Sejmik Województwa Podkarpackiego

Sesje

 
 
 

  

  

Materiały na XLVI sesję Sejmiku Województwa Podkarpackiego

Załączniki:
PlikOpisRozmiarCreated
Pobierz plik (01.pdf)01.pdf 01 102 kB 2022-02-17 14:20
Pobierz plik (03_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_udzielenia_pomocy_finansowej_Powiatowi_Lubaczowskiemu.pdf)03_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_udzielenia_pomocy_finansowej_Powiatowi_Lubaczowskiemu.pdf 02 104 kB 2022-02-17 14:21
Pobierz plik (04_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_udzielenia_pomocy_finansowej_dla_Powiatu_Lubaczowskiego_w_roku_2022.pdf)04_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_udzielenia_pomocy_finansowej_dla_Powiatu_Lubaczowskiego_w_roku_2022.pdf 03 103 kB 2022-02-17 14:21
Pobierz plik (05_projekt_uchwały_sejmiku_zmieniającej_uchwałę_w_sprawie_określenia_szczegółowych_warunków_wspierania_młodzieży_uzdolnionej_Nie_zagubić_talentu.pdf)05_projekt_uchwały_sejmiku_zmieniającej_uchwałę_w_sprawie_określenia_szczegółowych_warunków_wspierania_młodzieży_uzdolnionej_Nie_zagubić_talentu.pdf 04 126 kB 2022-02-17 14:21
Pobierz plik (06_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_wyrażenia_zgody_na_użyczenie_pomieszczeń_przez_Wojewódzki_Szpital_Podkarpacki_im._Jana_Pawła_II_w_Krośnie.pdf)06_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_wyrażenia_zgody_na_użyczenie_pomieszczeń_przez_Wojewódzki_Szpital_Podkarpacki_im._Jana_Pawła_II_w_Krośnie.pdf 05 101 kB 2022-02-17 14:22
Pobierz plik (07_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_wyrażenia_zgody_na_wydzierżawienie_części_działki_przez_Wojewódzki_Szpital_Podkarpacki.pdf)07_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_wyrażenia_zgody_na_wydzierżawienie_części_działki_przez_Wojewódzki_Szpital_Podkarpacki.pdf 06 100 kB 2022-02-17 14:22
Pobierz plik (07_1projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_wyrażenia_zgody_na_wydzierżawienie_części_działki_przez_Wojewódzki_Szpital_Podkarpacki.pdf)07_1projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_wyrażenia_zgody_na_wydzierżawienie_części_działki_przez_Wojewódzki_Szpital_Podkarpacki.pdf 07 99 kB 2022-02-17 14:22
Pobierz plik (08_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_wyboru_przedstawicieli_do_składu_Rady_Społecznej_przy_Podkarpackim_Centrum_Medycznym.pdf)08_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_wyboru_przedstawicieli_do_składu_Rady_Społecznej_przy_Podkarpackim_Centrum_Medycznym.pdf 08 97 kB 2022-02-17 14:23
Pobierz plik (09_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_wyrażenia_zgody_na_utworzenie_Młodzieżowego_Sejmiku_Województwa_Podkarpackiego.pdf)09_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_wyrażenia_zgody_na_utworzenie_Młodzieżowego_Sejmiku_Województwa_Podkarpackiego.pdf 09 173 kB 2022-02-17 14:23
Pobierz plik (10_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_wyrażenia_woli_przystąpienia_do_realizacji_projektu_partnerskiego.pdf)10_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_wyrażenia_woli_przystąpienia_do_realizacji_projektu_partnerskiego.pdf 10 139 kB 2022-02-17 14:24
Pobierz plik (11_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_wyrażenia_zgody_na_objęcie_80001_udziałów_w_Spółce_Port_Lotniczy_Rzeszów-Jasionka.pdf)11_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_wyrażenia_zgody_na_objęcie_80001_udziałów_w_Spółce_Port_Lotniczy_Rzeszów-Jasionka.pdf 11 146 kB 2022-02-17 14:24
Pobierz plik (12_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_wyrażenia_woli_na_zawiązanie_partnerstwa_i_przystąpienie_jako_partnera_w_projekcie.pdf)12_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_wyrażenia_woli_na_zawiązanie_partnerstwa_i_przystąpienie_jako_partnera_w_projekcie.pdf 12 208 kB 2022-02-17 14:24
Pobierz plik (13_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_wyrażenia_woli_na_zawiązanie_partnerstwa_i przystąpienia_do_realizacji_projektu.pdf)13_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_wyrażenia_woli_na_zawiązanie_partnerstwa_i przystąpienia_do_realizacji_projektu.pdf 13 206 kB 2022-02-17 14:25
Pobierz plik (14_projekt_uchwały_w_sprawie_wyboru_sekretarza_Komisji_Rewizyjnej.pdf)14_projekt_uchwały_w_sprawie_wyboru_sekretarza_Komisji_Rewizyjnej.pdf 14 97 kB 2022-02-17 14:25
Pobierz plik (15_sprawozdanie_z_wyjazdów_zagranicznych_Czlonków_Zarzadu_oraz_pracownikow_Urzedu_Marszalkowskiego.pdf)15_sprawozdanie_z_wyjazdów_zagranicznych_Czlonków_Zarzadu_oraz_pracownikow_Urzedu_Marszalkowskiego.pdf 15 211 kB 2022-02-17 14:26
Pobierz plik (16_informacja_dotycząca_działalności_Oddziału_Krajowej_Sieci_Obszarów_Wiejskich_w_trakcie_realizacji_PROW_2014-2020.pdf)16_informacja_dotycząca_działalności_Oddziału_Krajowej_Sieci_Obszarów_Wiejskich_w_trakcie_realizacji_PROW_2014-2020.pdf 16 342 kB 2022-02-17 14:27
Pobierz plik (17_informacja_dotycząca_stanu_wdrażania_tzw._działań_samorządowych_w_ramach_Programu_Rybactwo_i_Morze.pdf)17_informacja_dotycząca_stanu_wdrażania_tzw._działań_samorządowych_w_ramach_Programu_Rybactwo_i_Morze.pdf 17 335 kB 2022-02-17 14:27
Pobierz plik (18_informacja_dotycząca_stanu_wdrażania_tzw._działań_samorządowych_w_ramach_PROW.pdf)18_informacja_dotycząca_stanu_wdrażania_tzw._działań_samorządowych_w_ramach_PROW.pdf 18 626 kB 2022-02-17 14:28
Pobierz plik (19_sprawozdanie_z_realizacji_PROW.pdf)19_sprawozdanie_z_realizacji_PROW.pdf 19 481 kB 2022-02-17 14:28
Pobierz plik (20_uchwała_zarządu_w_sprawie_przyjęcia_Raportu_za_lata_2019-2020_z_wykonania_Programu_Ochrony_Środowiska.pdf)20_uchwała_zarządu_w_sprawie_przyjęcia_Raportu_za_lata_2019-2020_z_wykonania_Programu_Ochrony_Środowiska.pdf 20 96 kB 2022-02-17 14:28
Pobierz plik (20_1_Raport_za_lata_2019-2020_z_wykonania_Programu_Ochrony_Środowiska_załącznik.pdf)20_1_Raport_za_lata_2019-2020_z_wykonania_Programu_Ochrony_Środowiska_załącznik.pdf 21 5716 kB 2022-02-17 14:29
Pobierz plik (21_uchwała_zarządu_w_sprawie_sprawozdania_z_wysokości_średnich_wynagrodzeń_nauczycieli_za_rok_2021.pdf)21_uchwała_zarządu_w_sprawie_sprawozdania_z_wysokości_średnich_wynagrodzeń_nauczycieli_za_rok_2021.pdf 22 116 kB 2022-02-17 14:29
Pobierz plik (21_1_uchwała_zarządu_w_sprawie_sprawozdania_z_wysokości_średnich_wynagrodzeń_nauczycieli_za_rok_2021_załącznik.pdf)21_1_uchwała_zarządu_w_sprawie_sprawozdania_z_wysokości_średnich_wynagrodzeń_nauczycieli_za_rok_2021_załącznik.pdf 23 277 kB 2022-02-17 14:30
Pobierz plik (22_informacja_z_dzialalności_Zarzadu_18.01_10.02.2022.pdf)22_informacja_z_dzialalności_Zarzadu_18.01_10.02.2022.pdf 24 231 kB 2022-02-17 14:32
Pobierz plik (23_Informacja_o_  realizacji_uchwał_XLV sesji_Sejmiku_WP.pdf)23_Informacja_o_ realizacji_uchwał_XLV sesji_Sejmiku_WP.pdf 25 201 kB 2022-02-17 14:32

Materiały dodatkowe na XLVI sesję Sejmiku Województwa Podkarpackiego

Materiały dodatkowe (2) na XLVI sesję Sejmiku Województwa Podkarpackiego

Protokół Nr XLVI/22 sesji Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 28 lutego 2022 r.

Załączniki:
PlikOpisRozmiarCreated
Pobierz plik (Protokół XLVI sesji SWP.pdf)Protokół XLVI sesji SWP.pdf   366 kB 2022-08-25 15:08