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_przyjęcia_oraz_ogłoszenia_tekstu_jednolitego_Statutu_Wojewódzkiej_Stacji_Pogotowia_Ratunkowego_statut_załącznik_1.pdf)07_2projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_przyjęcia_oraz_ogłoszenia_tekstu_jednolitego_Statutu_Wojewódzkiej_Stacji_Pogotowia_Ratunkowego_statut_załącznik_1.pdf 07_2 86 kB 2021-03-22 11:04
Pobierz plik (07_3projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_przyjęcia_oraz_ogłoszenia_tekstu_jednolitego_Statutu_Wojewódzkiej_Stacji_Pogotowia_Ratunkowego_statut_załącznik_2.pdf)07_3projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_przyjęcia_oraz_ogłoszenia_tekstu_jednolitego_Statutu_Wojewódzkiej_Stacji_Pogotowia_Ratunkowego_statut_załącznik_2.pdf 07_3 89 kB 2021-03-22 11:04
Pobierz plik (07_4projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_przyjęcia_oraz_ogłoszenia_tekstu_jednolitego_Statutu_Wojewódzkiej_Stacji_Pogotowia_Ratunkowego_statut_załącznik_3.pdf)07_4projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_przyjęcia_oraz_ogłoszenia_tekstu_jednolitego_Statutu_Wojewódzkiej_Stacji_Pogotowia_Ratunkowego_statut_załącznik_3.pdf 07_4 112 kB 2021-03-22 11:04
Pobierz plik (08projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_wyrażenia_zgody_na_przedłużenie_umowy_najmu_powierzchni_w_budynku_położonym_w_Jarosławiu_przy_ul._Traugutta_9.pdf)08projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_wyrażenia_zgody_na_przedłużenie_umowy_najmu_powierzchni_w_budynku_położonym_w_Jarosławiu_przy_ul._Traugutta_9.pdf 08 102 kB 2021-03-22 11:05
Pobierz plik (09projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_przekazania_do_dalszych_uzgodnień_projektów_uchwał_w_sprawach_zmiany_uchwał_w_sprawach_parków_krajobrazowych.pdf)09projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_przekazania_do_dalszych_uzgodnień_projektów_uchwał_w_sprawach_zmiany_uchwał_w_sprawach_parków_krajobrazowych.pdf 09 101 kB 2021-03-22 11:05
Pobierz plik (09_1projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_przekazania_do_dalszych_uzgodnień_projektów_uchwał_w_sprawach_zmiany_uchwał_w_sprawach_parków_krajobrazowych_załącznik_1.pdf)09_1projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_przekazania_do_dalszych_uzgodnień_projektów_uchwał_w_sprawach_zmiany_uchwał_w_sprawach_parków_krajobrazowych_załącznik_1.pdf 09_1 105 kB 2021-03-22 11:06
Pobierz plik (09_2projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_przekazania_do_dalszych_uzgodnień_projektów_uchwał_w_sprawach_zmiany_uchwał_w_sprawach_parków_krajobrazowych_załącznik_2.pdf)09_2projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_przekazania_do_dalszych_uzgodnień_projektów_uchwał_w_sprawach_zmiany_uchwał_w_sprawach_parków_krajobrazowych_załącznik_2.pdf 09_2 104 kB 2021-03-22 11:06
Pobierz plik (09_3projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_przekazania_do_dalszych_uzgodnień_projektów_uchwał_w_sprawach_zmiany_uchwał_w_sprawach_parków_krajobrazowych_załącznik_3.pdf)09_3projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_przekazania_do_dalszych_uzgodnień_projektów_uchwał_w_sprawach_zmiany_uchwał_w_sprawach_parków_krajobrazowych_załącznik_3.pdf 09_3 104 kB 2021-03-22 11:06
Pobierz plik (09_4projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_przekazania_do_dalszych_uzgodnień_projektów_uchwał_w_sprawach_zmiany_uchwał_w_sprawach_parków_krajobrazowych_załącznik_4.pdf)09_4projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_przekazania_do_dalszych_uzgodnień_projektów_uchwał_w_sprawach_zmiany_uchwał_w_sprawach_parków_krajobrazowych_załącznik_4.pdf 09_4 101 kB 2021-03-22 11:07
Pobierz plik (09_5projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_przekazania_do_dalszych_uzgodnień_projektów_uchwał_w_sprawach_zmiany_uchwał_w_sprawach_parków_krajobrazowych_załącznik_5.pdf)09_5projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_przekazania_do_dalszych_uzgodnień_projektów_uchwał_w_sprawach_zmiany_uchwał_w_sprawach_parków_krajobrazowych_załącznik_5.pdf 09_5 103 kB 2021-03-22 11:07
Pobierz plik (09_6projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_przekazania_do_dalszych_uzgodnień_projektów_uchwał_w_sprawach_zmiany_uchwał_w_sprawach_parków_krajobrazowych_załącznik_6.pdf)09_6projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_przekazania_do_dalszych_uzgodnień_projektów_uchwał_w_sprawach_zmiany_uchwał_w_sprawach_parków_krajobrazowych_załącznik_6.pdf 09_6 103 kB 2021-03-22 11:07
Pobierz plik (09_7projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_przekazania_do_dalszych_uzgodnień_projektów_uchwał_w_sprawach_zmiany_uchwał_w_sprawach_parków_krajobrazowych_załącznik_7.pdf)09_7projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_przekazania_do_dalszych_uzgodnień_projektów_uchwał_w_sprawach_zmiany_uchwał_w_sprawach_parków_krajobrazowych_załącznik_7.pdf 09_7 104 kB 2021-03-22 11:08
Pobierz plik (10US zwiększenie wynajmowanej powierzchni MNZP.pdf)10US zwiększenie wynajmowanej powierzchni MNZP.pdf 10 101 kB 2021-03-22 11:08
Pobierz plik (11US wynajecie_części_nieruchomości_MNZP.pdf)11US wynajecie_części_nieruchomości_MNZP.pdf 11 102 kB 2021-03-22 11:09
Pobierz plik (12US określenia_zadań_Samorządu_PFRON_w_2021_roku.pdf)12US określenia_zadań_Samorządu_PFRON_w_2021_roku.pdf 12 174 kB 2021-03-22 11:09
Pobierz plik (13US Program_na_Rzecz_Wyrównywania_Szans_Osób_Niepełnosprawnych.pdf)13US Program_na_Rzecz_Wyrównywania_Szans_Osób_Niepełnosprawnych.pdf 13 102 kB 2021-03-22 11:09
Pobierz plik (13_1zał. Program_na_Rzecz_Wyrównywania_Szans_Osób_Niepełnosprawnych_.pdf)13_1zał. Program_na_Rzecz_Wyrównywania_Szans_Osób_Niepełnosprawnych_.pdf 13_1 951 kB 2021-03-22 11:09
Pobierz plik (14projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_zmian_w_Statucie_Wojewódzkiego_Szpitala_im._Zofii_z_Zamoyskich_Tarnowskiej_w_Tarnobrzegu.pdf)14projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_zmian_w_Statucie_Wojewódzkiego_Szpitala_im._Zofii_z_Zamoyskich_Tarnowskiej_w_Tarnobrzegu.pdf 14 124 kB 2021-03-22 11:10
Pobierz plik (15projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_wyrażenia_zgody_na_objęcie_przez_Województwo_Podkarpackie_91 400_akcji_Spółki_„Uzdrowisko Rymanów”_Spółka Akcyjna.pdf)15projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_wyrażenia_zgody_na_objęcie_przez_Województwo_Podkarpackie_91 400_akcji_Spółki_„Uzdrowisko Rymanów”_Spółka Akcyjna.pdf 15 181 kB 2021-03-22 11:10
Pobierz plik (16projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_ustalenia_maksymalnej_wysokości_pożyczki_udzielanej_w_roku_budżetowym_2021.pdf)16projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_ustalenia_maksymalnej_wysokości_pożyczki_udzielanej_w_roku_budżetowym_2021.pdf 16 136 kB 2021-03-22 11:11
Pobierz plik (17projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_rozwiązania_Medyczno-Społecznego_Centrum_Kształcenia_Zawodowego_i_Ustawicznego_w_Stalowej_Woli.pdf)17projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_rozwiązania_Medyczno-Społecznego_Centrum_Kształcenia_Zawodowego_i_Ustawicznego_w_Stalowej_Woli.pdf 17 105 kB 2021-03-22 11:11
Pobierz plik (18projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_likwidacji_Podkarpackiego_Centrum_Kształcenia_Ustawicznego_w_Stalowej_Woli.pdf)18projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_likwidacji_Podkarpackiego_Centrum_Kształcenia_Ustawicznego_w_Stalowej_Woli.pdf 18 134 kB 2021-03-22 11:11
Pobierz plik (19projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_przekazania_do_prowadzenia_Powiatowi_Stalowowolskiemu_Medycznej_Szkoły_Policealnej_w_Stalowej_Woli.pdf)19projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_przekazania_do_prowadzenia_Powiatowi_Stalowowolskiemu_Medycznej_Szkoły_Policealnej_w_Stalowej_Woli.pdf 19 112 kB 2021-03-22 11:11
Pobierz plik (20projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_wyrażenia_woli_przystąpienia_do_realizacji_projektu_w_ramach_RPO.pdf)20projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_wyrażenia_woli_przystąpienia_do_realizacji_projektu_w_ramach_RPO.pdf 20 127 kB 2021-03-22 11:12
Pobierz plik (21projekt_uchwały_Sejmiku_w_sprawie_rozpatrzenia_skargi_na_działania_Marszałka_Województwa_Podkarpackiego_zanonimizowany.pdf)21projekt_uchwały_Sejmiku_w_sprawie_rozpatrzenia_skargi_na_działania_Marszałka_Województwa_Podkarpackiego_zanonimizowany.pdf 21 174 kB 2021-03-22 11:12
Pobierz plik (22Informacja_o_obrocie_nieruchomościami_2020_rok.pdf)22Informacja_o_obrocie_nieruchomościami_2020_rok.pdf 22 178 kB 2021-03-22 11:12
Pobierz plik (23informacja_dotycząca_dofinansowania_udzielonego_gminom_i_powiatom_ze_środków_ochrony_gruntów_rolnych.pdf)23informacja_dotycząca_dofinansowania_udzielonego_gminom_i_powiatom_ze_środków_ochrony_gruntów_rolnych.pdf 23 96 kB 2021-03-22 11:13
Pobierz plik (23_1informacja_dotycząca_dofinansowania_udzielonego_gminom_i_powiatom_ze_środków_ochrony_gruntów_rolnych_załącznik_1.pdf.xps.pdf)23_1informacja_dotycząca_dofinansowania_udzielonego_gminom_i_powiatom_ze_środków_ochrony_gruntów_rolnych_załącznik_1.pdf.xps.pdf 23_1 240 kB 2021-03-22 11:13
Pobierz plik (23_2informacja_dotycząca_dofinansowania_udzielonego_gminom_i_powiatom_ze_środków_ochrony_gruntów_rolnych_załącznik_2.pdf)23_2informacja_dotycząca_dofinansowania_udzielonego_gminom_i_powiatom_ze_środków_ochrony_gruntów_rolnych_załącznik_2.pdf 23_2 99 kB 2021-03-22 11:14
Pobierz plik (23_3informacja_dotycząca_dofinansowania_udzielonego_gminom_i_powiatom_ze_środków_ochrony_gruntów_rolnych_załącznik_3.pdf)23_3informacja_dotycząca_dofinansowania_udzielonego_gminom_i_powiatom_ze_środków_ochrony_gruntów_rolnych_załącznik_3.pdf 23_3 46 kB 2021-03-22 11:14
Pobierz plik (24DZIAŁALNOŚĆ ROPS ZA 2020.pdf)24DZIAŁALNOŚĆ ROPS ZA 2020.pdf 24 500 kB 2021-03-22 11:14
Pobierz plik (24_1ZAŁACZNIK DO DZIAŁALNOŚCI ROPS ZA 2020.pdf)24_1ZAŁACZNIK DO DZIAŁALNOŚCI ROPS ZA 2020.pdf 24_1 804 kB 2021-03-22 11:15
Pobierz plik (25Sprawozdania_z-prac_komisji_sejmiku.pdf)25Sprawozdania_z-prac_komisji_sejmiku.pdf 25 8671 kB 2021-03-22 11:15
Pobierz plik (25_1Sprawozdanie z prac komisji Sejmiku.pdf)25_1Sprawozdanie z prac komisji Sejmiku.pdf 25_1 174 kB 2021-03-22 13:09
Pobierz plik (sprawozdanie_z_działalności_Komisji_łączności.pdf)Sprawozdanie_z_prac_komisji_sejmiku 25_2 424 kB 2021-03-26 11:42
Pobierz plik (Sprawozdanie_z_działalności_komisj.pdf)Sprawozdanie_z_prac_komisji_Sejmiku 25_2 331 kB 2021-03-26 13:09
Pobierz plik (26informacja_z_działalności_Zarządu_16.02_11.03.pdf)26informacja_z_działalności_Zarządu_16.02_11.03.pdf 26 251 kB 2021-03-22 11:15
Pobierz plik (27INF o realizacji uchwał.pdf)27INF o realizacji uchwał.pdf 27 136 kB 2021-03-22 11:16

Materiały dodatkowe na XXXV sesję Sejmiku Województwa Podkarpackiego

Załączniki:
PlikOpisRozmiarCreated
Pobierz plik (1Autopoprawki_do_proj_uchw_w_spr_zmian_w_budżecie_WP.pdf)1Autopoprawki_do_proj_uchw_w_spr_zmian_w_budżecie_WP.pdf 01 178 kB 2021-03-22 13:11
Pobierz plik (2uzasadnienie autopoprawka marzec  2021.pdf)2uzasadnienie autopoprawka marzec 2021.pdf 02 150 kB 2021-03-22 13:11
Pobierz plik (3załączniki autopoprawka marzec  2021.pdf)3załączniki autopoprawka marzec 2021.pdf 03 135 kB 2021-03-22 13:12
Pobierz plik (Autopoprawki_do_proj_uchw_w_spr_zmian_w_WPF.pdf)Autopoprawki_do_proj_uchw_w_spr_zmian_w_WPF.pdf 4 113 kB 2021-03-22 13:12
Pobierz plik (zał do uzasadnienia autopoprawka.pdf)zał do uzasadnienia autopoprawka.pdf 5 144 kB 2021-03-22 13:13
Pobierz plik (Zał. nr 1 WPF  autopoprawka.pdf)Zał. nr 1 WPF autopoprawka.pdf 6 3095 kB 2021-03-22 13:13
Pobierz plik (US_wybór_przedstawicieli_do_Rady_NFZ.pdf)US_wybór_przedstawicieli_do_Rady_NFZ.pdf 7 106 kB 2021-03-22 13:13

Materiały dodatkowe (2)na XXXV sesję Sejmiku Województwa Podkarpackiego

Załączniki:
PlikOpisRozmiarCreated
Pobierz plik (1Autopoprawki_2_do_poj._uchw_w_spr_zmian_w_WPF.doc.pdf)1Autopoprawki_2_do_poj._uchw_w_spr_zmian_w_WPF.doc.pdf 01 168 kB 2021-03-26 11:39
Pobierz plik (2uzasadnienie_do_autopoprawki_2-zmiany_w_budzecie.pdf)2uzasadnienie_do_autopoprawki_2-zmiany_w_budzecie.pdf 02 148 kB 2021-03-26 11:39
Pobierz plik (3załączniki do autopoprawki_2_zmiany_w_budzecie.pdf)3załączniki do autopoprawki_2_zmiany_w_budzecie.pdf 03 118 kB 2021-03-26 11:40
Pobierz plik (4Autopoprawki_2_do_poj._uchw_w_spr_zmian_w_WPF.pdf)4Autopoprawki_2_do_poj._uchw_w_spr_zmian_w_WPF.pdf 04 112 kB 2021-03-26 11:40
Pobierz plik (5ał do uzasadnienia 29.03 auto2.xlsx.pdf)5ał do uzasadnienia 29.03 auto2.xlsx.pdf 05 144 kB 2021-03-26 11:40
Pobierz plik (Zał. nr 1_autopoprawka_WPF.pdf)Zał. nr 1_autopoprawka_WPF.pdf 06 3095 kB 2021-03-26 11:41

Protokół Nr XXXV/21 sesji Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 29 marca 2021 r.

Załączniki:
PlikOpisRozmiarCreated
Pobierz plik (Protokół XXXV sesji SWP.docx.pdf)Protokół XXXV sesji SWP.docx.pdf   435 kB 2021-11-02 09:09