Sejmik Województwa Podkarpackiego

Sesje

 
 
 

  

  

Materiały na XLVIII sesję Sejmiku Województwa Podkarpackiego

Załączniki:
PlikOpisRozmiarCreated
Pobierz plik (01_porządek_obrad_ XLVIII_sesji.pdf)01_porządek_obrad_ XLVIII_sesji.pdf 01 100 kB 2022-04-14 13:54
Pobierz plik (04_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_udzielenia_pomocy_finansowej_dla_Powiatu_Krośnieńskiego.pdf)04_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_udzielenia_pomocy_finansowej_dla_Powiatu_Krośnieńskiego.pdf 02 103 kB 2022-04-14 13:54
Pobierz plik (05_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_zmian_w_budżecie_Województwa_Podkarpackiego_na_2022r..pdf)05_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_zmian_w_budżecie_Województwa_Podkarpackiego_na_2022r..pdf 03 318 kB 2022-04-14 13:55
Pobierz plik (05_1_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_zmian_w_budżecie_Województwa_Podkarpackiego_na_2022r._uzasadnienie.pdf)05_1_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_zmian_w_budżecie_Województwa_Podkarpackiego_na_2022r._uzasadnienie.pdf 04 276 kB 2022-04-14 13:55
Pobierz plik (05_2_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_zmian_w_budżecie_Województwa_Podkarpackiego_na_2022r._uzasadnienie_załącznik.pdf)05_2_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_zmian_w_budżecie_Województwa_Podkarpackiego_na_2022r._uzasadnienie_załącznik.pdf 05 182 kB 2022-04-14 13:55
Pobierz plik (05_3_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_zmian_w_budżecie_Województwa_Podkarpackiego_na_2022r._załącznik_1_2.pdf)05_3_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_zmian_w_budżecie_Województwa_Podkarpackiego_na_2022r._załącznik_1_2.pdf 06 167 kB 2022-04-14 13:56
Pobierz plik (06_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_zmian_w_Wieloletniej_Prognozie_Finansowej.pdf)06_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_zmian_w_Wieloletniej_Prognozie_Finansowej.pdf 07 188 kB 2022-04-14 13:57
Pobierz plik (06_1_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_zmian_w_Wieloletniej_Prognozie_Finansowej_uzasadnienie.pdf)06_1_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_zmian_w_Wieloletniej_Prognozie_Finansowej_uzasadnienie.pdf 08 197 kB 2022-04-14 13:57
Pobierz plik (06_2_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_zmian_w_Wieloletniej_Prognozie_Finansowej_uzasadnienie_załącznik_1_2.pdf)06_2_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_zmian_w_Wieloletniej_Prognozie_Finansowej_uzasadnienie_załącznik_1_2.pdf 09 795 kB 2022-04-14 13:57
Pobierz plik (06_3_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_zmian_w_Wieloletniej_Prognozie_Finansowej_załącznik_1.pdf)06_3_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_zmian_w_Wieloletniej_Prognozie_Finansowej_załącznik_1.pdf 10 3167 kB 2022-04-14 13:58
Pobierz plik (06_4_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_zmian_w_Wieloletniej_Prognozie_Finansowej_załącznik_2.pdf)06_4_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_zmian_w_Wieloletniej_Prognozie_Finansowej_załącznik_2.pdf 11 189 kB 2022-04-14 13:58
Pobierz plik (06_5_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_zmian_w_Wieloletniej_Prognozie_Finansowej_objaśnienia.pdf)06_5_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_zmian_w_Wieloletniej_Prognozie_Finansowej_objaśnienia.pdf 12 315 kB 2022-04-14 13:58
Pobierz plik (07_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_przekazania_do_dalszych_uzgodnień_projektu_uchwały_w_sprawie_zmiany_uchwał_w_sprawach_parków_krajobrazowych.pdf)07_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_przekazania_do_dalszych_uzgodnień_projektu_uchwały_w_sprawie_zmiany_uchwał_w_sprawach_parków_krajobrazowych.pdf 13 98 kB 2022-04-14 13:58
Pobierz plik (07_1_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_przekazania_do_dalszych_uzgodnień_projektu_uchwały_w_sprawie_zmiany_uchwał_w_sprawach_parków_krajobrazowych_zał._1.pdf)07_1_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_przekazania_do_dalszych_uzgodnień_projektu_uchwały_w_sprawie_zmiany_uchwał_w_sprawach_parków_krajobrazowych_zał._1.pdf 14 143 kB 2022-04-14 13:59
Pobierz plik (08_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_przekazania_do_dalszych_uzgodnień_projektu_uchwały_w_sprawie_zmiany_uchwał_w_sprawach_obszarów_chronionego_krajobrazu.pdf)08_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_przekazania_do_dalszych_uzgodnień_projektu_uchwały_w_sprawie_zmiany_uchwał_w_sprawach_obszarów_chronionego_krajobrazu.pdf 15 124 kB 2022-04-14 13:59
Pobierz plik (09_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_określenia_zadań_Samorządu_Województwa_Podkarpackiego_finansowanych_ze_środków_PFRON.pdf)09_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_określenia_zadań_Samorządu_Województwa_Podkarpackiego_finansowanych_ze_środków_PFRON.pdf 16 191 kB 2022-04-14 14:00
Pobierz plik (10_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_zmian_w Statucie_Wojewódzkiego_Szpitala_im._Zofii_z_Zamoyskich_Tarnowskiej_w_Tarnobrzegu.pdf)10_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_zmian_w Statucie_Wojewódzkiego_Szpitala_im._Zofii_z_Zamoyskich_Tarnowskiej_w_Tarnobrzegu.pdf 17 136 kB 2022-04-14 14:00
Pobierz plik (11_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_zmian_w_Statucie_Podkarpackiego_Centrum_Medycznego_w_Rzeszowie_SP_ZOZ.pdf)11_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_zmian_w_Statucie_Podkarpackiego_Centrum_Medycznego_w_Rzeszowie_SP_ZOZ.pdf 18 154 kB 2022-04-14 14:00
Pobierz plik (12_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_udzielenia_pomocy_rzeczowej_w_ramach_programu_pn._Program_wsparcia_dwujęzyczności.pdf)12_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_udzielenia_pomocy_rzeczowej_w_ramach_programu_pn._Program_wsparcia_dwujęzyczności.pdf 19 179 kB 2022-04-14 14:00
Pobierz plik (13_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_wyrażenia_zgody_na_dokonanie_darowizny_nieruchomości_położonej_w_Tuszowie_Narodowym.pdf)13_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_wyrażenia_zgody_na_dokonanie_darowizny_nieruchomości_położonej_w_Tuszowie_Narodowym.pdf 20 104 kB 2022-04-14 14:01
Pobierz plik (14_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_wyrażenia_zgody_na_zwiększenie_wynajmowanej_powierzchni_przez_Muzeum_Narodowe.pdf)14_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_wyrażenia_zgody_na_zwiększenie_wynajmowanej_powierzchni_przez_Muzeum_Narodowe.pdf 21 101 kB 2022-04-14 14:01
Pobierz plik (15_stan_wdrażania_Regionalnego_Programu_Operacyjnego_Województwa_Podkarpackiego_na_lata_2014-2020.pdf)15_stan_wdrażania_Regionalnego_Programu_Operacyjnego_Województwa_Podkarpackiego_na_lata_2014-2020.pdf 22 2988 kB 2022-04-14 14:01
Pobierz plik (16_Sprawozdanie_z_działalności_Wojewódzkiego_Urzędu_Pracy_w_Rzeszowie_za_2021_rok.pdf)16_Sprawozdanie_z_działalności_Wojewódzkiego_Urzędu_Pracy_w_Rzeszowie_za_2021_rok.pdf 23 2196 kB 2022-04-14 14:02
Pobierz plik (17_Analiza_sytuacji_na_rynku_pracy_w_województwie_podkarpackim_w 2021_roku.pdf)17_Analiza_sytuacji_na_rynku_pracy_w_województwie_podkarpackim_w 2021_roku.pdf 24 4857 kB 2022-04-14 14:02
Pobierz plik (17_1_Analiza_sytuacji_na_rynku_pracy_w_województwie_podkarpackim_w 2021_roku_aneks.pdf)17_1_Analiza_sytuacji_na_rynku_pracy_w_województwie_podkarpackim_w 2021_roku_aneks.pdf 25 6758 kB 2022-04-14 14:03
Pobierz plik (18_informacja_o_wstępnych_wynikach_finansowych_i_działalności_leczniczej_za_2021_rok_podmiotów_leczniczych.pdf)18_informacja_o_wstępnych_wynikach_finansowych_i_działalności_leczniczej_za_2021_rok_podmiotów_leczniczych.pdf 26 897 kB 2022-04-14 14:03
Pobierz plik (19_ZOZy.pdf)19_ZOZy.pdf 27 2651 kB 2022-04-14 14:03
Pobierz plik (20_jednostki org.pdf)20_jednostki org.pdf 28 1298 kB 2022-04-14 14:04
Pobierz plik (21_instytucje kultury.pdf)21_instytucje kultury.pdf 29 9485 kB 2022-04-14 14:07
Pobierz plik (22_SKO Krosno.pdf)22_SKO Krosno.pdf 30 747 kB 2022-04-14 14:07
Pobierz plik (22_1_SKO Przemyśl.pdf)22_1_SKO Przemyśl.pdf 31 373 kB 2022-04-14 14:07
Pobierz plik (22_2_SKO Rzeszów.pdf)22_2_SKO Rzeszów.pdf 32 338 kB 2022-04-14 14:09
Pobierz plik (22_3_SKO Tarnobrzeg.pdf)22_3_SKO Tarnobrzeg.pdf 33 804 kB 2022-04-14 14:09
Pobierz plik (23_informacja_z_działalności_Zarządu_14.03_07.04.2022.pdf)23_informacja_z_działalności_Zarządu_14.03_07.04.2022.pdf 34 254 kB 2022-04-14 14:10
Pobierz plik (24_Informacja_o_  realizacji_uchwał_XLVII sesji_Sejmiku_WP.pdf)24_Informacja_o_ realizacji_uchwał_XLVII sesji_Sejmiku_WP.pdf 35 168 kB 2022-04-14 14:10

Materiały dodatkowe na XLVIII sesję Sejmiku Województwa Podkarpackiego

Protokół Nr XLVIII/22 sesji Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 25 kwietnia 2022 r.

Załączniki:
PlikOpisRozmiarCreated
Pobierz plik (Protokół XLVIII sesji SWP.docx.pdf)Protokół XLVIII sesji SWP.docx.pdf   362 kB 2022-09-12 11:08