Sejmik Województwa Podkarpackiego

Sesje

 
 
 

  

  

Materiały na XXIX sesję Sejmiku Województwa Podkarpackiego

Załączniki:
PlikOpisRozmiarCreated
Pobierz plik (01_porządek XXIX.docx.pdf)01_porządek XXIX.docx.pdf 01 103 kB 2020-11-23 11:12
Pobierz plik (04_informacja_na_temat_sytuacji_w_województwie_podkarpackim_w zwiazku_z_zakażeniami_koronawirusem_na_terenie_kraju.pdf)04_informacja_na_temat_sytuacji_w_województwie_podkarpackim_w zwiazku_z_zakażeniami_koronawirusem_na_terenie_kraju.pdf 04 640 kB 2020-11-23 13:27
Pobierz plik (05projekt_uchwaly_sejmiku_w_sprawie_udzielenia_dotacji_gminie_Krasne_realizujacej_zadanie_w_ramach_Wojewodzkiego_Funduszu_Kolejowego_2020.pdf)05projekt_uchwaly_sejmiku_w_sprawie_udzielenia_dotacji_gminie_Krasne_realizujacej_zadanie_w_ramach_Wojewodzkiego_Funduszu_Kolejowego_2020.pdf 05 107 kB 2020-11-23 11:14
Pobierz plik (06_projekt_uchwaly_sejmiku_w_sprawie_udzielenia_pomocy_finansowej_dla_Powiatu_Ropczycko_-_Sedziszowskiego_na_realizacje_inwestycji_pn._Budowa_lacznika_autostrady_A4_wezel_Sedziszow_Malopolski_z_droga_krajowa_nr_94.pdf)06_projekt_uchwaly_sejmiku_w_sprawie_udzielenia_pomocy_finansowej_dla_Powiatu_Ropczycko_-_Sedziszowskiego_na_realizacje_inwestycji_pn._Budowa_lacznika_autostrady_A4_wezel_Sedziszow_Malopolski_z_droga_krajowa_nr_94.pdf 06 108 kB 2020-11-23 11:14
Pobierz plik (07_projekt_uchwaly_sejmiku_w_sprawie_udzielenia_pomocy_finansowej_dla_Powiatu_Rzeszowskiego_na_realizacje_inwestycji_Rozbudowa_lacznika_autostrady_A4__wezel_Rzeszow_Polnoc_oraz_Rozbudowa_lacznika_drogi_ekspre.pdf)07_projekt_uchwaly_sejmiku_w_sprawie_udzielenia_pomocy_finansowej_dla_Powiatu_Rzeszowskiego_na_realizacje_inwestycji_Rozbudowa_lacznika_autostrady_A4__wezel_Rzeszow_Polnoc_oraz_Rozbudowa_lacznika_drogi_ekspre.pdf 07 110 kB 2020-11-23 11:15
Pobierz plik (08_projekt_uchwały_sejmku_w_sprawie_wyrażenia_zgody_na_przedłużenie_przez_UMWP_umowy_najmu.pdf)08_projekt_uchwały_sejmku_w_sprawie_wyrażenia_zgody_na_przedłużenie_przez_UMWP_umowy_najmu.pdf 08 105 kB 2020-11-23 11:15
Pobierz plik (09projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_odwołania_ze_składu_rady_społecznej_przy_WZS.pdf)09projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_odwołania_ze_składu_rady_społecznej_przy_WZS.pdf 09 115 kB 2020-11-23 11:15
Pobierz plik (09projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_odwołania_ze_składu_rady_społecznej_przy_WZS_zał._do_uzasadnienia.pdf)09projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_odwołania_ze_składu_rady_społecznej_przy_WZS_zał._do_uzasadnienia.pdf 09_1 28 kB 2020-11-23 11:16
Pobierz plik (10projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_wyboru_do_rady_społecznej_przy_WZS.pdf)10projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_wyboru_do_rady_społecznej_przy_WZS.pdf 10 95 kB 2020-11-23 11:16
Pobierz plik (11_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_Programu_współpracy_Samorządu_Województwa_Podkarpackiego_na_rok_2021.pdf)11_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_Programu_współpracy_Samorządu_Województwa_Podkarpackiego_na_rok_2021.pdf 11 155 kB 2020-11-23 11:16
Pobierz plik (11_1projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_Programu_współpracy_Samorządu_Województwa_Podkarpackiego_na_rok_2021_załącznik.pdf)11_1projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_Programu_współpracy_Samorządu_Województwa_Podkarpackiego_na_rok_2021_załącznik.pdf 11 676 kB 2020-11-23 11:17
Pobierz plik (12_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_wyrażenia_zgody_na _zwiększenie_powierzchni_najmu_pomieszczeń_biurowych_w_budynku_przy_ul._Hetmańskiej_9.pdf)12_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_wyrażenia_zgody_na _zwiększenie_powierzchni_najmu_pomieszczeń_biurowych_w_budynku_przy_ul._Hetmańskiej_9.pdf 12 103 kB 2020-11-23 11:17
Pobierz plik (13projekt_uchwały_Sejmiku_w_sprawie_skargi_na_działania_WUP_w_Rzeszowie zanonimizowany.pdf)13projekt_uchwały_Sejmiku_w_sprawie_skargi_na_działania_WUP_w_Rzeszowie zanonimizowany.pdf 13 110 kB 2020-11-23 11:17
Pobierz plik (14_projekt_uchwały_plan pracy_w_sprawie_przyjecia_planu_pracy_sejmiku_WP.pdf)14_projekt_uchwały_plan pracy_w_sprawie_przyjecia_planu_pracy_sejmiku_WP.pdf 14 97 kB 2020-11-23 11:18
Pobierz plik (14_1_projekt_uchwały_w_sprawie_przyjecia_planu_pracy_sejmiku_WP_załacznik.pdf)14_1_projekt_uchwały_w_sprawie_przyjecia_planu_pracy_sejmiku_WP_załacznik.pdf 14 198 kB 2020-11-23 11:18
Pobierz plik (15_Informacja_o_stanie_zaawansowania_prac_nad_audytem_krajobrazowym_2020.pdf)15_Informacja_o_stanie_zaawansowania_prac_nad_audytem_krajobrazowym_2020.pdf 15 1627 kB 2020-11-23 11:18
Pobierz plik (16_informacja_Zarządu_sprawozdanie_III_kwartał_ 2020.pdf)16_informacja_Zarządu_sprawozdanie_III_kwartał_ 2020.pdf 16 185 kB 2020-11-23 11:19
Pobierz plik (17_sprawozdanie _z_wyj_zagraniczych_radnych_III_kwartal_2020.pdf)17_sprawozdanie _z_wyj_zagraniczych_radnych_III_kwartal_2020.pdf 17 128 kB 2020-11-23 11:19
Pobierz plik (18_Informacja_o_realizacji_scalen_gruntow_w_ramach_PROW_2014-2020.pdf)18_Informacja_o_realizacji_scalen_gruntow_w_ramach_PROW_2014-2020.pdf 18 243 kB 2020-11-23 11:20
Pobierz plik (19_informacja_o_stopniu_realizacji_Strategii_rozwoju_województwa_-_Podkarpackie_2020.pdf)19_informacja_o_stopniu_realizacji_Strategii_rozwoju_województwa_-_Podkarpackie_2020.pdf 19 5859 kB 2020-11-23 11:20
Pobierz plik (20_1Sprawozdanie_OT_ za_2019.pdf)20_1Sprawozdanie_OT_ za_2019.pdf 20 318 kB 2020-11-23 11:21
Pobierz plik (20_2_Załacznik_nr_1_a_Interim_Progress_Report_cover.pdf)20_2_Załacznik_nr_1_a_Interim_Progress_Report_cover.pdf 20 362 kB 2020-11-23 11:23
Pobierz plik (20_3_Zalacznik_nr_1_b_Progress_narrative_report.pdf)20_3_Zalacznik_nr_1_b_Progress_narrative_report.pdf 20 2627 kB 2020-11-23 11:24
Pobierz plik (20_4_Zalacznik_nr_1_c_Financial_Report.pdf)20_4_Zalacznik_nr_1_c_Financial_Report.pdf 20 817 kB 2020-11-23 11:24
Pobierz plik (Załacznik_nr_2_informacja_do_budżetu_za_2019.pdf)Załacznik_nr_2_informacja_do_budżetu_za_2019.pdf 20 482 kB 2020-11-23 11:28
Pobierz plik (21_informacja_z_działalności_Zarządu_13.10-10.11.2020.pdf)21_informacja_z_działalności_Zarządu_13.10-10.11.2020.pdf 21 278 kB 2020-11-23 11:24
Pobierz plik (22Informacja_o_realizacj_ uchwal_XXVIII_sesji.pdf)22Informacja_o_realizacj_ uchwal_XXVIII_sesji.pdf 22 124 kB 2020-11-23 11:28

Materiały dodatkowe na XXIX sesję Sejmiku Województwa Podkarpackiego

Załączniki:
PlikOpisRozmiarCreated
Pobierz plik (projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_określenia_ogólnej_powierzchni_przeznaczonej_pod_uprawy_maku_i_konopi_włóknistych_w_2021_roku.pdf)projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_określenia_ogólnej_powierzchni_przeznaczonej_pod_uprawy_maku_i_konopi_włóknistych_w_2021_roku.pdf 01 250 kB 2020-11-23 13:43
Pobierz plik (projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_udzielenia_Powiatowi_Lubaczowskiemu_pomocy _finansowej.pdf)projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_udzielenia_Powiatowi_Lubaczowskiemu_pomocy _finansowej.pdf 02 136 kB 2020-11-23 13:43
Pobierz plik (projekt_uchwały_sejmiku_zmieniającej_uchwałę_w_sprawie_określenia_zadań_Samorządu_Województwa_Podkarpackiego_finansowanych_ze_środków_PFRON.pdf)projekt_uchwały_sejmiku_zmieniającej_uchwałę_w_sprawie_określenia_zadań_Samorządu_Województwa_Podkarpackiego_finansowanych_ze_środków_PFRON.pdf 03 169 kB 2020-11-23 13:44
Pobierz plik (projekt_uchwały_sejmiku_zmieniającej_uchwałę_w_sprawie_dotacji_celowych_w_2020_roku_na_prace_lub_roboty_przy_zabytkach.pdf)projekt_uchwały_sejmiku_zmieniającej_uchwałę_w_sprawie_dotacji_celowych_w_2020_roku_na_prace_lub_roboty_przy_zabytkach.pdf 04 96 kB 2020-11-23 13:45
Pobierz plik (projekt_uchwały_sejmiku_zmieniającej_uchwałę_w_sprawie_dotacji_celowych_w_2020_roku_na_prace_lub_roboty_przy_zabytkach_uzasadnienie.pdf)projekt_uchwały_sejmiku_zmieniającej_uchwałę_w_sprawie_dotacji_celowych_w_2020_roku_na_prace_lub_roboty_przy_zabytkach_uzasadnienie.pdf 05 122 kB 2020-11-23 13:46
Pobierz plik (projekt_uchwały_sejmiku_zmieniającej_uchwałę_w_sprawie_dotacji_celowych_w_2020_roku_na_prace_lub_roboty_przy_zabytkach_załącznik.pdf)projekt_uchwały_sejmiku_zmieniającej_uchwałę_w_sprawie_dotacji_celowych_w_2020_roku_na_prace_lub_roboty_przy_zabytkach_załącznik.pdf 06 160 kB 2020-11-23 13:46
Pobierz plik (projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_zmian_w_budżecie_Województwa_Podkarpackiego_na_2020r..pdf)projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_zmian_w_budżecie_Województwa_Podkarpackiego_na_2020r..pdf 07 255 kB 2020-11-23 13:47
Pobierz plik (projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_zmian_w_budżecie_Województwa_Podkarpackiego_na_2020r._uzasadnienie.pdf)projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_zmian_w_budżecie_Województwa_Podkarpackiego_na_2020r._uzasadnienie.pdf 08 227 kB 2020-11-23 13:48
Pobierz plik (projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_zmian_w_budżecie_Województwa_Podkarpackiego_na_2020r._uzasadnienie_załącznik.pdf)projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_zmian_w_budżecie_Województwa_Podkarpackiego_na_2020r._uzasadnienie_załącznik.pdf 09 145 kB 2020-11-23 13:48
Pobierz plik (projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_zmian_w_budżecie_Województwa_Podkarpackiego_na_2020r._załącznik_1.pdf)projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_zmian_w_budżecie_Województwa_Podkarpackiego_na_2020r._załącznik_1.pdf 10 130 kB 2020-11-23 13:49
Pobierz plik (projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_zmian_w_budżecie_Województwa_Podkarpackiego_na_2020r._załącznik_2.pdf)projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_zmian_w_budżecie_Województwa_Podkarpackiego_na_2020r._załącznik_2.pdf 11 149 kB 2020-11-23 13:49
Pobierz plik (projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_zmian_w_budżecie_Województwa_Podkarpackiego_na_2020r._załącznik_3.pdf)projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_zmian_w_budżecie_Województwa_Podkarpackiego_na_2020r._załącznik_3.pdf 12 103 kB 2020-11-23 13:50
Pobierz plik (projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_zmian_w_Wieloletniej_Prognozie_Finansowej_na_lata_2020-2045.pdf)projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_zmian_w_Wieloletniej_Prognozie_Finansowej_na_lata_2020-2045.pdf 13 137 kB 2020-11-23 13:51
Pobierz plik (projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_zmian_w_Wieloletniej_Prognozie_Finansowej_na_lata_2020-2045_objaśnienia.pdf)projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_zmian_w_Wieloletniej_Prognozie_Finansowej_na_lata_2020-2045_objaśnienia.pdf 14 234 kB 2020-11-23 13:51
Pobierz plik (projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_zmian_w_Wieloletniej_Prognozie_Finansowej_na_lata_2020-2045_uzasadnienie.pdf)projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_zmian_w_Wieloletniej_Prognozie_Finansowej_na_lata_2020-2045_uzasadnienie.pdf 15 118 kB 2020-11-23 13:52
Pobierz plik (projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_zmian_w_Wieloletniej_Prognozie_Finansowej_na_lata_2020-2045_uzasadnienie_załącznik_1.pdf)projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_zmian_w_Wieloletniej_Prognozie_Finansowej_na_lata_2020-2045_uzasadnienie_załącznik_1.pdf 16 303 kB 2020-11-23 13:52
Pobierz plik (projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_zmian_w_Wieloletniej_Prognozie_Finansowej_na_lata_2020-2045_uzasadnienie_załącznik_2.pdf)projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_zmian_w_Wieloletniej_Prognozie_Finansowej_na_lata_2020-2045_uzasadnienie_załącznik_2.pdf 17 124 kB 2020-11-23 13:53
Pobierz plik (projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_zmian_w_Wieloletniej_Prognozie_Finansowej_na_lata_2020-2045_załącznik_1.pdf)projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_zmian_w_Wieloletniej_Prognozie_Finansowej_na_lata_2020-2045_załącznik_1.pdf 18 3096 kB 2020-11-23 13:53
Pobierz plik (projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_zmian_w_Wieloletniej_Prognozie_Finansowej_na_lata_2020-2045_załącznik_2.pdf)projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_zmian_w_Wieloletniej_Prognozie_Finansowej_na_lata_2020-2045_załącznik_2.pdf 19 199 kB 2020-11-23 13:54