Sejmik Województwa Podkarpackiego

Sesje

 
 
 

  

  

Materiały na XXXIX sesję Sejmiku Województwa Podkarpackiego

Załączniki:
PlikOpisRozmiarCreated
Pobierz plik (01_porzadek_obrad.pdf)01_porzadek_obrad.pdf   133 kB 2021-08-20 08:15
Pobierz plik (03_Projekt_Uchwaly_Sejmiku_Wojewodztwa_Podkarpackiego_w_sprawie_przyjecia_S....pdf)03_Projekt_Uchwaly_Sejmiku_Wojewodztwa_Podkarpackiego_w_sprawie_przyjecia_S....pdf   370 kB 2021-08-20 08:15
Pobierz plik (03_1_Stanowisko_Sejmiku_Wojewodztwa_Podkarpackiego_w_związku_z_rozprzestrzeni....pdf)03_1_Stanowisko_Sejmiku_Wojewodztwa_Podkarpackiego_w_związku_z_rozprzestrzeni....pdf   200 kB 2021-08-20 08:15
Pobierz plik (04_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_zmiany_uchwały_nr_XXII_393_16_Sejmiku_Województwa_Podkarpackiego_z_dnia_25.04.2016r..pdf)04_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_zmiany_uchwały_nr_XXII_393_16_Sejmiku_Województwa_Podkarpackiego_z_dnia_25.04.2016r..pdf   111 kB 2021-08-20 08:15
Pobierz plik (05_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_zmiany_uchwały_Nr_XXXV_553_21_z_dnia_29_marca_2021_r..pdf)05_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_zmiany_uchwały_Nr_XXXV_553_21_z_dnia_29_marca_2021_r..pdf   134 kB 2021-08-20 08:15
Pobierz plik (06_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_udzielenia_pomocy_finansowej_dla_Miasta_Łańcut.pdf)06_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_udzielenia_pomocy_finansowej_dla_Miasta_Łańcut.pdf   105 kB 2021-08-20 08:16
Pobierz plik (07_US_ws_ udzielenia_pomocy_finansowej_z_budżetu_Województwa_Podkarpackiego_dla_Gminy_Komańcza.pdf)07_US_ws_ udzielenia_pomocy_finansowej_z_budżetu_Województwa_Podkarpackiego_dla_Gminy_Komańcza.pdf   100 kB 2021-08-20 08:16
Pobierz plik (08_US_ws_udzielenia_pomocy_finansowej_ze_środków_budżetu_Województwa_Podkarpackiego_Gminie_Radymno_w_2021_roku.pdf)08_US_ws_udzielenia_pomocy_finansowej_ze_środków_budżetu_Województwa_Podkarpackiego_Gminie_Radymno_w_2021_roku.pdf   119 kB 2021-08-20 08:16
Pobierz plik (09_US_ws_udzielenia_pomocy_finansowej_ze_środków_budżetu_Województwa_Podkarpackiego_Miastu_Radymno_w_2021_roku.pdf)09_US_ws_udzielenia_pomocy_finansowej_ze_środków_budżetu_Województwa_Podkarpackiego_Miastu_Radymno_w_2021_roku.pdf   122 kB 2021-08-20 08:16
Pobierz plik (10_US_ ws_udzielenia_pomocy_finansowej_w_formie_dotacji_celowej_dla_Województwa_Małopolskiego_na_realizację_zadania_pn._„Rewitalizacja.pdf)10_US_ ws_udzielenia_pomocy_finansowej_w_formie_dotacji_celowej_dla_Województwa_Małopolskiego_na_realizację_zadania_pn._„Rewitalizacja.pdf   104 kB 2021-08-20 08:21
Pobierz plik (11_US_sprawie_zmiany_Uchwały_Nr_XXXVIII61721_w_spr_udz_pom_finans_.pdf)11_US_sprawie_zmiany_Uchwały_Nr_XXXVIII61721_w_spr_udz_pom_finans_.pdf   159 kB 2021-08-20 08:21
Pobierz plik (11_1_zal_do_uchwaly_2021_SSRW.pdf)11_1_zal_do_uchwaly_2021_SSRW.pdf   224 kB 2021-08-20 08:21
Pobierz plik (12_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_udzielenia_w_2021_roku_z_budżetu_Województwa_Podkarpackiego_dotacji_dla_Powiatu_Sanockiego.pdf)12_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_udzielenia_w_2021_roku_z_budżetu_Województwa_Podkarpackiego_dotacji_dla_Powiatu_Sanockiego.pdf   127 kB 2021-08-20 08:21
Pobierz plik (13_projekt_uchwaly_sejmiku_w_sprawie_zmian_w_budzecie_Wojewodztwa_Podkarpackiego_na_2021_sierpien.pdf)13_projekt_uchwaly_sejmiku_w_sprawie_zmian_w_budzecie_Wojewodztwa_Podkarpackiego_na_2021_sierpien.pdf   660 kB 2021-08-20 08:21
Pobierz plik (13_1_projekt_uchwaly_sejmiku_w_sprawie_zmian_w_budzecie_Wojewodztwa_Podkarpackiego_na_2021_sierpien_uzasadnienie.pdf)13_1_projekt_uchwaly_sejmiku_w_sprawie_zmian_w_budzecie_Wojewodztwa_Podkarpackiego_na_2021_sierpien_uzasadnienie.pdf   534 kB 2021-08-20 08:21
Pobierz plik (13_2_projekt_uchwaly_sejmiku_w_sprawie_zmian_w_budzecie_Wojewodztwa_Podkarpackiego_na_2021_sierpien_uzasadnienie_zalaczniki.pdf)13_2_projekt_uchwaly_sejmiku_w_sprawie_zmian_w_budzecie_Wojewodztwa_Podkarpackiego_na_2021_sierpien_uzasadnienie_zalaczniki.pdf   410 kB 2021-08-20 08:22
Pobierz plik (13_3_projekt_uchwaly_sejmiku_w_sprawie_zmian_w_budzecie_Wojewodztwa_Podkarpackiego_na_2021_sierpien_zalacznik_1.pdf)13_3_projekt_uchwaly_sejmiku_w_sprawie_zmian_w_budzecie_Wojewodztwa_Podkarpackiego_na_2021_sierpien_zalacznik_1.pdf   358 kB 2021-08-20 08:22
Pobierz plik (13_4_projekt_uchwaly_sejmiku_w_sprawie_zmian_w_budzecie_Wojewodztwa_Podkarpackiego_na_2021_sierpien_zalacznik_2.pdf)13_4_projekt_uchwaly_sejmiku_w_sprawie_zmian_w_budzecie_Wojewodztwa_Podkarpackiego_na_2021_sierpien_zalacznik_2.pdf   464 kB 2021-08-20 08:22
Pobierz plik (13_5_projekt_uchwaly_sejmiku_w_sprawie_zmian_w_budzecie_Wojewodztwa_Podkarpackiego_na_2021_sierpien_zalacznik_3.pdf)13_5_projekt_uchwaly_sejmiku_w_sprawie_zmian_w_budzecie_Wojewodztwa_Podkarpackiego_na_2021_sierpien_zalacznik_3.pdf   221 kB 2021-08-20 08:22
Pobierz plik (14_projekt_uchwaly_sejmiku_w_sprawie_zmian_w_budzecie_Wojewodztwa_Podkarpackiego_na_2021_sierpien-2.pdf)14_projekt_uchwaly_sejmiku_w_sprawie_zmian_w_budzecie_Wojewodztwa_Podkarpackiego_na_2021_sierpien-2.pdf   470 kB 2021-08-20 08:22
Pobierz plik (14_1_projekt_uchwaly_sejmiku_w_sprawie_zmian_w_budzecie_Wojewodztwa_Podkarpackiego_na_2021_sierpien_2_zalacznik_.pdf)14_1_projekt_uchwaly_sejmiku_w_sprawie_zmian_w_budzecie_Wojewodztwa_Podkarpackiego_na_2021_sierpien_2_zalacznik_.pdf   341 kB 2021-08-20 08:23
Pobierz plik (15_projekt_uchwaly_sejmiku_w_sprawie_wpf.pdf)15_projekt_uchwaly_sejmiku_w_sprawie_wpf.pdf   258 kB 2021-08-20 08:23
Pobierz plik (15_1_projekt_uchwaly_sejmiku_w_sprawie_zmian_ w_ Wieloletniej_Prognozie_Finansowej_Wojewodztwa _Podkarpackiego_uzasadnienie.pdf)15_1_projekt_uchwaly_sejmiku_w_sprawie_zmian_ w_ Wieloletniej_Prognozie_Finansowej_Wojewodztwa _Podkarpackiego_uzasadnienie.pdf   196 kB 2021-08-20 08:23
Pobierz plik (15_1_1_projekt_uchwaly_sejmiku_w_sprawie_zmian_ w_Wieloletniej_Prognozie_Finansowej_Wojewodztwa _Podkarpackiego_zalacznik_1.pdf)15_1_1_projekt_uchwaly_sejmiku_w_sprawie_zmian_ w_Wieloletniej_Prognozie_Finansowej_Wojewodztwa _Podkarpackiego_zalacznik_1.pdf   1076 kB 2021-08-20 08:23
Pobierz plik (15_1_2_projekt_uchwaly_sejmiku_w_sprawie_zmian_ w_Wieloletniej_Prognozie_Finansowej_Wojewodztwa _Podkarpackiego_zalacznik_2.pdf)15_1_2_projekt_uchwaly_sejmiku_w_sprawie_zmian_ w_Wieloletniej_Prognozie_Finansowej_Wojewodztwa _Podkarpackiego_zalacznik_2.pdf   212 kB 2021-08-20 08:24
Pobierz plik (15_2_projekt_uchwaly_sejmiku_w_sprawie_zmian_ w_ Wieloletniej_Prognozie_Finansowej_Wojewodztwa _Podkarpackiego_zalacznik_1.pdf)15_2_projekt_uchwaly_sejmiku_w_sprawie_zmian_ w_ Wieloletniej_Prognozie_Finansowej_Wojewodztwa _Podkarpackiego_zalacznik_1.pdf   3302 kB 2021-08-20 08:24
Pobierz plik (15_4_ objasnienia_do_wartosci_przyjetych_ w_Wieloletniej_Prognozie_Finansowej_Wojewodztwa _Podkarpackiego.pdf)15_4_ objasnienia_do_wartosci_przyjetych_ w_Wieloletniej_Prognozie_Finansowej_Wojewodztwa _Podkarpackiego.pdf   278 kB 2021-08-20 08:24
Pobierz plik (15_3_projekt_uchwaly_sejmiku_w_sprawie_zmian_ w_ Wieloletniej_Prognozie_Finansowej_Wojewodztwa _Podkarpackiego.pdf)15_3_projekt_uchwaly_sejmiku_w_sprawie_zmian_ w_ Wieloletniej_Prognozie_Finansowej_Wojewodztwa _Podkarpackiego.pdf   197 kB 2021-08-20 08:24
Pobierz plik (16_US_ws_ustalenia_maksymalenej_wysokości_pozyczki_udzielanej_w_roku_budżetowym_2021.pdf)16_US_ws_ustalenia_maksymalenej_wysokości_pozyczki_udzielanej_w_roku_budżetowym_2021.pdf   133 kB 2021-08-20 08:25
Pobierz plik (17_zmieniająca_uchwałę_Sejmiku_Województwa_Podkarpackiegow_sprawie_udzielenia_dotacji_na_prace_konserwatorskie_restauratorskie_lub_roboty_budowlane_przy_zabytkach.pdf)17_zmieniająca_uchwałę_Sejmiku_Województwa_Podkarpackiegow_sprawie_udzielenia_dotacji_na_prace_konserwatorskie_restauratorskie_lub_roboty_budowlane_przy_zabytkach.pdf   141 kB 2021-08-20 08:25
Pobierz plik (17_1_Wykaz_Beneficjentów_którym_została_udzielona_dotacja_na_prace_konserwatorskie_restauratorskie_lub_roboty_budowlane_przy_zabytkach_zal_01.pdf)17_1_Wykaz_Beneficjentów_którym_została_udzielona_dotacja_na_prace_konserwatorskie_restauratorskie_lub_roboty_budowlane_przy_zabytkach_zal_01.pdf   160 kB 2021-08-20 08:25
Pobierz plik (18_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_wyrażenia_zgody_na_dokonanie_darowizny_na_rzecz_Gminy_Komańcza I.pdf)18_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_wyrażenia_zgody_na_dokonanie_darowizny_na_rzecz_Gminy_Komańcza I.pdf   98 kB 2021-08-20 08:25
Pobierz plik (18_1_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_wyrażenia_zgody_na_dokonanie_darowizny_na_rzecz_Gminy_Komańcza_I_załącznik.pdf)18_1_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_wyrażenia_zgody_na_dokonanie_darowizny_na_rzecz_Gminy_Komańcza_I_załącznik.pdf   1109 kB 2021-08-20 08:25
Pobierz plik (19_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_wyrażenia_zgody_na_dokonanie_darowizny_na_rzecz_Gminy_Komańcza.pdf)19_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_wyrażenia_zgody_na_dokonanie_darowizny_na_rzecz_Gminy_Komańcza.pdf   99 kB 2021-08-20 08:26
Pobierz plik (20_US_ws_ wyrażenia_zgody_na dokonanie_darowizny_na_rzecz_Gminy_Brzozów.pdf)20_US_ws_ wyrażenia_zgody_na dokonanie_darowizny_na_rzecz_Gminy_Brzozów.pdf   97 kB 2021-08-20 08:26
Pobierz plik (21_US ws_wyrazenia_zgody_na_dokonanie_zwrotu_nieruchomosci_połozonej_w Boguchwale.pdf)21_US ws_wyrazenia_zgody_na_dokonanie_zwrotu_nieruchomosci_połozonej_w Boguchwale.pdf   101 kB 2021-08-20 08:26
Pobierz plik (22_US_ws_pozbawienia_kategorii_drogi_wojewódzkiej_odcinka_drogi_wojewódzkiej_na_terenie_miasta_Stalowa_Wola.pdf)22_US_ws_pozbawienia_kategorii_drogi_wojewódzkiej_odcinka_drogi_wojewódzkiej_na_terenie_miasta_Stalowa_Wola.pdf   101 kB 2021-08-20 08:26
Pobierz plik (22_1_układ komunikacyjny Stalowa Wola i DW 871.pdf)22_1_układ komunikacyjny Stalowa Wola i DW 871.pdf   557 kB 2021-08-20 08:26
Pobierz plik (23_US_ws_pozbawienia_kategorii_drogi_wojewódzkiej_odcinków_drogi_wojewódzkiej_na_terenie_miasta_Nisko.pdf)23_US_ws_pozbawienia_kategorii_drogi_wojewódzkiej_odcinków_drogi_wojewódzkiej_na_terenie_miasta_Nisko.pdf   102 kB 2021-08-20 08:27
Pobierz plik (23_1układ komunikacyjny Nisko i DW 872.pdf)23_1układ komunikacyjny Nisko i DW 872.pdf   423 kB 2021-08-20 08:27
Pobierz plik (24_US_ws_zaliczenia_do_kategorii_dróg_wojewódzkich_odcinka_drog_ na_terenie_województwa_podkarpackiego.pdf)24_US_ws_zaliczenia_do_kategorii_dróg_wojewódzkich_odcinka_drog_ na_terenie_województwa_podkarpackiego.pdf   100 kB 2021-08-20 08:27
Pobierz plik (25_projekt_Uchwaly_Sejmiku_w_sprawie_zmian_w_Statucie_KSW1_w_Rzeszowie.pdf)25_projekt_Uchwaly_Sejmiku_w_sprawie_zmian_w_Statucie_KSW1_w_Rzeszowie.pdf   179 kB 2021-08-20 08:27
Pobierz plik (26_US_ws_zmian_w_Statucie_KSW_Nr_2_w_Rzeszowie.pdf)26_US_ws_zmian_w_Statucie_KSW_Nr_2_w_Rzeszowie.pdf   198 kB 2021-08-20 08:28
Pobierz plik (27_US_wyrażenia_woli_uczestnictwa_WP_MSCKZiU_w Rzeszowie_w_realizacji_projektu_grantowego.pdf)27_US_wyrażenia_woli_uczestnictwa_WP_MSCKZiU_w Rzeszowie_w_realizacji_projektu_grantowego.pdf   142 kB 2021-08-20 08:28
Pobierz plik (28_US_w_sprawie_zmian_w_Statucie_Podkarpackiego_Centrum_Medycznego.pdf)28_US_w_sprawie_zmian_w_Statucie_Podkarpackiego_Centrum_Medycznego.pdf   142 kB 2021-08-20 08:28
Pobierz plik (29_projekt_uchwały_w_sprawie_skargi_na_działania_Zarządu_Województwa_Podkarpackiego_w zakresie_ przeciwdziałania_ narkomanii_zanonimizowana.pdf)29_projekt_uchwały_w_sprawie_skargi_na_działania_Zarządu_Województwa_Podkarpackiego_w zakresie_ przeciwdziałania_ narkomanii_zanonimizowana.pdf   221 kB 2021-08-20 08:28
Pobierz plik (30_projekt_uchwały_w_sprawie_rozpatrzenia_skargi_na_działania_Zarządu_Województwa_Podkarpackiego_w_zakresie_pomocy_społecznej_zanonimizowana.pdf)30_projekt_uchwały_w_sprawie_rozpatrzenia_skargi_na_działania_Zarządu_Województwa_Podkarpackiego_w_zakresie_pomocy_społecznej_zanonimizowana.pdf   194 kB 2021-08-20 08:28
Pobierz plik (31_projekt_uchwały_w_sprawie_rozpatrzenia_skargi_na_działania_Zarządu_Województwa_Podkarpackiego_w_zakresie_przeciwdziałania_przemocy_w_rodzinie_zanonimizowana.pdf)31_projekt_uchwały_w_sprawie_rozpatrzenia_skargi_na_działania_Zarządu_Województwa_Podkarpackiego_w_zakresie_przeciwdziałania_przemocy_w_rodzinie_zanonimizowana.pdf   197 kB 2021-08-20 08:29
Pobierz plik (32_projekt_uchwały_w_sprawie _rozpatrzenia_skargi_na_działania_Zarządu_Województwa_Podkarpackiego_w_zakresie_systemu_pieczy_zastępczej_zanonimizowana.pdf)32_projekt_uchwały_w_sprawie _rozpatrzenia_skargi_na_działania_Zarządu_Województwa_Podkarpackiego_w_zakresie_systemu_pieczy_zastępczej_zanonimizowana.pdf   212 kB 2021-08-20 08:29
Pobierz plik (33_projekt_uchwały_w_sprawie_rozpatrzenia_skargi_na_działania_Zarządu_Województwa_Podkarpackiego_w_zakresie_działań_na_rzecz_osób_niepełnosprawnych_zanonimizowana.pdf)33_projekt_uchwały_w_sprawie_rozpatrzenia_skargi_na_działania_Zarządu_Województwa_Podkarpackiego_w_zakresie_działań_na_rzecz_osób_niepełnosprawnych_zanonimizowana.pdf   212 kB 2021-08-20 08:29
Pobierz plik (34_Informacja dot. działań podejmowanych przez departamenty które wpisaują się w tematykę Konwencji Karpackiej za 2020 rok_29.07.2021.pdf)34_Informacja dot. działań podejmowanych przez departamenty które wpisaują się w tematykę Konwencji Karpackiej za 2020 rok_29.07.2021.pdf   648 kB 2021-08-20 08:29
Pobierz plik (34_1_Zał.1 Konwencja Karpacka - Informacja nt RPO WP 2014-2020 za 2020 r..pdf)34_1_Zał.1 Konwencja Karpacka - Informacja nt RPO WP 2014-2020 za 2020 r..pdf   174 kB 2021-08-20 08:30
Pobierz plik (34_2_Zał.2 Konwencja Karpacka - Informacja nt PROW za 2020 r..pdf)34_2_Zał.2 Konwencja Karpacka - Informacja nt PROW za 2020 r..pdf   210 kB 2021-08-20 08:30
Pobierz plik (35_uchwała_zarządu_w_sprawie_przekazania_Sejmikowi_Województwa_Podkarpackiego_Informacji_o_realizacji_Kontraktów_Terytorialnych_w_2020_roku.pdf)35_uchwała_zarządu_w_sprawie_przekazania_Sejmikowi_Województwa_Podkarpackiego_Informacji_o_realizacji_Kontraktów_Terytorialnych_w_2020_roku.pdf   190 kB 2021-08-20 08:30
Pobierz plik (35_1_uchwała_zarządu_w_sprawie_przekazania_Sejmikowi_Województwa_Podkarpackiego_Informacji_o_realizacji_Kontraktów_Terytorialnych_w_2020_roku_załącznik.pdf)35_1_uchwała_zarządu_w_sprawie_przekazania_Sejmikowi_Województwa_Podkarpackiego_Informacji_o_realizacji_Kontraktów_Terytorialnych_w_2020_roku_załącznik.pdf   2255 kB 2021-08-20 08:30
Pobierz plik (36_Informacja_o_spełnieniu_warunku_podstawowego_Celu_Polityki_3_na_poziomie_regionalnym_w_zakresie_opracowania_Programu_Strategicznego_Rozwoju_Transportu.pdf)36_Informacja_o_spełnieniu_warunku_podstawowego_Celu_Polityki_3_na_poziomie_regionalnym_w_zakresie_opracowania_Programu_Strategicznego_Rozwoju_Transportu.pdf   214 kB 2021-08-20 08:30
Pobierz plik (37_Prezentacja_projekt_RSI_WP.pdf)37_Prezentacja_projekt_RSI_WP.pdf   1222 kB 2021-08-20 08:31
Pobierz plik (37_1_Regionalna Strategia Innowacji WP na lata 2021-2030 Projekt.pdf)37_1_Regionalna Strategia Innowacji WP na lata 2021-2030 Projekt.pdf   4235 kB 2021-08-20 08:31
Pobierz plik (38_Sprawozdanie_z_wjazdów_zagranicznych_Członków_Zarządu_WP_oraz_pracowników UM_i_przyjmowanych_osób_i_delegacji_przez_UMWP.pdf)38_Sprawozdanie_z_wjazdów_zagranicznych_Członków_Zarządu_WP_oraz_pracowników UM_i_przyjmowanych_osób_i_delegacji_przez_UMWP.pdf   185 kB 2021-08-20 08:31
Pobierz plik (39_Sprawozdanie_z_wyjazdów_zagranicznych_radnych_ II kwartał 2021.pdf)39_Sprawozdanie_z_wyjazdów_zagranicznych_radnych_ II kwartał 2021.pdf   136 kB 2021-08-20 08:31
Pobierz plik (40_Sprawozdanie_Biura_OT_ za_2020(1).pdf)40_Sprawozdanie_Biura_OT_ za_2020(1).pdf   196 kB 2021-08-20 08:31
Pobierz plik (40_1_Sprawozdanie_Biura_OT_ za_2020_zalacznik_01_cz._1 (2).pdf)40_1_Sprawozdanie_Biura_OT_ za_2020_zalacznik_01_cz._1 (2).pdf   81 kB 2021-08-20 08:32
Pobierz plik (40_2_Sprawozdanie_Biura_OT_ za_2020_zalacznik_01_cz._2(3).pdf)40_2_Sprawozdanie_Biura_OT_ za_2020_zalacznik_01_cz._2(3).pdf   325 kB 2021-08-20 08:32
Pobierz plik (40_3_Sprawozdanie_Biura_OT_ za_2020_zalacznik_01_cz.3(4).pdf)40_3_Sprawozdanie_Biura_OT_ za_2020_zalacznik_01_cz.3(4).pdf   188 kB 2021-08-20 08:32
Pobierz plik (40_4_Sprawozdanie_Biura_OT_ za_2020_zalacznik_02(5).pdf)40_4_Sprawozdanie_Biura_OT_ za_2020_zalacznik_02(5).pdf   205 kB 2021-08-20 08:32
Pobierz plik (41_informacja_z_działalności_Zarządu_15.06_.pdf)41_informacja_z_działalności_Zarządu_15.06_.pdf   736 kB 2021-08-20 08:32
Pobierz plik (42_INF o realizacji uchwał XXXVIII sesji.pdf)42_INF o realizacji uchwał XXXVIII sesji.pdf   172 kB 2021-08-20 08:32

Materiały dodatkowe na XXXIX sesję SWP

Załączniki:
PlikOpisRozmiarCreated
Pobierz plik (US_przystąpienia_WP_do_realizacji_projektu_pn.Gospodarka_odpadami_transfer_dobrych_praktyk_z_WP_na_Zakarpacie.pdf)US_przystąpienia_WP_do_realizacji_projektu_pn.Gospodarka_odpadami_transfer_dobrych_praktyk_z_WP_na_Zakarpacie.pdf   157 kB 2021-08-23 12:24
Pobierz plik (US_ws_zmieniająca_uchwałę_w sprawie_określenia_dochodów_gromadzonych_przez_wojewódzkie_oświatowe_jednostki_budżetowe.pdf)US_ws_zmieniająca_uchwałę_w sprawie_określenia_dochodów_gromadzonych_przez_wojewódzkie_oświatowe_jednostki_budżetowe.pdf   107 kB 2021-08-23 12:25
Pobierz plik (US_zmieniająca_uchwałę_w_sprawie_określenia_planu_sieci_publicznych_placówek_doskonalenia_nauczycieli_bibliotek_pedagogicznych_oraz_szkół_i_placówek.pdf)US_zmieniająca_uchwałę_w_sprawie_określenia_planu_sieci_publicznych_placówek_doskonalenia_nauczycieli_bibliotek_pedagogicznych_oraz_szkół_i_placówek.pdf   164 kB 2021-08-23 12:25

Protokół Nr XXXIX/21 sesji Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 30 sierpnia 2021 r.

Załączniki:
PlikOpisRozmiarCreated
Pobierz plik (Protokół XXXIX sesji.pdf)Protokół XXXIX sesji.pdf   276 kB 2021-11-02 11:18