Sejmik Województwa Podkarpackiego

Sesje

 
 
 

  

  

Materiały na XXXII sesję Sejmiku Województwa Podkarpackiego

Załączniki:
PlikOpisRozmiarCreated
Pobierz plik (00 porządek XXXII.pdf)00 porządek XXXII.pdf 01 199 kB 2021-02-05 14:08
Pobierz plik (03 projekt_stanowiska_w _sprawie_Makroregionalnej_strategii_Karpat.pdf)03 projekt_stanowiska_w _sprawie_Makroregionalnej_strategii_Karpat.pdf 02 94 kB 2021-02-05 14:09
Pobierz plik (04 projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_zmian_w_Statucie_Wojewódzkiego_Szpitala_im._Św._Ojca_Pio_w_Przemyślu.pdf)04 projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_zmian_w_Statucie_Wojewódzkiego_Szpitala_im._Św._Ojca_Pio_w_Przemyślu.pdf 03 144 kB 2021-02-05 08:24
Pobierz plik (04_ 1 projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_zmian_w_Statucie_Wojewódzkiego_Szpitala_im._Św._Ojca_Pio_w_Przemyślu_uzasadnienie_załącznik.pdf)04_ 1 projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_zmian_w_Statucie_Wojewódzkiego_Szpitala_im._Św._Ojca_Pio_w_Przemyślu_uzasadnienie_załącznik.pdf 04 60 kB 2021-02-05 08:27
Pobierz plik (05 projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_ustanowienia_Nagród_Marszałka_Województwa_Podkarpackiego.pdf)05 projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_ustanowienia_Nagród_Marszałka_Województwa_Podkarpackiego.pdf 05 152 kB 2021-02-05 08:27
Pobierz plik (05_1 ustanowienie_nagrod_marszalka_zał_1.pdf)05_1 ustanowienie_nagrod_marszalka_zał_1.pdf 06 153 kB 2021-02-05 08:27
Pobierz plik (05_1_1projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_ustanowienia_Nagród_Marszałka_Województwa_Podkarpackiego_załącznik_1_cd.pdf)05_1_1projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_ustanowienia_Nagród_Marszałka_Województwa_Podkarpackiego_załącznik_1_cd.pdf 07 175 kB 2021-02-05 08:28
Pobierz plik (05_2 projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_ustanowienia_Nagród_Marszałka_Województwa_Podkarpackiego_załącznik_2.pdf)05_2 projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_ustanowienia_Nagród_Marszałka_Województwa_Podkarpackiego_załącznik_2.pdf 08 144 kB 2021-02-05 08:28
Pobierz plik (05_2_1 projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_ustanowienia_Nagród_Marszałka_Województwa_Podkarpackiego_załącznik_2_cd.pdf)05_2_1 projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_ustanowienia_Nagród_Marszałka_Województwa_Podkarpackiego_załącznik_2_cd.pdf 09 166 kB 2021-02-05 08:29
Pobierz plik (05_3 projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_ustanowienia_Nagród_Marszałka_Województwa_Podkarpackiego_załącznik_3.pdf)05_3 projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_ustanowienia_Nagród_Marszałka_Województwa_Podkarpackiego_załącznik_3.pdf 10 143 kB 2021-02-05 08:29
Pobierz plik (05_3_1 projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_ustanowienia_Nagród_Marszałka_Województwa_Podkarpackiego_załącznik_3_cd.pdf)05_3_1 projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_ustanowienia_Nagród_Marszałka_Województwa_Podkarpackiego_załącznik_3_cd.pdf 11 135 kB 2021-02-05 08:30
Pobierz plik (05_4 projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_ustanowienia_Nagród_Marszałka_Województwa_Podkarpackiego_załącznik_4.pdf)05_4 projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_ustanowienia_Nagród_Marszałka_Województwa_Podkarpackiego_załącznik_4.pdf 12 180 kB 2021-02-05 08:30
Pobierz plik (05_4_1 projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_ustanowienia_Nagród_Marszałka_Województwa_Podkarpackiego_załącznik_4_załącznik_1.pdf)05_4_1 projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_ustanowienia_Nagród_Marszałka_Województwa_Podkarpackiego_załącznik_4_załącznik_1.pdf 13 162 kB 2021-02-05 08:33
Pobierz plik (05_4_2 projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_ustanowienia_Nagród_Marszałka_Województwa_Podkarpackiego_załącznik_4_załącznik_2.pdf)05_4_2 projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_ustanowienia_Nagród_Marszałka_Województwa_Podkarpackiego_załącznik_4_załącznik_2.pdf 14 185 kB 2021-02-05 08:34
Pobierz plik (05_4_3 projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_ustanowienia_Nagród_Marszałka_Województwa_Podkarpackiego_załącznik_4_załącznik_3.pdf)05_4_3 projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_ustanowienia_Nagród_Marszałka_Województwa_Podkarpackiego_załącznik_4_załącznik_3.pdf 15 158 kB 2021-02-05 08:35
Pobierz plik (05_4_4 projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_ustanowienia_Nagród_Marszałka_Województwa_Podkarpackiego_załącznik_4_załącznik_4.pdf)05_4_4 projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_ustanowienia_Nagród_Marszałka_Województwa_Podkarpackiego_załącznik_4_załącznik_4.pdf 16 154 kB 2021-02-05 08:35
Pobierz plik (06 projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_określenia_planu_sieci_publicznych_placówek_doskonalenia_nauczycieli,_bibliotek_pedagogicznych_oraz_szkół_i_placówek.pdf)06 projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_określenia_planu_sieci_publicznych_placówek_doskonalenia_nauczycieli,_bibliotek_pedagogicznych_oraz_szkół_i_placówek.pdf 17 155 kB 2021-02-05 08:35
Pobierz plik (07 US_pomoc_finansowa_dla_Gminy_Tarnobrzeg.pdf)07 US_pomoc_finansowa_dla_Gminy_Tarnobrzeg.pdf 18 101 kB 2021-02-05 08:36
Pobierz plik (08 US pomoc_finansowa_dla_Powiatu_Rzeszowskiego.pdf)08 US pomoc_finansowa_dla_Powiatu_Rzeszowskiego.pdf 19 109 kB 2021-02-05 08:37
Pobierz plik (09 US_w_sprawie_powierzenia_do_realizacji_zadania_w_zakresie_utrzymania_i_rozwoju_Portalu_w_ramach_projektu_„Trasy_rowerowe_w_Polsce_Wschod.pdf)09 US_w_sprawie_powierzenia_do_realizacji_zadania_w_zakresie_utrzymania_i_rozwoju_Portalu_w_ramach_projektu_„Trasy_rowerowe_w_Polsce_Wschod.pdf 20 121 kB 2021-02-05 08:37
Pobierz plik (10 US zamiaru_likwidacji_PCKU_StalowaWola.pdf)10 US zamiaru_likwidacji_PCKU_StalowaWola.pdf 21 142 kB 2021-02-05 08:38
Pobierz plik (11 US_w_sprawie_wyrażenia_zgody_na objęcie_przez_Województwo_Podkarpackie_100000_udziałów_w_Spółce_Port_Lotniczy_„Rzeszów_Jasionka”.pdf)11 US_w_sprawie_wyrażenia_zgody_na objęcie_przez_Województwo_Podkarpackie_100000_udziałów_w_Spółce_Port_Lotniczy_„Rzeszów_Jasionka”.pdf 22 114 kB 2021-02-05 08:38
Pobierz plik (12 US_użyczenie_pomieszczeń_Szpital_Krosno.pdf)12 US_użyczenie_pomieszczeń_Szpital_Krosno.pdf 23 103 kB 2021-02-05 08:39
Pobierz plik (13 US_najem_pomieszczeń_Hetmańska_9.pdf)13 US_najem_pomieszczeń_Hetmańska_9.pdf 24 103 kB 2021-02-05 08:39
Pobierz plik (14 projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_uchwalenia_wojewódzkiego_programu_profilaktyki_i_rozwiązywania_problemów_alkoholowych_na_rok_2021.pdf)14 projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_uchwalenia_wojewódzkiego_programu_profilaktyki_i_rozwiązywania_problemów_alkoholowych_na_rok_2021.pdf 25 112 kB 2021-02-05 08:40
Pobierz plik (14_1 projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_uchwalenia_wojewódzkiego_programu_profilaktyki_i_rozwiązywania_problemów_alkoholowych_na_rok_2021_załącznik.pdf)14_1 projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_uchwalenia_wojewódzkiego_programu_profilaktyki_i_rozwiązywania_problemów_alkoholowych_na_rok_2021_załącznik.pdf 26 1758 kB 2021-02-05 08:40
Pobierz plik (15 projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_uchwalenia_wojewódzkiego_programu_przeciwdziałania_narkomanii_na_rok_2021.pdf)15 projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_uchwalenia_wojewódzkiego_programu_przeciwdziałania_narkomanii_na_rok_2021.pdf 27 104 kB 2021-02-05 08:42
Pobierz plik (15_1 projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_uchwalenia_wojewódzkiego_programu_przeciwdziałania_narkomanii_na_rok_2021_załącznik.pdf)15_1 projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_uchwalenia_wojewódzkiego_programu_przeciwdziałania_narkomanii_na_rok_2021_załącznik.pdf 28 387 kB 2021-02-05 08:42
Pobierz plik (16 projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_uchwalenia_wojewódzkiego_programu_przeciwdziałania_przemocy_w_rodzinie_na_rok_2021.pdf)16 projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_uchwalenia_wojewódzkiego_programu_przeciwdziałania_przemocy_w_rodzinie_na_rok_2021.pdf 29 104 kB 2021-02-05 08:43
Pobierz plik (16_1 projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_uchwalenia_wojewódzkiego_programu_przeciwdziałania_przemocy_w_rodzinie_na_rok_2021_załącznik.pdf)16_1 projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_uchwalenia_wojewódzkiego_programu_przeciwdziałania_przemocy_w_rodzinie_na_rok_2021_załącznik.pdf 30 784 kB 2021-02-05 08:43
Pobierz plik (17 projekt_uchwaly_sejmiku_w_sprawie_zmian_w_budzecie_Wojewodztwa_Podkarpackiego_na_2021_luty.pdf)17 projekt_uchwaly_sejmiku_w_sprawie_zmian_w_budzecie_Wojewodztwa_Podkarpackiego_na_2021_luty.pdf 31 456 kB 2021-02-05 08:44
Pobierz plik (17_1 projekt_uchwaly_sejmiku_w_sprawie_zmian_w_budzecie_Wojewodztwa_Podkarpackiego_na_2021_luty_uzasadnienie.pdf)17_1 projekt_uchwaly_sejmiku_w_sprawie_zmian_w_budzecie_Wojewodztwa_Podkarpackiego_na_2021_luty_uzasadnienie.pdf 32 436 kB 2021-02-05 08:45
Pobierz plik (17_1_1 projekt_uchwaly_sejmiku_w_sprawie_zmian_w_budzecie_Wojewodztwa_Podkarpackiego_na_2021_luty_uzasadnienie_zalacznik.pdf)17_1_1 projekt_uchwaly_sejmiku_w_sprawie_zmian_w_budzecie_Wojewodztwa_Podkarpackiego_na_2021_luty_uzasadnienie_zalacznik.pdf 33 268 kB 2021-02-05 08:45
Pobierz plik (17_2 projekt_uchwaly_sejmiku_w_sprawie_zmian_w_budzecie_Wojewodztwa_Podkarpackiego_na_2021_luty_zalacznik_1.pdf)17_2 projekt_uchwaly_sejmiku_w_sprawie_zmian_w_budzecie_Wojewodztwa_Podkarpackiego_na_2021_luty_zalacznik_1.pdf 34 259 kB 2021-02-05 08:46
Pobierz plik (17_3 projekt_uchwaly_sejmiku_w_sprawie_zmian_w_budzecie_Wojewodztwa_Podkarpackiego_na_2021_luty_zalacznik_2.pdf)17_3 projekt_uchwaly_sejmiku_w_sprawie_zmian_w_budzecie_Wojewodztwa_Podkarpackiego_na_2021_luty_zalacznik_2.pdf 35 266 kB 2021-02-05 08:46
Pobierz plik (18 projekt_uchwaly_sejmiku_w_sprawie_zmian_ w_ Wieloletniej_Prognozie_Finansowej_Wojewodztwa _Podkarpackiego_na_lata_2021_-_2045_luty_2021.pdf)18 projekt_uchwaly_sejmiku_w_sprawie_zmian_ w_ Wieloletniej_Prognozie_Finansowej_Wojewodztwa _Podkarpackiego_na_lata_2021_-_2045_luty_2021.pdf 36 111 kB 2021-02-05 08:47
Pobierz plik (18_1 projekt_uchwaly_sejmiku_w_sprawie_zmian_ w_ Wieloletniej_Prognozie_Finansowej_Wojewodztwa _Podkarpackiego_na_lata_2021_-_2045_luty_2021_uzasadnienie.pdf)18_1 projekt_uchwaly_sejmiku_w_sprawie_zmian_ w_ Wieloletniej_Prognozie_Finansowej_Wojewodztwa _Podkarpackiego_na_lata_2021_-_2045_luty_2021_uzasadnienie.pdf 37 122 kB 2021-02-05 08:47
Pobierz plik (18_1_1 projekt_uchwaly_sejmiku_w_sprawie_zmian_ w_ Wieloletniej_Prognozie_Finansowej_Wojewodztwa _Podkarpackiego_na_lata_2021_-_2045_luty_2021_zalacznik_1.pdf)18_1_1 projekt_uchwaly_sejmiku_w_sprawie_zmian_ w_ Wieloletniej_Prognozie_Finansowej_Wojewodztwa _Podkarpackiego_na_lata_2021_-_2045_luty_2021_zalacznik_1.pdf 38 3091 kB 2021-02-05 08:48
Pobierz plik (18_1_2 projekt_uchwaly_sejmiku_w_sprawie_zmian_ w_ Wieloletniej_Prognozie_Finansowej_Wojewodztwa _Podkarpackiego_na_lata_2021_-_2045_luty_2021_zalacznik_2.pdf)18_1_2 projekt_uchwaly_sejmiku_w_sprawie_zmian_ w_ Wieloletniej_Prognozie_Finansowej_Wojewodztwa _Podkarpackiego_na_lata_2021_-_2045_luty_2021_zalacznik_2.pdf 39 183 kB 2021-02-05 08:49
Pobierz plik (18_2 projekt_uchwaly_sejmiku_w_sprawie_zmian_ w_Wieloletniej_Prognozie_Finansowej_Wojewodztwa _Podkarpackiego_na_lata_2021_-_2045_luty_2021_uzasadnienie_zalacznik_1.pdf)18_2 projekt_uchwaly_sejmiku_w_sprawie_zmian_ w_Wieloletniej_Prognozie_Finansowej_Wojewodztwa _Podkarpackiego_na_lata_2021_-_2045_luty_2021_uzasadnienie_zalacznik_1.pdf 40 141 kB 2021-02-05 08:49
Pobierz plik (18_2_1 projekt_uchwaly_sejmiku_w_sprawie_zmian_ w_Wieloletniej_Prognozie_Finansowej_Wojewodztwa _Podkarpackiego_na_lata_2021_-_2045_luty_2021_uzasadnienie_zalacznik_2.pdf)18_2_1 projekt_uchwaly_sejmiku_w_sprawie_zmian_ w_Wieloletniej_Prognozie_Finansowej_Wojewodztwa _Podkarpackiego_na_lata_2021_-_2045_luty_2021_uzasadnienie_zalacznik_2.pdf 41 120 kB 2021-02-05 08:50
Pobierz plik (18_3 objasnienia_do_wartosci_przyjetych_ w_Wieloletniej_Prognozie_Finansowej_Wojewodztwa _Podkarpackiego_na_lata_2021_-_2045_luty_2021.pdf)18_3 objasnienia_do_wartosci_przyjetych_ w_Wieloletniej_Prognozie_Finansowej_Wojewodztwa _Podkarpackiego_na_lata_2021_-_2045_luty_2021.pdf 42 220 kB 2021-02-05 08:50
Pobierz plik (19 UZ_średnie_wynagrodzenia_nauczycieli_2020.pdf)19 UZ_średnie_wynagrodzenia_nauczycieli_2020.pdf 43 199 kB 2021-02-05 08:51
Pobierz plik (20 Informacja_dot_stanu_wdr_PROW_214_2020_wersja_do_wysłania..pdf)20 Informacja_dot_stanu_wdr_PROW_214_2020_wersja_do_wysłania..pdf 44 801 kB 2021-02-05 08:53
Pobierz plik (21 Informacja_dot_dzial_JR_KSOW.pdf)21 Informacja_dot_dzial_JR_KSOW.pdf 45 477 kB 2021-02-05 08:53
Pobierz plik (22 Informacja_dot_stanu_wdr_dzial_sam_Programu_Rybactwo_i_Morze.pdf)22 Informacja_dot_stanu_wdr_dzial_sam_Programu_Rybactwo_i_Morze.pdf 46 593 kB 2021-02-05 08:54
Pobierz plik (23 Sprawozdanie_z_realizacji_Podkarpackiego_Programu_Odnowy_Wsi_na_lata_2017_2020.pdf)23 Sprawozdanie_z_realizacji_Podkarpackiego_Programu_Odnowy_Wsi_na_lata_2017_2020.pdf 47 712 kB 2021-02-05 08:55
Pobierz plik (24 informacja_z_działalności_Zarządu_04.01_26.01.pdf)24 informacja_z_działalności_Zarządu_04.01_26.01.pdf 48 167 kB 2021-02-05 08:55
Pobierz plik (25 inf_o_realizacji_uchwal_XXXI.pdf)25 inf_o_realizacji_uchwal_XXXI.pdf 49 123 kB 2021-02-05 08:56

Materiały dodatkowe na XXXII sesję Sejmiku Województwa Podkarpackiego