Sejmik Województwa Podkarpackiego

Sesje

 
 
 

  

  

Materiały na XLI sesję Sejmiku Województwa Podkarpackiego

Załączniki:
PlikOpisRozmiarCreated
Pobierz plik (01_porządek_obrad_XLI_sesji.pdf)01_porządek_obrad_XLI_sesji.pdf 01 114 kB 2021-10-15 14:23
Pobierz plik (03_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_udzielenia_pomocy_finansowej_ze_środków_budżetu_Województwa_Podkarpackiego_Gminie_Błażowa_w_2021_roku.pdf)03_projekt_uchwały_sejmiku_
w_sprawie_udzielenia_pomocy_finansowej_ze_środków_budżetu_Województwa_Podkarpackiego_Gminie_Błażowa_w_2021_roku.pdf
02 121 kB 2021-10-15 14:23
Pobierz plik (04_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_zmiany_Uchwały_Nr_XXXVII59321_z_dnia_31_maja_2021_r..pdf)04_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_zmiany_Uchwały_Nr_XXXVII59321_z_dnia_31_maja_2021_r..pdf 03 107 kB 2021-10-15 14:24
Pobierz plik (04_1_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_zmiany_Uchwały_Nr_XXXVII59321_z_dnia_31_maja_2021_r._załącznik.pdf)04_1_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_zmiany_Uchwały_Nr_XXXVII59321_z_dnia_31_maja_2021_r._załącznik.pdf 04 116 kB 2021-10-15 14:24
Pobierz plik (05_projekt_uchwały_sejmiku_zmieniającej_uchwałę_w_sprawie_udzielenia_dotacji_na_prace_konserwatorskie,_restauratorskie.pdf)05_projekt_uchwały_sejmiku_zmieniającej_uchwałę_w_sprawie_udzielenia_dotacji_na_prace_konserwatorskie,_restauratorskie.pdf 05 117 kB 2021-10-15 14:25
Pobierz plik (05_1_projekt_uchwały_sejmiku_zmieniającej_uchwałę_w_sprawie_udzielenia_dotacji_na_prace_konserwatorskie,_restauratorskie_załącznik.pdf)05_1_projekt_uchwały_sejmiku_zmieniającej_uchwałę_w_sprawie_udzielenia_dotacji_na_prace_konserwatorskie,_restauratorskie_załącznik.pdf 06 161 kB 2021-10-15 14:25
Pobierz plik (06_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_zmian_w_budżecie_Województwa_Podkarpackiego_na_2021_r..pdf)06_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_zmian_w_budżecie_Województwa_Podkarpackiego_na_2021_r..pdf 07 283 kB 2021-10-15 14:25
Pobierz plik (06_2_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_zmian_w_budżecie_Województwa_Podkarpackiego_na_2021_r._uzasadnienie.pdf)06_2_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_zmian_w_budżecie_Województwa_Podkarpackiego_na_2021_r._uzasadnienie.pdf 08 237 kB 2021-10-15 14:27
Pobierz plik (06_3_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_zmian_w_budżecie_Województwa_Podkarpackiego_na_2021_r._uzasadnienie_załącznik_dochody.pdf)06_3_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_zmian_w_budżecie_Województwa_Podkarpackiego_na_2021_r._uzasadnienie_załącznik_dochody.pdf 09 129 kB 2021-10-15 14:28
Pobierz plik (06_4_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_zmian_w_budżecie_Województwa_Podkarpackiego_na_2021_r._uzasadnienie_załącznik_wydatki.pdf)06_4_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_zmian_w_budżecie_Województwa_Podkarpackiego_na_2021_r._uzasadnienie_załącznik_wydatki.pdf 10 179 kB 2021-10-15 14:28
Pobierz plik (06_5_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_zmian_w_budżecie_Województwa_Podkarpackiego_na_2021_r._załącznik_1.pdf)06_5_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_zmian_w_budżecie_Województwa_Podkarpackiego_na_2021_r._załącznik_1.pdf 11 129 kB 2021-10-15 14:28
Pobierz plik (06_6_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_zmian_w_budżecie_Województwa_Podkarpackiego_na_2021_r._załącznik_2.pdf)06_6_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_zmian_w_budżecie_Województwa_Podkarpackiego_na_2021_r._załącznik_2.pdf 12 151 kB 2021-10-15 14:28
Pobierz plik (07_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_zmian_w_Wieloletniej_Prognozie_Finansowej_na_lata_2021-2045.pdf)07_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_zmian_w_Wieloletniej_Prognozie_Finansowej_na_lata_2021-2045.pdf 13 140 kB 2021-10-15 14:29
Pobierz plik (07_1_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_zmian_w_Wieloletniej_Prognozie_Finansowej_na_lata_2021-2045_uzasadnienie.pdf)07_1_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_zmian_w_Wieloletniej_Prognozie_Finansowej_na_lata_2021-2045_uzasadnienie.pdf 14 125 kB 2021-10-15 14:29
Pobierz plik (07_2_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_zmian_w_Wieloletniej_Prognozie_Finansowej_na_lata_2021-2045_uzasadnienie_załącznik_1.pdf)07_2_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_zmian_w_Wieloletniej_Prognozie_Finansowej_na_lata_2021-2045_uzasadnienie_załącznik_1.pdf 15 232 kB 2021-10-15 14:30
Pobierz plik (07_3_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_zmian_w_Wieloletniej_Prognozie_Finansowej_na_lata_2021-2045_uzasadnienie_załącznik_2.pdf)07_3_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_zmian_w_Wieloletniej_Prognozie_Finansowej_na_lata_2021-2045_uzasadnienie_załącznik_2.pdf 16 154 kB 2021-10-15 14:30
Pobierz plik (07_4_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_zmian_w_Wieloletniej_Prognozie_Finansowej_na_lata_2021-2045_objaśnienia.pdf)07_4_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_zmian_w_Wieloletniej_Prognozie_Finansowej_na_lata_2021-2045_objaśnienia.pdf 17 247 kB 2021-10-15 14:30
Pobierz plik (07_5_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_zmian_w_Wieloletniej_Prognozie_Finansowej_na_lata_2021-2045_załącznik_1.pdf)07_5_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_zmian_w_Wieloletniej_Prognozie_Finansowej_na_lata_2021-2045_załącznik_1.pdf 18 526 kB 2021-10-15 14:31
Pobierz plik (07_6_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_zmian_w_Wieloletniej_Prognozie_Finansowej_na_lata_2021-2045_załącznik_2.pdf)07_6_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_zmian_w_Wieloletniej_Prognozie_Finansowej_na_lata_2021-2045_załącznik_2.pdf 19 172 kB 2021-10-15 14:31
Pobierz plik (08_projekt_uchwały_sejmiku_zmieniającej_uchwałę_w_sprawie_warunków_i_trybu_wspierania_rozwoju_sportu_w_województwie_podkarpackim.pdf)08_projekt_uchwały_sejmiku_zmieniającej_uchwałę_w_sprawie_warunków_i_trybu_wspierania_rozwoju_sportu_w_województwie_podkarpackim.pdf 20 337 kB 2021-10-15 14:32
Pobierz plik (09_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_wyrażenia_zgody_na_nabycie_prawa_wieczystego_użytkowania.pdf)09_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_wyrażenia_zgody_na_nabycie_prawa_wieczystego_użytkowania.pdf 21 122 kB 2021-10-15 14:32
Pobierz plik (10_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_wyrażenia_zgody_Muzeum_Zamek_w_Łańcucie_na_przedłużenie_umowy_najmu.pdf)10_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_wyrażenia_zgody_Muzeum_Zamek_w_Łańcucie_na_przedłużenie_umowy_najmu.pdf 22 102 kB 2021-10-15 14:33
Pobierz plik (11_uchwały_w_sprawie_rozpatrzenia_skargi_na_działania_Zarządu_Województwa_Podkarpackiego.pdf)11_uchwały_w_sprawie_rozpatrzenia_skargi_na_działania_Zarządu_Województwa_Podkarpackiego.pdf 23 172 kB 2021-10-15 14:33
Pobierz plik (12_projekt_uchwały_w_sprawie_rozpatrzenia_petycji.pdf)12_projekt_uchwały_w_sprawie_rozpatrzenia_petycji.pdf 24 105 kB 2021-10-15 14:34
Pobierz plik (13_informacja_o_działalności_spółek_z_udziałem_Województwa_Podkarpackiego.pdf)13_informacja_o_działalności_spółek_z_udziałem_Województwa_Podkarpackiego.pdf 25 1331 kB 2021-10-15 14:34
Pobierz plik (14_informacja_o_stanie_zaawansowania_prac_–_audyt_krajobrazowy.pdf)14_informacja_o_stanie_zaawansowania_prac_–_audyt_krajobrazowy.pdf 26 566 kB 2021-10-15 14:35
Pobierz plik (15_sprawozdanie_na_temat_rozwoju_agroturystyki_w_województwie_podkarpackim.pdf)15_sprawozdanie_na_temat_rozwoju_agroturystyki_w_województwie_podkarpackim.pdf 27 108 kB 2021-10-15 14:36
Pobierz plik (16_informacja_na_temat_rozwoju_rolnictwa_ekologicznego_w_województwie_podkarpackim.pdf)16_informacja_na_temat_rozwoju_rolnictwa_ekologicznego_w_województwie_podkarpackim.pdf 28 277 kB 2021-10-15 14:36
Pobierz plik (17_Informacja_Przewodniczącego_Sejmiku_Województwa_Podkarpackiego_z_zakresu_analizy_oswiadczen_majatkowych_złożnych_pzez_radnych_Województwa_Podkarpackiego.pdf)17_Informacja_Przewodniczącego_Sejmiku_Województwa_Podkarpackiego_
z_zakresu_analizy_oswiadczen_majatkowych_złożnych_pzez_radnych_Województwa_Podkarpackiego.pdf
29 91 kB 2021-10-15 14:37
Pobierz plik (18_informacja_o_oświadczeniach_majątkowych_złożonych_w_2021_r._Marszałkowi_Województwa_Podkarpackiego.pdf)18_informacja_o_oświadczeniach_majątkowych_złożonych_w_2021_r._Marszałkowi_Województwa_Podkarpackiego.pdf 30 109 kB 2021-10-15 14:37
Pobierz plik (19_informacja_z_działalności_Zarządu_14.09_06.10.pdf)19_informacja_z_działalności_Zarządu_14.09_06.10.pdf 31 257 kB 2021-10-15 14:38
Pobierz plik (20_informacja_o_realizacji_ uchwał_Sejmiku_Województwa_Podkarpackiego.pdf)20_informacja_o_realizacji_ uchwał_Sejmiku_Województwa_Podkarpackiego.pdf 32 203 kB 2021-10-15 14:38

Materiały dodatkowe na XLI sesję Sejmiku Województwa Podkarpackiego