Sejmik Województwa Podkarpackiego

Herb województwa. Na tarczy po lewej stronie gryf naprzeciw niego lew. U góry krzyż kawalerski.
SEJMIK WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

  

  

Materiały na XLIX sesję Sejmiku Województwa Podkarpackiego

Materiały na XLIX sesję

 1. Porządek 
 2. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Powiatowi Lubaczowskiemu pomocy finansowej.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Województwa Podkarpackiego dla Gminy Domaradz,
 4. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Województwa Podkarpackiego dla Powiatu Brzozowskiego,
 5. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Miasto Sanok z budżetu Województwa Podkarpackiego w roku 2022,
 6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Komańcza z budżetu Województwa Podkarpackiego w roku 2022,
 7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej w 2022 r. w ramach „Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2021-2025” na działania służące realizacji Sołeckich Strategii Rozwoju Wsi, (załącznik_1)
 8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej w 2022 r. w ramach „Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2021-2025” na realizację II etapu koncepcji „Uniwersytet Samorządności” (załącznik_1)
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia woli na zawiązanie partnerstwa i przystąpienia Województwa Podkarpackiego do realizacji projektu pod nazwą: Sustainable protected areas as a key value for human well being /„Zrównoważone obszary chronione jako kluczowa wartość dla dobrobytu człowieka”/ w ramach Programu INTERREG EUROPA 2021-2027,
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia woli przystąpienia Województwa Podkarpackiego jako Partnera w projekcie pn. „SATellite Data to enhance Spatial Data InFrAstruCTures for Climate Change adaptatION and risk prevention” („Dane satelitarne dla poprawy jakości danych przestrzennych na potrzeby adaptacji do zmian klimatu i zapobiegania ryzyku”) w ramach Programu INTERREG EUROPA na lata 2021-2027,
 1. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia woli przystąpienia Województwa Podkarpackiego jako Partnera w projekcie pn. „Unlocking Green Hydrogen Economy for SME's in European Regions” /"Uwolnienie zielonej gospodarki wodorowej dla MŚP w Regionach Europejskich"/ w ramach Programu INTERREG EUROPA 2021-2027,
 2. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji z Budżetu Województwa Podkarpackiego Gminie Jasło na realizację zadania inwestycyjnego w 2022 r. w ramach projektu pn. „Wojewódzki Fundusz Kolejowy”,
 3. Podjęcie uchwały w sprawie włączenia bibliotek pedagogicznych do Podkarpackiego Zespołu Placówek Wojewódzkich w Rzeszowie,
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do realizacji projektu pn. „Wsparcie cudzoziemców w integracji społecznej na terenie Województwa Podkarpackiego”.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze województwa podkarpackiego (załącznik_1)
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2022 r. (załącznik_1, 2, 3)
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Podkarpackiego na lata 2022-2045 (załącznik_1, 2, 3, 4, 5)
 9. Sprawozdanie z wyjazdów zagranicznych Członków Zarządu Województwa Podkarpackiego oraz pracowników Urzędu Marszałkowskiego i przyjmowanych osób i delegacji przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego za I kwartał 2022 r.,
 10. Sprawozdanie z wyjazdów zagranicznych Radnych Województwa Podkarpackiego za I kwartał 2022 r.
 11. Informacja nt. „Promocja produktów tradycyjnych i regionalnych formą rozwoju małych rodzinnych przedsiębiorstw rolniczo – spożywczych”,
 12. Informacja dotycząca realizacji „Programu poprawy bezpieczeństwa infrastruktury drogowej na sieci dróg wojewódzkich w latach 2020 – 2024” (za rok 2021 r., plan na 2022 r.), przyjętego Uchwałą NR XL/672/21 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 27 września 2021 r. (załącznik_1)
 13. Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Samorządu Województwa Podkarpackiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2021 (załącznik_1)
 14. Korekty sprawozdań rocznych z wykonania planów finansowych instytucji kultury podległych Samorządowi Województwa za rok 2021 (załacznik_1, 2)
 15. Informacja z działalności Zarządu Województwa Podkarpackiego w okresie od 12 kwietnia 2022 r. do 10 maja 2022 r.
 16. Informacja o realizacji uchwał podjętych na XLVIII sesji Sejmiku Województwa Podkarpackiego w dniu 25 kwietnia 2022 r.
Załączniki:
PlikOpisRozmiarCreated
Pobierz plik (01.pdf)01.pdf 01 69 kB 2022-05-20 13:49
Pobierz plik (03.pdf)03.pdf 02 101 kB 2022-05-20 13:50
Pobierz plik (04.pdf)04.pdf 03 106 kB 2022-05-20 13:50
Pobierz plik (05.pdf)05.pdf 04 111 kB 2022-05-20 13:51
Pobierz plik (06.pdf)06.pdf 05 101 kB 2022-05-20 13:52
Pobierz plik (07.pdf)07.pdf 06 102 kB 2022-05-20 13:53
Pobierz plik (08.pdf)08.pdf 07 140 kB 2022-05-20 13:55
Pobierz plik (08_1.pdf)08_1.pdf 08 220 kB 2022-05-20 13:55
Pobierz plik (09.pdf)09.pdf 09 138 kB 2022-05-20 13:56
Pobierz plik (09_1.pdf)09_1.pdf 10 111 kB 2022-05-20 13:56
Pobierz plik (10.pdf)10.pdf 11 193 kB 2022-05-20 13:56
Pobierz plik (11.pdf)11.pdf 12 185 kB 2022-05-20 13:57
Pobierz plik (12.pdf)12.pdf 13 200 kB 2022-05-20 13:57
Pobierz plik (13.pdf)13.pdf 14 108 kB 2022-05-20 13:57
Pobierz plik (14.pdf)14.pdf 15 314 kB 2022-05-20 13:57
Pobierz plik (15.pdf)15.pdf 16 122 kB 2022-05-20 13:57
Pobierz plik (16.pdf)16.pdf 17 147 kB 2022-05-20 13:58
Pobierz plik (17.pdf)17.pdf 18 154 kB 2022-05-20 13:58
Pobierz plik (17_1.pdf)17_1.pdf 19 204 kB 2022-05-20 13:59
Pobierz plik (18.pdf)18.pdf 20 309 kB 2022-05-20 13:59
Pobierz plik (18_1.pdf)18_1.pdf 21 181 kB 2022-05-20 13:59
Pobierz plik (18_2.pdf)18_2.pdf 22 201 kB 2022-05-20 14:00
Pobierz plik (18_3.pdf)18_3.pdf 23 177 kB 2022-05-20 14:00
Pobierz plik (19.pdf)19.pdf 24 133 kB 2022-05-20 14:00
Pobierz plik (19_1.pdf)19_1.pdf 25 117 kB 2022-05-20 14:00
Pobierz plik (19_2.pdf)19_2.pdf 26 232 kB 2022-05-20 14:01
Pobierz plik (19_3.pdf)19_3.pdf 27 534 kB 2022-05-20 14:01
Pobierz plik (19_4.pdf)19_4.pdf 28 166 kB 2022-05-20 14:01
Pobierz plik (19_5.pdf)19_5.pdf 29 316 kB 2022-05-20 14:01
Pobierz plik (20.pdf)20.pdf 30 185 kB 2022-05-20 14:02
Pobierz plik (21.pdf)21.pdf 31 164 kB 2022-05-20 14:02
Pobierz plik (22.pdf)22.pdf 32 96 kB 2022-05-20 14:02
Pobierz plik (23.pdf)23.pdf 33 239 kB 2022-05-20 14:02
Pobierz plik (23_1.pdf)23_1.pdf 34 714 kB 2022-05-20 14:03
Pobierz plik (24.pdf)24.pdf 35 115 kB 2022-05-20 14:03
Pobierz plik (24_1.pdf)24_1.pdf 36 299 kB 2022-05-20 14:03
Pobierz plik (25.pdf)25.pdf 37 94 kB 2022-05-20 14:04
Pobierz plik (25_1.pdf)25_1.pdf 38 259 kB 2022-05-20 14:04
Pobierz plik (25_2.pdf)25_2.pdf 39 252 kB 2022-05-20 14:04
Pobierz plik (26.pdf)26.pdf 40 287 kB 2022-05-20 14:05
Pobierz plik (27.pdf)27.pdf 41 122 kB 2022-05-20 14:05

Materiały dodatkowe na XLIX sesję Sejmiku Województwa Podkarpackiego

Protokół Nr XLIX/22 sesji Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 30 maja 2022 r.

Załączniki:
PlikOpisRozmiarCreated
Pobierz plik (Protokół XLIX.pdf)Protokół XLIX.pdf   313 kB 2022-09-12 11:10