Sejmik Województwa Podkarpackiego

Sesje

 
 
 

  

  

Materiały na XXXIV sesję Sejmiku Województwa Podkarpackiego

Załączniki:
PlikOpisRozmiarCreated
Pobierz plik (00 porządek XXXIV.pdf)00 porządek XXXIV.pdf 01 123 kB 2021-02-19 14:38
Pobierz plik (02 projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_nadania_śp._Pani_Izabeli_Dzieduszyckiej_Odznaki_Honorowej_„Zasłużony_dla_Województwa_Podkarpackiego”.pdf)02 projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_nadania_śp._Pani_Izabeli_Dzieduszyckiej_Odznaki_Honorowej_„Zasłużony_dla_Województwa_Podkarpackiego”.pdf 02 144 kB 2021-02-19 12:40
Pobierz plik (03 projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_udzielenia_pomocy_finansowej_gminie_i_miastu_Ulanów.pdf)03 projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_udzielenia_pomocy_finansowej_gminie_i_miastu_Ulanów.pdf 03 113 kB 2021-02-19 12:42
Pobierz plik (03_1 projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_udzielenia_pomocy_finansowej_gminie_i_miastu_Ulanów_uzasadnienie.pdf)03_1 projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_udzielenia_pomocy_finansowej_gminie_i_miastu_Ulanów_uzasadnienie.pdf 04 87 kB 2021-02-19 12:42
Pobierz plik (04 projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_zmian_w_budżecie_Województwa_Podkarpackiego_na_2021r..pdf)04 projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_zmian_w_budżecie_Województwa_Podkarpackiego_na_2021r..pdf 05 293 kB 2021-02-19 12:42
Pobierz plik (04_1 projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_zmian_w_budżecie_Województwa_Podkarpackiego_na_2021r._uzasadnienie.pdf)04_1 projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_zmian_w_budżecie_Województwa_Podkarpackiego_na_2021r._uzasadnienie.pdf 06 240 kB 2021-02-19 12:43
Pobierz plik (04_2 projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_zmian_w_budżecie_Województwa_Podkarpackiego_na_2021r._uzasadnienie_załączniki.pdf)04_2 projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_zmian_w_budżecie_Województwa_Podkarpackiego_na_2021r._uzasadnienie_załączniki.pdf 07 128 kB 2021-02-19 12:43
Pobierz plik (04_3 projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_zmian_w_budżecie_Województwa_Podkarpackiego_na_2021r._uzasadnienie_załączniki_cd.pdf)04_3 projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_zmian_w_budżecie_Województwa_Podkarpackiego_na_2021r._uzasadnienie_załączniki_cd.pdf 08 159 kB 2021-02-19 12:43
Pobierz plik (04_4 projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_zmian_w_budżecie_Województwa_Podkarpackiego_na_2021r._załącznik_1.pdf)04_4 projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_zmian_w_budżecie_Województwa_Podkarpackiego_na_2021r._załącznik_1.pdf 09 134 kB 2021-02-19 12:44
Pobierz plik (04_5 projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_zmian_w_budżecie_Województwa_Podkarpackiego_na_2021r._załącznik_2.pdf)04_5 projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_zmian_w_budżecie_Województwa_Podkarpackiego_na_2021r._załącznik_2.pdf 10 160 kB 2021-02-19 12:44
Pobierz plik (05 projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_zmian_w_Wieloletniej_Prognozie_Finansowej.pdf)05 projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_zmian_w_Wieloletniej_Prognozie_Finansowej.pdf 11 157 kB 2021-02-19 12:45
Pobierz plik (05_1 projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_zmian_w_Wieloletniej_Prognozie_Finansowej_objaśnienia.pdf)05_1 projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_zmian_w_Wieloletniej_Prognozie_Finansowej_objaśnienia.pdf 12 227 kB 2021-02-19 12:48
Pobierz plik (05_2 projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_zmian_w_Wieloletniej_Prognozie_Finansowej_uzasadnienie.pdf)05_2 projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_zmian_w_Wieloletniej_Prognozie_Finansowej_uzasadnienie.pdf 13 141 kB 2021-02-19 12:48
Pobierz plik (05_3 projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_zmian_w_Wieloletniej_Prognozie_Finansowej_uzasadnienie_załącznik_1.pdf)05_3 projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_zmian_w_Wieloletniej_Prognozie_Finansowej_uzasadnienie_załącznik_1.pdf 14 309 kB 2021-02-19 12:49
Pobierz plik (05_4 projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_zmian_w_Wieloletniej_Prognozie_Finansowej_uzasadnienie_załącznik_2.pdf)05_4 projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_zmian_w_Wieloletniej_Prognozie_Finansowej_uzasadnienie_załącznik_2.pdf 15 143 kB 2021-02-19 12:49
Pobierz plik (05_5 projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_zmian_w_Wieloletniej_Prognozie_Finansowej_załącznik_1.pdf)05_5 projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_zmian_w_Wieloletniej_Prognozie_Finansowej_załącznik_1.pdf 16 3094 kB 2021-02-19 12:50
Pobierz plik (05_6 projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_zmian_w_Wieloletniej_Prognozie_Finansowej_załącznik_2.pdf)05_6 projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_zmian_w_Wieloletniej_Prognozie_Finansowej_załącznik_2.pdf 17 183 kB 2021-02-19 12:50
Pobierz plik (06_w sprawie zmian w składzie osobowym Komisji Bezpieczeństwa Publicznego i Zatrudnienia.pdf)06_w sprawie zmian w składzie osobowym Komisji Bezpieczeństwa Publicznego i Zatrudnienia.pdf 18 76 kB 2021-02-19 12:51
Pobierz plik (07_w sprawie zmian w składzie osobowym Komisji Ochrony Zdrowia, Polityki Prorodzinnej i Społecznej.pdf)07_w sprawie zmian w składzie osobowym Komisji Ochrony Zdrowia, Polityki Prorodzinnej i Społecznej.pdf 19 76 kB 2021-02-19 12:51
Pobierz plik (08_Projekt_uchwały_KO_uchylenie_stanowiska_LGBT.pdf)08_Projekt_uchwały_KO_uchylenie_stanowiska_LGBT.pdf 20 87 kB 2021-02-19 12:52
Pobierz plik (09 informacja_Zarzadu.pdf)09 informacja_Zarzadu.pdf 21 215 kB 2021-02-19 12:52
Pobierz plik (Uchwała_Zarządu_w_sprawie_zaopiniowania_projektu_uchwały_w_sprawie_uchylenia_uchwały_dot_LGBT.pdf)Uchwała_Zarządu_w_sprawie_zaopiniowania_projektu_uchwały_w_sprawie_uchylenia_uchwały_dot_LGBT.pdf 21 128 kB 2021-02-23 11:28

Materiały dodatkowe na XXXIV sesję Sejmiku Województwa Podkarpackiego

Załączniki:
PlikOpisRozmiarCreated
Pobierz plik (Autopoprawka_do_proj_uchwały_w_spr_zmian_w_budżecie_WP.pdf)Autopoprawka_do_proj_uchwały_w_spr_zmian_w_budżecie_WP.pdf 01 164 kB 2021-02-22 13:05
Pobierz plik (Uzasadnienie_do_autopoprawki_w_spr_zmian_w_budżecie.pdf)Uzasadnienie_do_autopoprawki_w_spr_zmian_w_budżecie.pdf 02 141 kB 2021-02-22 13:05
Pobierz plik (załącznik_do_ autopoprawki.pdf)załącznik_do_ autopoprawki.pdf 03 120 kB 2021-02-22 13:06

Protokół Nr XXXIV/20 sesji Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 1 marca 2021 r.

Załączniki:
PlikOpisRozmiarCreated
Pobierz plik (protokół XXXIV.pdf)protokół XXXIV.pdf   255 kB 2021-11-02 11:14