Sejmik Województwa Podkarpackiego

Sesje

 
 
 

  

  

Materiały na XLII sesję Sejmiku Województwa Podkarpackiego w sprawie projektu Uchwały Budżetowej Województwa Pokarpackiego na 2022 rok

Załączniki:
PlikOpisRozmiarCreated
Pobierz plik (01 uchwała Zarządu w sprawie przyjęcia projektu Uchwały Budżetowej na 2022.pdf)01 uchwała Zarządu w sprawie przyjęcia projektu Uchwały Budżetowej na 2022.pdf 01 271 kB 2021-11-15 17:43
Pobierz plik (02 projekt UCHWAŁA BUDŻETOWA NA 2022r. — 15.11.2021.pdf)02 projekt UCHWAŁA BUDŻETOWA NA 2022r. — 15.11.2021.pdf 02 363 kB 2021-11-15 17:43
Pobierz plik (03 TABELE I ZAŁĄCZNIKI 2022 PROJEKT.pdf)03 TABELE I ZAŁĄCZNIKI 2022 PROJEKT.pdf 03 2577 kB 2021-11-15 17:43
Pobierz plik (04 uzasadnienie dochody - 2022.pdf)04 uzasadnienie dochody - 2022.pdf 04 361 kB 2021-11-15 17:43
Pobierz plik (05 uzasadnienie wydatki 2022.pdf)05 uzasadnienie wydatki 2022.pdf 05 800 kB 2021-11-15 17:44
Pobierz plik (06 Uzasadnienie do przychodów rozchodów 2022 15.11.2021.pdf)06 Uzasadnienie do przychodów rozchodów 2022 15.11.2021.pdf 06 185 kB 2021-11-15 17:44
Pobierz plik (07 strona tytułowa - materiały informacyjne.pdf)07 strona tytułowa - materiały informacyjne.pdf 07 79 kB 2021-11-15 17:45
Pobierz plik (08 subwencje, CIT, PIT.pdf)08 subwencje, CIT, PIT.pdf 08 497 kB 2021-11-15 17:45
Pobierz plik (09 dotacje.pdf)09 dotacje.pdf 09 578 kB 2021-11-15 17:45
Pobierz plik (10 materiały informacyjne.pdf)10 materiały informacyjne.pdf 10 2427 kB 2021-11-15 17:45
Pobierz plik (11 wykaz zadań w podziale na departamenty.pdf)11 wykaz zadań w podziale na departamenty.pdf 11 2338 kB 2021-11-15 17:45

Materiały na XLII sesję Sejmiku Województwa Podkarpackiego w sprawie przyjęcia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego na lata 2022-2045

Materiały na XLII sesję Sejmiku Województwa Podkarpackiego

Załączniki:
PlikOpisRozmiarCreated
Pobierz plik (01.pdf)01.pdf 01 120 kB 2021-11-19 12:07
Pobierz plik (03_projekt_uchwały_w_sprawie_przyjęcia_apelu_do KE_o_niezwłoczne_zatwierdzenie_polskiego_KPO_po_pandemii_COVID-19..pdf)03_projekt_uchwały_w_sprawie_przyjęcia_apelu_do KE_o_niezwłoczne_zatwierdzenie_polskiego_KPO_po_pandemii_COVID-19..pdf 03 138 kB 2021-11-19 12:07
Pobierz plik (05_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_udzielenia_Gminie_-_Miasto_Rzeszów_pomocy_finansowej.pdf)05_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_udzielenia_Gminie_-_Miasto_Rzeszów_pomocy_finansowej.pdf 05 99 kB 2021-11-19 12:08
Pobierz plik (06_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_udzielenia_pomocy_finansowej_z_budżetu_Województwa_Podkarpackiego_dla_Gminy_Solina.pdf)06_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_udzielenia_pomocy_finansowej_z_budżetu_Województwa_Podkarpackiego_dla_Gminy_Solina.pdf 06 100 kB 2021-11-19 12:10
Pobierz plik (07_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_udzielenia_w_2022_roku_dotacji_dla_Powiatu_Sanockiego_na_realizację_wakacyjnych_połączeń_kolejowych.pdf)07_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_udzielenia_w_2022_roku_dotacji_dla_Powiatu_Sanockiego_na_realizację_wakacyjnych_połączeń_kolejowych.pdf 07 128 kB 2021-11-19 12:10
Pobierz plik (08_US_zmieniająca_uchwałę_w_sprawie_udzielenia_dotacji_na_prace_konserwatorskie_restauratorskie_lub_roboty_budowlane.pdf)08_US_zmieniająca_uchwałę_w_sprawie_udzielenia_dotacji_na_prace_konserwatorskie_restauratorskie_lub_roboty_budowlane.pdf 08 100 kB 2021-11-19 12:11
Pobierz plik (08_1_Załącznik_do_US_prace_konserwatorskie.pdf)08_1_Załącznik_do_US_prace_konserwatorskie.pdf 09 162 kB 2021-11-19 12:12
Pobierz plik (09_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_zmian_w_budżecie_Województwa_Podkarpackiego_na_2021_r..pdf)09_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_zmian_w_budżecie_Województwa_Podkarpackiego_na_2021_r..pdf 10 302 kB 2021-11-19 12:16
Pobierz plik (09_1_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_zmian_w_budżecie_Województwa_Podkarpackiego_na_2021_r._uzasadnienie.pdf)09_1_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_zmian_w_budżecie_Województwa_Podkarpackiego_na_2021_r._uzasadnienie.pdf 11 249 kB 2021-11-19 12:16
Pobierz plik (09_2_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_zmian_w_budżecie_Województwa_Podkarpackiego_na_2021_r._uzasadnienie _załącznik_dochody.pdf)09_2_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_zmian_w_budżecie_Województwa_Podkarpackiego_na_2021_r._uzasadnienie _załącznik_dochody.pdf 12 127 kB 2021-11-19 12:21
Pobierz plik (09_3_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_zmian_w_budżecie_Województwa_Podkarpackiego_na_2021_r._uzasadnienie _załącznik_wydatki.pdf)09_3_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_zmian_w_budżecie_Województwa_Podkarpackiego_na_2021_r._uzasadnienie _załącznik_wydatki.pdf 13 173 kB 2021-11-19 12:33
Pobierz plik (09_4_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_zmian_w_budżecie_Województwa_Podkarpackiego_na_2021_r._załącznik_1.pdf)09_4_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_zmian_w_budżecie_Województwa_Podkarpackiego_na_2021_r._załącznik_1.pdf 14 132 kB 2021-11-19 12:33
Pobierz plik (09_5_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_zmian_w_budżecie_Województwa_Podkarpackiego_na_2021_r._załącznik_2.pdf)09_5_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_zmian_w_budżecie_Województwa_Podkarpackiego_na_2021_r._załącznik_2.pdf 15 173 kB 2021-11-19 12:33
Pobierz plik (10_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_zmian_w_Wieloletniej_Prognozie_Finansowej.pdf)10_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_zmian_w_Wieloletniej_Prognozie_Finansowej.pdf 16 164 kB 2021-11-19 12:33
Pobierz plik (10_1_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_zmian_w_Wieloletniej_Prognozie_Finansowej_uzasadnienie.pdf)10_1_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_zmian_w_Wieloletniej_Prognozie_Finansowej_uzasadnienie.pdf 17 137 kB 2021-11-19 12:34
Pobierz plik (10_2_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_zmian_w_Wieloletniej_Prognozie_Finansowej_uzasadnienie_załącznik_1.pdf)10_2_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_zmian_w_Wieloletniej_Prognozie_Finansowej_uzasadnienie_załącznik_1.pdf 18 321 kB 2021-11-19 12:35
Pobierz plik (10_3_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_zmian_w_Wieloletniej_Prognozie_Finansowej_uzasadnienie_załącznik_2.pdf)10_3_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_zmian_w_Wieloletniej_Prognozie_Finansowej_uzasadnienie_załącznik_2.pdf 19 156 kB 2021-11-19 12:35
Pobierz plik (10_4_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_zmian_w_Wieloletniej_Prognozie_Finansowej_załącznik_2.pdf)10_4_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_zmian_w_Wieloletniej_Prognozie_Finansowej_załącznik_2.pdf 20 174 kB 2021-11-19 12:36
Pobierz plik (10_5_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_zmian_w_Wieloletniej_Prognozie_Finansowej_załącznik_1.pdf)10_5_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_zmian_w_Wieloletniej_Prognozie_Finansowej_załącznik_1.pdf 21 526 kB 2021-11-19 12:36
Pobierz plik (10_6_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_zmian_w_Wieloletniej_Prognozie_Finansowej_objaśnienia.pdf)10_6_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_zmian_w_Wieloletniej_Prognozie_Finansowej_objaśnienia.pdf 22 247 kB 2021-11-19 12:37
Pobierz plik (11_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_wyrażenia_zgody_na_dokonanie_darowizny_na_rzecz_Gminy_Komańcza.pdf)11_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_wyrażenia_zgody_na_dokonanie_darowizny_na_rzecz_Gminy_Komańcza.pdf 23 96 kB 2021-11-19 12:37
Pobierz plik (12_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_nadania_Statutu_Centrum_Kulturalnemu_w_Przemyślu.pdf)12_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_nadania_Statutu_Centrum_Kulturalnemu_w_Przemyślu.pdf 24 144 kB 2021-11-19 12:40
Pobierz plik (12_1_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_nadania_Statutu_Centrum_Kulturalnemu_w_Przemyślu_załącznik.pdf)12_1_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_nadania_Statutu_Centrum_Kulturalnemu_w_Przemyślu_załącznik.pdf 25 113 kB 2021-11-19 12:41
Pobierz plik (13_projekt_uchwały_sejmiku_zmieniającej_uchwałę_w_sprawie_określenia_planu_sieci_publicznych_placówek_doskonalenia_nauczycieli.pdf)13_projekt_uchwały_sejmiku_zmieniającej_uchwałę_w_sprawie_określenia_planu_sieci_publicznych_placówek_doskonalenia_nauczycieli.pdf 26 98 kB 2021-11-19 12:41
Pobierz plik (14_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_zmiany_uchwał_Sejmiku_Województwa_Podkarpackiego.pdf)14_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_zmiany_uchwał_Sejmiku_Województwa_Podkarpackiego.pdf 27 97 kB 2021-11-19 12:42
Pobierz plik (15_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_wyrażenia_zgody_na_przedłużenie_umowy_najmu_dla_Państwowego_Gospodarstwa_Wodnego_Wody_Polskie.pdf)15_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_wyrażenia_zgody_na_przedłużenie_umowy_najmu_dla_Państwowego_Gospodarstwa_Wodnego_Wody_Polskie.pdf 28 100 kB 2021-11-19 12:42
Pobierz plik (16_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_wyrażenia_woli_na_zawiązanie_partnerstw_i_przystąpienia_do_realizacji_projektu.pdf)16_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_wyrażenia_woli_na_zawiązanie_partnerstw_i_przystąpienia_do_realizacji_projektu.pdf 29 112 kB 2021-11-19 12:43
Pobierz plik (17_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_Programu_współpracy_Samorządu_Województwa_Podkarpackiego_z_organizacjami_pozarządowymi_i_innymi_podmiotami_na_rok_2022.pdf)17_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_Programu_współpracy_Samorządu_Województwa_Podkarpackiego_z_organizacjami_pozarządowymi_i_innymi_podmiotami_na_rok_2022.pdf 30 119 kB 2021-11-19 12:43
Pobierz plik (17_1_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_Programu_współpracy_Samorządu_Województwa_Podkarpackiego_z_organizacjami_pozarządowymi_i_innymi_podmiotami_na_rok_2022_załącznik.pdf)17_1_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_Programu_współpracy_Samorządu_Województwa_Podkarpackiego_z_organizacjami_pozarządowymi_i_innymi_podmiotami_na_rok_2022_załącznik.pdf 31 644 kB 2021-11-19 12:44
Pobierz plik (18_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_wyrażenia_zgody_na_dokonanie_darowizny_na_rzecz_Parafii_Rzymskokatolickiej_pw._Nawiedzenia_Najświętszej_Maryi_Panny_w_Lesku.pdf)18_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_wyrażenia_zgody_na_dokonanie_darowizny_na_rzecz_Parafii_Rzymskokatolickiej_pw._Nawiedzenia_Najświętszej_Maryi_Panny_w_Lesku.pdf 32 100 kB 2021-11-19 12:44
Pobierz plik (19_US_powierzenia_Miastu_Leżajsk_prowadzenia_zadania_ul.Michałka.pdf)19_US_powierzenia_Miastu_Leżajsk_prowadzenia_zadania_ul.Michałka.pdf 33 103 kB 2021-11-19 12:49
Pobierz plik (19_1_Załącznik_do_uchwały_porozumienie.pdf)19_1_Załącznik_do_uchwały_porozumienie.pdf 34 126 kB 2021-11-19 12:49
Pobierz plik (INF o realizacji uchwał XLI sesji.docx.pdf)INF o realizacji uchwał XLI sesji.docx.pdf 34 172 kB 2021-11-29 07:57
Pobierz plik (20_US_przedłużenie_umowy_najmu_Wody_Polskie_Jarosław.pdf)20_US_przedłużenie_umowy_najmu_Wody_Polskie_Jarosław.pdf 35 99 kB 2021-11-19 12:50
Pobierz plik (21_US_przedłużenie_umowy_najmu_Wody_Polskie_II Rzeszów.pdf)21_US_przedłużenie_umowy_najmu_Wody_Polskie_II Rzeszów.pdf 36 98 kB 2021-11-19 12:50
Pobierz plik (22_US_ws_określenia_ogólnej _powierzchni_przeznaczonej_pod_uprawy_maku_i_konopii.pdf)22_US_ws_określenia_ogólnej _powierzchni_przeznaczonej_pod_uprawy_maku_i_konopii.pdf 37 232 kB 2021-11-19 12:51
Pobierz plik (23_US_ws_uchwały_Nr_XXXV56221_z_dnia_29_marca_2021 r._w sprawie_określenia_zadań_Samorządu_Województwa_Podkarpackiego.pdf)23_US_ws_uchwały_Nr_XXXV56221_z_dnia_29_marca_2021 r._w sprawie_określenia_zadań_Samorządu_Województwa_Podkarpackiego.pdf 38 166 kB 2021-11-19 12:51
Pobierz plik (24_projekt uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Sejmiku Województwa Podkarpackiego na 2022 rok.pdf)24_projekt uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Sejmiku Województwa Podkarpackiego na 2022 rok.pdf 39 97 kB 2021-11-19 12:51
Pobierz plik (24_1_projekt uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Sejmiku Województwa Podkarpackiego na 2022 rok załącznik.pdf)24_1_projekt uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Sejmiku Województwa Podkarpackiego na 2022 rok załącznik.pdf 40 187 kB 2021-11-19 12:52
Pobierz plik (25_projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości diet radnych Województwa Podkarpackiego.pdf)25_projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości diet radnych Województwa Podkarpackiego.pdf 41 101 kB 2021-11-19 12:52
Pobierz plik (26_Projekt uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Marszałka Województwa Podkarpackiego.pdf)26_Projekt uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Marszałka Województwa Podkarpackiego.pdf 42 100 kB 2021-11-19 12:52
Pobierz plik (27_UZ_informacja_o_stanie_realizacji_zadań_oświatowych.pdf)27_UZ_informacja_o_stanie_realizacji_zadań_oświatowych.pdf 43 730 kB 2021-11-19 12:53
Pobierz plik (28_Informacja_o_stopniu_realizacji_Strategii.pdf)28_Informacja_o_stopniu_realizacji_Strategii.pdf 44 6418 kB 2021-11-19 12:54
Pobierz plik (29_informacja_o_realizacji_scaleń_gruntów_na_terenie_Województwa_Podkarpackiego.pdf)29_informacja_o_realizacji_scaleń_gruntów_na_terenie_Województwa_Podkarpackiego.pdf 45 252 kB 2021-11-19 12:55
Pobierz plik (30_uchwała_zarządu_w_sprawie_przedstawienia_korekty_informacji_o_przebiegu_wykonania_za_I_półrocze_2021_r._planu_finansowego_instytucji_kultury.pdf)30_uchwała_zarządu_w_sprawie_przedstawienia_korekty_informacji_o_przebiegu_wykonania_za_I_półrocze_2021_r._planu_finansowego_instytucji_kultury.pdf 46 96 kB 2021-11-19 12:55
Pobierz plik (30_1_uchwała_zarządu_w_sprawie_przedstawienia_korekty_informacji_o_przebiegu_wykonania_za_I_półrocze_2021_r._planu_finansowego_instytucji_kultury_załącznik_1.pdf)30_1_uchwała_zarządu_w_sprawie_przedstawienia_korekty_informacji_o_przebiegu_wykonania_za_I_półrocze_2021_r._planu_finansowego_instytucji_kultury_załącznik_1.pdf 47 587 kB 2021-11-19 12:55
Pobierz plik (31_Sprawozdanie_wyjzdy_zagraniczne_III_kwartał_2021.pdf)31_Sprawozdanie_wyjzdy_zagraniczne_III_kwartał_2021.pdf 48 216 kB 2021-11-19 12:56
Pobierz plik (32_sprawozdanie - III kwartał 2021.pdf)32_sprawozdanie - III kwartał 2021.pdf 49 202 kB 2021-11-19 12:56
Pobierz plik (33_informacja_z_działalności_Zarządu_11.10_09.11.pdf)33_informacja_z_działalności_Zarządu_11.10_09.11.pdf 50 281 kB 2021-11-19 12:56

Materiały dodatkowe na XLII sesję

Protokół Nr XLII/21 sesji Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 29 listopada 2021 r.

Załączniki:
PlikOpisRozmiarCreated
Pobierz plik (Protokół XLII sesji SWP.docx.pdf)Protokół XLII sesji SWP.docx.pdf   453 kB 2022-08-25 14:42