Sejmik Województwa Podkarpackiego

Sesje

 
 
 

  

  

Materiały na XXXI sesję Sejmiku Województwa Podkarpackiego

Załączniki:
PlikOpisRozmiarCreated
Pobierz plik (1. opinia_RIO_w_spr_uchwaly_budzetowej.pdf)1. opinia_RIO_w_spr_uchwaly_budzetowej.pdf 01 577 kB 2021-01-05 11:52
Pobierz plik (2. opinia_RIO_w_spr_Wieloletniej_Prognozy_Finansowej.pdf)2. opinia_RIO_w_spr_Wieloletniej_Prognozy_Finansowej.pdf 02 713 kB 2021-01-05 12:02
Pobierz plik (3. zbiorczy_wniosek_komisji_budzetu_z_28_12_2020.pdf)3. zbiorczy_wniosek_komisji_budzetu_z_28_12_2020.pdf 03 1507 kB 2021-01-05 12:03
Pobierz plik (4. uchwała_w_sprawie_przyjęcia_stanowiska.pdf)4. uchwała_w_sprawie_przyjęcia_stanowiska.pdf 04 94 kB 2021-01-05 12:03
Pobierz plik (5. Stanowisko_Zarządu_2021.pdf)5. Stanowisko_Zarządu_2021.pdf 05 171 kB 2021-01-05 12:03
Pobierz plik (6. autopoprawka budżet 2021.pdf)6. autopoprawka budżet 2021.pdf 06 153 kB 2021-01-05 12:08
Pobierz plik (6.1 uzasadnienie auto budżet  2021.pdf)6.1 uzasadnienie auto budżet 2021.pdf 07 142 kB 2021-01-05 12:09
Pobierz plik (6.2 załączniki auto budżet 2021.pdf)6.2 załączniki auto budżet 2021.pdf 08 128 kB 2021-01-05 12:09
Pobierz plik (7. WPF autopoprawka 2021.pdf)7. WPF autopoprawka 2021.pdf 09 110 kB 2021-01-05 12:11
Pobierz plik (7.1 załączniki  WPF 2021 autoporawka.pdf)7.1 załączniki WPF 2021 autoporawka.pdf 10 179 kB 2021-01-05 12:11
Pobierz plik (7.2 Zał. nr 1 projekt WPF 2021-2045 autopoprawka.pdf)7.2 Zał. nr 1 projekt WPF 2021-2045 autopoprawka.pdf 11 3089 kB 2021-01-05 12:11
Pobierz plik (7.3 Zał. nr 2 projekt WPF 2021-2045 autopoprawka.pdf)7.3 Zał. nr 2 projekt WPF 2021-2045 autopoprawka.pdf 12 173 kB 2021-01-05 12:12
Pobierz plik (7.4 objaśnienia WPF 2021-2045 autopoprawka.pdf)7.4 objaśnienia WPF 2021-2045 autopoprawka.pdf 13 227 kB 2021-01-05 12:13

Materiały na XXXI sesję Sejmiku Województwa Podkarpackiego

Załączniki:
PlikOpisRozmiarCreated
Pobierz plik (01 porządek XXXI sesji.docx.pdf)01 porządek XXXI sesji.docx.pdf 01 97 kB 2021-01-11 10:35
Pobierz plik (03projekt_uchwały_pomoc_finansowa_ Powiat_ Ropczycko-Sędziszowski_2021.pdf)03projekt_uchwały_pomoc_finansowa_ Powiat_ Ropczycko-Sędziszowski_2021.pdf 03 101 kB 2021-01-11 10:35
Pobierz plik (06projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_uchwalenia_Programu_Ochrony_Środowiska_dla_Województwa_Podkarpackiego.pdf)06projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_uchwalenia_Programu_Ochrony_Środowiska_dla_Województwa_Podkarpackiego.pdf 06 102 kB 2021-01-11 10:37
Pobierz plik (06_1projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_uchwalenia_Programu_Ochrony_Środowiska_dla_Województwa_Podkarpackiego_załącznik.pdf)06_1projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_uchwalenia_Programu_Ochrony_Środowiska_dla_Województwa_Podkarpackiego_załącznik.pdf 06_1 12698 kB 2021-01-11 11:04
Pobierz plik (06_2projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_uchwalenia_Programu_Ochrony_Środowiska_dla_Województwa_Podkarpackiego_załącznik_c.d.pdf)06_2projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_uchwalenia_Programu_Ochrony_Środowiska_dla_Województwa_Podkarpackiego_załącznik_c.d.pdf 06_2 11641 kB 2021-01-11 11:04
Pobierz plik (07projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_wyrażenia_woli_przystąpienia_do_realizacji_projektu_pn._Zdalny_Nauczyciel_Zdalna_Szkoła.pdf)07projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_wyrażenia_woli_przystąpienia_do_realizacji_projektu_pn._Zdalny_Nauczyciel_Zdalna_Szkoła.pdf 07 148 kB 2021-01-11 11:04
Pobierz plik (08Projekt_ uchwały_Sejmiku_w_sprawie_podpisania_Deklaracji_Lubelskiej _ sprawie_powołania_Siec_i_Gospodarczej_Regionów_Trójmorza.pdf)08Projekt_ uchwały_Sejmiku_w_sprawie_podpisania_Deklaracji_Lubelskiej _ sprawie_powołania_Siec_i_Gospodarczej_Regionów_Trójmorza.pdf 08 190 kB 2021-01-11 11:05
Pobierz plik (09Projekt_uchwały_Sejmiku_w_sprawie_zwiększenia_minimalnej_stawki_wynagrodzenia_zasadniczego.pdf)09Projekt_uchwały_Sejmiku_w_sprawie_zwiększenia_minimalnej_stawki_wynagrodzenia_zasadniczego.pdf 09 98 kB 2021-01-11 11:05
Pobierz plik (10_projekt_uchwały_Sejmiku_w_sprawie_skargi_na_działania_WUP_w_Rzeszowie zanonimizowany (002).pdf)10_projekt_uchwały_Sejmiku_w_sprawie_skargi_na_działania_WUP_w_Rzeszowie zanonimizowany (002).pdf 10 182 kB 2021-01-11 11:10
Pobierz plik (projekt_uchwały_Sejmiku_w_sprawie_rozpatrzenia_petycji_dotyczacej_zmiany_przebiegu_drogi_wojewódzkiej_Nr_858_zanonimizowany.pdf)projekt_uchwały_Sejmiku_w_sprawie_rozpatrzenia_petycji_dotyczacej_zmiany_przebiegu_drogi_wojewódzkiej_Nr_858_zanonimizowany.pdf 11 140 kB 2021-01-11 11:10
Pobierz plik (12_Projekt_uchwały_w_sprawie_zatwierdzenia_planu_kontroli_Komisji_Rewizyjnej.pdf)12_Projekt_uchwały_w_sprawie_zatwierdzenia_planu_kontroli_Komisji_Rewizyjnej.pdf 12 445 kB 2021-01-11 11:11
Pobierz plik (13Informacja_z_działalności_Zarządu_08.12-31.12.pdf)13Informacja_z_działalności_Zarządu_08.12-31.12.pdf 13 336 kB 2021-01-11 11:11
Pobierz plik (14Informacja_o_realizacji_ uchwał_XXIX_i_ XXX_ sesji_Sejmiku.pdf)14Informacja_o_realizacji_ uchwał_XXIX_i_ XXX_ sesji_Sejmiku.pdf 14 177 kB 2021-01-11 11:11

Materiały dodatkowe na XXXI sesję Sejmiku Województwa Podkarpackiego

Załączniki:
PlikOpisRozmiarCreated
Pobierz plik (projekt_uchwały_w_sprawie_wyrazenia_uznania_pracownikom_służb_medycznych.pdf)projekt_uchwały_w_sprawie_wyrazenia_uznania_pracownikom_służb_medycznych.pdf 01 107 kB 2021-01-11 15:21

Materiały dodatkowe na XXXI sesję Sejmiku Województwa Podkarpackiego

Załączniki:
PlikOpisRozmiarCreated
Pobierz plik (projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_zmian_w _budżecie_Województwa_Podkarpackiego_na_2021 r..pdf)projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_zmian_w _budżecie_Województwa_Podkarpackiego_na_2021 r..pdf 01 238 kB 2021-01-12 14:17
Pobierz plik (projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_zmian_w _budżecie_Województwa_Podkarpackiego_na_2021 r._uzasadnienie.pdf)projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_zmian_w _budżecie_Województwa_Podkarpackiego_na_2021 r._uzasadnienie.pdf 02 210 kB 2021-01-12 14:17
Pobierz plik (projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_zmian_w _budżecie_Województwa_Podkarpackiego_na_2021 r._uzasadnienie_załącznik.pdf)projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_zmian_w _budżecie_Województwa_Podkarpackiego_na_2021 r._uzasadnienie_załącznik.pdf 03 132 kB 2021-01-12 14:17
Pobierz plik (projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_zmian_w _budżecie_Województwa_Podkarpackiego_na_2021 r._uzasadnienie_załącznik_cd.pdf)projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_zmian_w _budżecie_Województwa_Podkarpackiego_na_2021 r._uzasadnienie_załącznik_cd.pdf 04 138 kB 2021-01-12 14:18
Pobierz plik (projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_zmian_w _budżecie_Województwa_Podkarpackiego_na_2021 r._załącznik_1.pdf)projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_zmian_w _budżecie_Województwa_Podkarpackiego_na_2021 r._załącznik_1.pdf 05 131 kB 2021-01-12 14:18
Pobierz plik (projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_zmian_w _budżecie_Województwa_Podkarpackiego_na_2021 r._załącznik_2.pdf)projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_zmian_w _budżecie_Województwa_Podkarpackiego_na_2021 r._załącznik_2.pdf 06 139 kB 2021-01-12 14:18
Pobierz plik (projekt_uchwały_sejmiku_w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej_na_lata_2021_2045.pdf)projekt_uchwały_sejmiku_w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej_na_lata_2021_2045.pdf 07 103 kB 2021-01-12 14:21
Pobierz plik (projekt_uchwały_sejmiku_w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej_na_lata_2021_2045_objaśnienia.pdf)projekt_uchwały_sejmiku_w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej_na_lata_2021_2045_objaśnienia.pdf 08 228 kB 2021-01-12 14:21
Pobierz plik (projekt_uchwały_sejmiku_w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej_na_lata_2021_2045_uzasadnienie.pdf)projekt_uchwały_sejmiku_w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej_na_lata_2021_2045_uzasadnienie.pdf 08 106 kB 2021-01-12 14:21
Pobierz plik (projekt_uchwały_sejmiku_w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej_na_lata_2021_2045_uzasadnienie_załącznik_1.pdf)projekt_uchwały_sejmiku_w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej_na_lata_2021_2045_uzasadnienie_załącznik_1.pdf 09 232 kB 2021-01-12 14:22
Pobierz plik (projekt_uchwały_sejmiku_w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej_na_lata_2021_2045_uzasadnienie_załącznik_2.pdf)projekt_uchwały_sejmiku_w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej_na_lata_2021_2045_uzasadnienie_załącznik_2.pdf 10 155 kB 2021-01-12 14:25
Pobierz plik (projekt_uchwały_sejmiku_w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej_na_lata_2021_2045_załącznik_1.pdf)projekt_uchwały_sejmiku_w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej_na_lata_2021_2045_załącznik_1.pdf 11 3089 kB 2021-01-12 14:25
Pobierz plik (projekt_uchwały_sejmiku_w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej_na_lata_2021_2045_załącznik_2.pdf)projekt_uchwały_sejmiku_w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej_na_lata_2021_2045_załącznik_2.pdf 12 174 kB 2021-01-12 14:26
Pobierz plik (Uchwała_Zarządu_zaopiniowanie_planu_Komisji_Rewizyjnej.pdf)Uchwała_Zarządu_zaopiniowanie_planu_Komisji_Rewizyjnej.pdf 13 120 kB 2021-01-12 14:31
Pobierz plik (Projekt uchwały Sejmiku w sprawie planu kontroli Komisji Rewizyjnej.pdf)Projekt uchwały Sejmiku w sprawie planu kontroli Komisji Rewizyjnej.pdf 13 146 kB 2021-01-14 14:03

Protokół Nr XXXI/20 sesji Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 19 stycznia 2021 r.

Załączniki:
PlikOpisRozmiarCreated
Pobierz plik (Protokół XXXI sesji SWP.docx.pdf)Protokół XXXI sesji SWP.docx.pdf   316 kB 2021-04-26 10:27