Sejmik Województwa Podkarpackiego

Sesje

 
 
 

  

  

Materiały na XLVII sesję Sejmiku Województwa Podkarpackiego

Załączniki:
PlikOpisRozmiarCreated
Pobierz plik (01_porządek _obrad_sesji.pdf)01_porządek _obrad_sesji.pdf 01 101 kB 2022-03-18 14:48
Pobierz plik (03_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_udzielenia_w_2022_roku_z_budżetu_Województwa_Podkarpackiego_dotacji_dla_Województwa_Małopolskiego.pdf)03_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_udzielenia_w_2022_roku_z_budżetu_Województwa_Podkarpackiego_dotacji_dla_Województwa_Małopolskiego.pdf 02 128 kB 2022-03-18 14:49
Pobierz plik (04_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_zmiany_uchwały_Nr_XLI69521_z dnia_25_października_2021r..pdf)04_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_zmiany_uchwały_Nr_XLI69521_z dnia_25_października_2021r..pdf 03 106 kB 2022-03-18 14:49
Pobierz plik (05_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_zmiany_uchwały_Nr_XLI69621_Sejmiku_Województwa_Podkarpackiego_z_dnia_25_października_2021r..pdf)05_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_zmiany_uchwały_Nr_XLI69621_Sejmiku_Województwa_Podkarpackiego_z_dnia_25_października_2021r..pdf 04 105 kB 2022-03-18 14:49
Pobierz plik (06_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_ustalenia_maksymalnej_wysokości_pożyczki_udzielanej_w_roku_budżetowym_2022.pdf)06_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_ustalenia_maksymalnej_wysokości_pożyczki_udzielanej_w_roku_budżetowym_2022.pdf 05 131 kB 2022-03-18 14:50
Pobierz plik (07_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_zmian_w_budżecie_Województwa_Podkarpackiego_na_2022 r..pdf)07_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_zmian_w_budżecie_Województwa_Podkarpackiego_na_2022 r..pdf 06 293 kB 2022-03-18 14:50
Pobierz plik (07_1_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_zmian_w_budżecie_Województwa_Podkarpackiego_na_2022 r._uzasadnienie.pdf)07_1_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_zmian_w_budżecie_Województwa_Podkarpackiego_na_2022 r._uzasadnienie.pdf 07 173 kB 2022-03-18 14:50
Pobierz plik (07_2_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_zmian_w_budżecie_Województwa_Podkarpackiego_na_2022 r._uzasadnienie_załącznik.pdf)07_2_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_zmian_w_budżecie_Województwa_Podkarpackiego_na_2022 r._uzasadnienie_załącznik.pdf 08 166 kB 2022-03-18 14:50
Pobierz plik (07_3_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_zmian_w_budżecie_Województwa_Podkarpackiego_na_2022 r._załącznik_1_2_3.pdf)07_3_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_zmian_w_budżecie_Województwa_Podkarpackiego_na_2022 r._załącznik_1_2_3.pdf 09 171 kB 2022-03-18 14:50
Pobierz plik (08_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_zmian_w_Wieloletniej_Prognozie_Finansowej_na_lata_2022-2045.pdf)08_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_zmian_w_Wieloletniej_Prognozie_Finansowej_na_lata_2022-2045.pdf 10 122 kB 2022-03-18 14:51
Pobierz plik (08_1_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_zmian_w_Wieloletniej_Prognozie_Finansowej_na_lata_2022-2045_uzasadnienie.pdf)08_1_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_zmian_w_Wieloletniej_Prognozie_Finansowej_na_lata_2022-2045_uzasadnienie.pdf 11 123 kB 2022-03-18 14:53
Pobierz plik (08_2_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_zmian_w_Wieloletniej_Prognozie_Finansowej_na_lata_2022-2045_uzasadnienie_załącznik_1_2.pdf)08_2_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_zmian_w_Wieloletniej_Prognozie_Finansowej_na_lata_2022-2045_uzasadnienie_załącznik_1_2.pdf 12 243 kB 2022-03-18 14:53
Pobierz plik (08_3_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_zmian_w_Wieloletniej_Prognozie_Finansowej_na_lata_2022-2045_objaśnienia.pdf)08_3_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_zmian_w_Wieloletniej_Prognozie_Finansowej_na_lata_2022-2045_objaśnienia.pdf 13 281 kB 2022-03-18 14:54
Pobierz plik (08_4_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_zmian_w_Wieloletniej_Prognozie_Finansowej_na_lata_2022-2045_załącznik_1.pdf)08_4_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_zmian_w_Wieloletniej_Prognozie_Finansowej_na_lata_2022-2045_załącznik_1.pdf 14 534 kB 2022-03-18 14:54
Pobierz plik (08_5_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_zmian_w_Wieloletniej_Prognozie_Finansowej_na_lata_2022-2045_załącznik_2.pdf)08_5_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_zmian_w_Wieloletniej_Prognozie_Finansowej_na_lata_2022-2045_załącznik_2.pdf 15 160 kB 2022-03-18 14:54
Pobierz plik (09_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_wyboru_przedstawicieli_do_składu_Rady_Społecznej_przy_Wojewódzkim_Ośrodku_Medycyny_Pracy.pdf)09_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_wyboru_przedstawicieli_do_składu_Rady_Społecznej_przy_Wojewódzkim_Ośrodku_Medycyny_Pracy.pdf 16 97 kB 2022-03-18 14:54
Pobierz plik (10_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_wyrażenia_zgody_na_zwiększenie_powierzchni_najmu_przez_Wojewódzki_Podkarpacki_Szpital_w_Żurawicy.pdf)10_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_wyrażenia_zgody_na_zwiększenie_powierzchni_najmu_przez_Wojewódzki_Podkarpacki_Szpital_w_Żurawicy.pdf 17 115 kB 2022-03-18 14:55
Pobierz plik (11_projekt_uchwały_w_sprawie_wyrazenia_zgody_na_zwiekszenie_powierzchni_dachu_pawilonu_F2_przez_Wojewódzki_Szpital_w_Tarnobrzegu.PDF)11_projekt_uchwały_w_sprawie_wyrazenia_zgody_na_zwiekszenie_powierzchni_dachu_pawilonu_F2_przez_Wojewódzki_Szpital_w_Tarnobrzegu.PDF 18 102 kB 2022-03-18 14:55
Pobierz plik (12_projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji w sprawie Karty Praw Rodziny.pdf)12_projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji w sprawie Karty Praw Rodziny.pdf 19 122 kB 2022-03-18 14:55
Pobierz plik (13_informacja_dotycząca_obrotu_nieruchomościami_pozostającymi_w_zasobie_wojewódzkim_za_2021_rok.pdf)13_informacja_dotycząca_obrotu_nieruchomościami_pozostającymi_w_zasobie_wojewódzkim_za_2021_rok.pdf 20 168 kB 2022-03-18 14:56
Pobierz plik (14_informacja_o_realizacji_zadań_przez_Regionalny_Ośrodek_Polityki_Społecznej_w_Rzeszowie_w_2021_roku.pdf)14_informacja_o_realizacji_zadań_przez_Regionalny_Ośrodek_Polityki_Społecznej_w_Rzeszowie_w_2021_roku.pdf 21 530 kB 2022-03-18 14:56
Pobierz plik (14_1_informacja_o_realizacji_zadań_przez_Regionalny_Ośrodek_Polityki_Społecznej_w_Rzeszowie_w_2021_roku_załącznik_1.pdf)14_1_informacja_o_realizacji_zadań_przez_Regionalny_Ośrodek_Polityki_Społecznej_w_Rzeszowie_w_2021_roku_załącznik_1.pdf 22 905 kB 2022-03-18 14:57
Pobierz plik (15_informacja_dotycząca_dofinansowania_udzielonego_gminom_i_powiatom_w_2021r..pdf)15_informacja_dotycząca_dofinansowania_udzielonego_gminom_i_powiatom_w_2021r..pdf 23 99 kB 2022-03-18 14:57
Pobierz plik (15_1_informacja_dotycząca_dofinansowania_udzielonego_gminom_i_powiatom_w_2021r._załącznik_1_2_2a_3_4_5.pdf)15_1_informacja_dotycząca_dofinansowania_udzielonego_gminom_i_powiatom_w_2021r._załącznik_1_2_2a_3_4_5.pdf 24 152 kB 2022-03-18 14:57
Pobierz plik (16_uchwała_zarządu_w_sprawie_przedstawienia_korekty_informacji_o_przebiegu_wykonania_za_półrocze_2021r._planu_finansowego_instytucji_kultury.pdf)16_uchwała_zarządu_w_sprawie_przedstawienia_korekty_informacji_o_przebiegu_wykonania_za_półrocze_2021r._planu_finansowego_instytucji_kultury.pdf 25 96 kB 2022-03-18 14:57
Pobierz plik (16_1_uchwała_zarządu_w_sprawie_przedstawienia_korekty_informacji_o_przebiegu_wykonania_za_półrocze_2021r._planu_finansowego_instytucji_kultury_załącznik_1.pdf)16_1_uchwała_zarządu_w_sprawie_przedstawienia_korekty_informacji_o_przebiegu_wykonania_za_półrocze_2021r._planu_finansowego_instytucji_kultury_załącznik_1.pdf 26 213 kB 2022-03-18 14:58
Pobierz plik (17_sprawozdanie_z_działalności_komisji_Sejmiku.pdf)17_sprawozdanie_z_działalności_komisji_Sejmiku.pdf 27 2696 kB 2022-03-18 15:22
Pobierz plik (18_informacja_z_działalności_Zarządu_15.02_08.03.2022.pdf)18_informacja_z_działalności_Zarządu_15.02_08.03.2022.pdf 28 238 kB 2022-03-18 15:22
Pobierz plik (19_Informacja_o_  realizacji_uchwał_XLVI sesji_Sejmiku_WP.docx.pdf)19_Informacja_o_ realizacji_uchwał_XLVI sesji_Sejmiku_WP.docx.pdf 29 255 kB 2022-03-18 15:22

Materiały dodatkowe na XLVII sesję Sejmiku Województwa Podkarpackiego

Materiały dodatkowe (2) na XLVII sesję Sejmiku Województwa Podkarpackiego

Protokół Nr XLVII/22 sesji Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 28 marca 2022 r.

Załączniki:
PlikOpisRozmiarCreated
Pobierz plik (Protokół XLVII.pdf)Protokół XLVII.pdf   389 kB 2022-08-26 15:27