Sejmik Województwa Podkarpackiego

Sesje

 
 
 

  

  

 


Materiały dodatkowe na LXVIII sesje Sejmiku Województwa Podkarpackiego

 1. 01_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_zmian_w_budżecie_II.docx99,15 KB
 2. 02_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_zmian_w_budżecie_uzasadnienie_II.docx36,86 KB
 3. 03_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_zmian_w_budżecie_uzasadnienie_załącznik_II.xlsx18,70 KB
 4. 04_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_zmian_w_budżecie_załącznik_1_2_3_II.xlsx30,66 KB
 5. 05_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_wyrażenia_zgody_na_objęcie_400_000_udziałów_w_Spółce_Port_Lotniczy_Rzeszów_-_Jasionka.docx18,74 KB
 6. 06_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_nadania_Statutu_Muzeum_Narodowemu_Ziemi_Przemyskiej_w_Przemyślu.docx17,84 KB
 7. 07_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_nadania_Statutu_Muzeum_Narodowemu_Ziemi_Przemyskiej_w_Przemyślu_uzasadnienie.docx12,30 KB
 8. 08_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_nadania_Statutu_Muzeum_Narodowemu_Ziemi_Przemyskiej_w_Przemyślu_załącznik.docx22,75 KB
 9. 09_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_przyjęcia_treści_Aneksu_nr_2_do_Umowy_z_dnia_18.12.2018r._w_sprawie_prowadzenia_jako_wspólnej_instytucji_k.docx13,39 KB
 10. 10_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_przyjęcia_treści_Aneksu_nr_2_do_Umowy_z_dnia_18.12.2018r._w_sprawie_prowadzenia_jako_wspólnej_instytucji_k.docx16,52 KB
 11. 11_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_przyjęcia_treści_Aneksu_nr_2_do_Umowy_z_dnia_18.12.2018r._w_sprawie_prowadzenia_jako_wspólnej_instytucji_k.docx15,47 KB
 12. 12_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_przyjęcia_treści_Aneksu_nr_2_do_Umowy_z_dnia_18.12.2018r._w_sprawie_prowadzenia_jako_wspólnej_instytucji_k.docx22,15 KB
 13. 13_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_zmian_w_Wieloletniej_Prognozie_Finansowej_II.doc98,00 KB
 14. 14_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_zmian_w_Wieloletniej_Prognozie_Finansowej_uzasadnienie_II.doc129,50 KB
 15. 15_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_zmian_w_Wieloletniej_Prognozie_Finansowej_uzasadnienie_załącznik_1_2_II.xlsx59,31 KB
 16. 16_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_zmian_w_Wieloletniej_Prognozie_Finansowej_objaśnienia_II.doc208,00 KB
 17. 17_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_zmian_w_Wieloletniej_Prognozie_Finansowej_załącznik_1_II.pdf3,06 MB
 18. 18_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_zmian_w_Wieloletniej_Prognozie_Finansowej_załącznik_2_II.pdf251,03 KB
 19. 19_sprawozdanie_z_wyjazdów_zagranicznych_Członków_Zarządu_Województwa_Podkarpackiego_oraz_pracowników_Urzędu_Marszałkowskiego.docx58,51 KB

Materiały na LXVIII sesję Sejmiku Województwa Podkarpackiego

 1. 01_porządek_obrad_LXVIII_sesji.docx25,92 KB
 2. 03_informacja_o_stopniu_realizacji_Strategii_rozwoju_województwa_-_Podkarpackie_2030.docx3,58 MB
 3. 05_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_zmiany_Uchwały_Nr_LII87322_z_dnia_29_sierpnia_2022_r._w_sprawie_powierzenia_Gminie_Jeżowe_realizacji_zadania.doc48,00 KB
 4. 06_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_powierzenia_Gminie_Jaśliska_realizacji_zadań.doc75,50 KB
 5. 06_1_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_powierzenia_Gminie_Jaśliska_realizacji_zadań_załącznik.docx30,68 KB
 6. 07_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_powierzenia_Gminie_Bojanów_realizacji_zadania.doc66.5 KB
 7. 07_1_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_powierzenia_Gminie_Bojanów_realizacji_zadania_załącznik.docx29,67 KB
 8. 08_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_udzielenia_dotacji_na_prace_konserwatorskie_restauratorskie.odt7,33 KB
 9. 08_1_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_udzielenia_dotacji_na_prace_konserwatorskie_restauratorskie_załącznik.xlsx13,35 KB
 10. 09_projekt_uchwały_sejmiku_zmieniającej_uchwałę_w_sprawie_określenia_dochodów_gromadzonych_przez_wojewódzkie_oświatowe_jednostki_budżetowe.docx31,35 KB
 11. 10_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_zmian_w_Statucie_Wojewódzkiego_Podkarpackiego_Szpitala_Psychiatrycznego_im._prof._Eugeniusza_Brzezickiego_w_Żurawicy.docx18,07 KB
 12. 10_4_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_zmian_w_Wieloletniej_Prognozie_Finansowej_załącznik_1.pdf3,06 MB
 13. 11_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_zmiany_Uchwały_Nr_XL67221_z_dnia_27.09.2021_r.doc36,50 KB
 14. 11_1_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_zmiany_Uchwały_Nr_XL67221_z_dnia_27.09.2021_r._w_sprawie_przyjęcia_Programu_poprawy_bezpieczeństwa_infrastruktury_drogowej__załącznik.pdf36,91 MB
 15. 12_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_Programu_współpracy_Samorządu_Województwa_Podkarpackiego_z_organizacjami_pozarządowymi_na_rok_2024.docx19,87 KB
 16. 12_1_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_Programu_współpracy_Samorządu_Województwa_Podkarpackiego_z_organizacjami_pozarządowymi_na_rok_2024_załącznik.docx129,30 KB
 17. 13_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_wyrażenia_zgody_na_objęcie_przez_Województwo_Podkarpackie_400_000_akcji_Spółki_Uzdrowisko_Rymanów_Spółka_Akcyjna.docx20,24 KB
 18. 14_projekt_uchwały_sejmiku_uchylającej_Uchwałę_Nr_LXII108123_dnia_26_czerwca_2023_r._w_sprawie_ustalenia_maksymalnej_wysokości_pożyczki_udzielanej_w_roku_budżetowym_2023.docx20,86 KB
 19. 15_projekt_uchwały_sejmiku_uchylającej_uchwałę_w_sprawie_udzielenia_pomocy_finansowej_dla_Powiatu_Ropczycko-Sędziszowskiego.docx17,81 KB
 20. 16_projekt_uchwały_sejmiku_zmieniającej_uchwałę_nr_LVI94922_z_dnia_28_grudnia_2022_r._w_sprawie_pomocy_finansowej_dla_Gminy_-_Miasto_Rzeszów.doc37,00 KB
 21. 17_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_określenia_szczegółowych_zasad_sposobu_i_trybu_oraz_organów_uprawnionych_do_umarzania.docx33,93 KB
 22. 17_1_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_określenia_szczegółowych_zasad_sposobu_i_trybu_oraz_organów_uprawnionych_do_umarzania_załącznik.xlsx14,15 KB
 23. 18_projekt_uchwały_w_sprawie_zmian_w_budżecie.docx97,21 KB
 24. 18_1_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_zmian_w_budżecie_Województwa_Podkarpackiego_uzasadnienie.docx35,76 KB
 25. 18_2_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_zmian_w_budżecie_Województwa_Podkarpackiego_uzasadnienie_załącznik.xlsx18,70 KB
 26. 18_3_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_zmian_w_budżecie_Województwa_Podkarpackiego_załącznik_1_2.xlsx24,95 KB
 27. 19_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_zmian_w_Wieloletniej_Prognozie_Finansowej.doc85,00 KB
 28. 19_1_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_zmian_w_Wieloletniej_Prognozie_Finansowej_uzasadnienie.doc115,50 KB
 29. 19_2_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_zmian_w_Wieloletniej_Prognozie_Finansowej_uzasadnienie_załącznik.xlsx73,84 KB
 30. 19_3_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_zmian_w_Wieloletniej_Prognozie_Finansowej_objaśnienia.doc205,00 KB
 31. 19_4_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_zmian_w_Wieloletniej_Prognozie_Finansowej_załącznik_1.pdf3,06 MB
 32. 19_5_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_zmian_w_Wieloletniej_Prognozie_Finansowej_załącznik_2.pdf245,72 KB
 33. 20_uchwała_zarządu_w_sprawie_przyjęcia_Raportu_o_stanie_zagospodarowania_przestrzennego_województwa_podkarpackiego_wraz_z_oceną_realizacji_inwestycji.docx24,03 KB
 34. 20_1_uchwała_zarządu_w_sprawie_przyjęcia_Raportu_o_stanie_zagospodarowania_przestrzennego_województwa_podkarpackiego_wraz_z_oceną_realizacji_inwestycji_zał.pdf24,23 MB
 35. 21_uchwała_zarządu_w_sprawie_informacji_o_stanie_realizacji_zadań_oświatowych_za_rok_szkolny_2022_2023.docx754,31 KB
 36. 22_informacja_o_projektach_współfinansowanych_ze_środków_zewnętrznych_realizowanych_przez_Województwo_Podkarpackie_Wojewódzkie_Jednostki_Oświatowe.docx46,75 KB
 37. 23_informacja_o_realizacji_scaleń_gruntów_na_terenie_województwa_podkarpackiego.docx47,24 KB
 38. 24_informacja_dot._rozwoju_agroturystyki_wiejskiej_w_województwie_podkarpackim.docx40,48 KB
 39. 25_informacja_dot._rozwoju_rolnictwa_ekologicznego_w_województwie_podkarpackim.doc135,50 KB
 40. 26_Sprawozdanie_z_wyjazdów_zagranicznych_radnych_Województwa_Podkarpackiego_III_kwartał_2023_roku.pdf118,42 KB
 41. 27_informacja_z_działalności_Zarządu_16.10_9_.11.2023.docx104,27 KB
 42. 28_Informacja_o_realizacji_LXVI_i_LXVII_sesji.docx30,04 KB

Materiały na LXVIII sesję Sejmiku Województwa Podkarpackiego w sprawie projektu Uchwały Budżetowej Województwa Podkarpackiego na 2024 rok

 1. 01_uchwała_zarządu_w_sprawie_przyjęcia_projektu_Uchwały_Budżetowej_na_2024_rok.docx17.36 KB
 2. 02_uchwała_zarządu_w_sprawie_przyjęcia_projektu_Uchwały_Budżetowej_na_2024_rok_załącznik.doc169,00 KB
 3. 03_uchwała_zarządu_w_sprawie_przyjęcia_projektu_Uchwały_Budżetowej_na_2024_rok_załącznik_załącznik_01_12.xlsx1008,48 KB
 4. 04_uchwała_zarządu_w_sprawie_przyjęcia_projektu_Uchwały_Budżetowej_na_2024_rok_uzasadnienie_dochody.docx20,00 KB
 5. 05_uchwała_zarządu_w_sprawie_przyjęcia_projektu_Uchwały_Budżetowej_na_2024_rok_uzasadnienie_wydatki.docx137,60 KB
 6. 06_uchwała_zarządu_w_sprawie_przyjęcia_projektu_Uchwały_Budżetowej_na_2024_rok_uzasadnienie_przychody_rozchody.docx15,47 KB
 7. 07_uchwała_zarządu_w_sprawie_przyjęcia_projektu_Uchwały_Budżetowej_na_2024_rok_strona_tytułowa_materiały_informacyjne.docx11,96 KB
 8. 08_uchwała_zarządu_w_sprawie_przyjęcia_projektu_Uchwały_Budżetowej_na_2024_rok_pismo_do_województw_-_informacje_na_2024.pdf172.67 KB
 9. 09_uchwała_zarządu_w_sprawie_przyjęcia_projektu_Uchwały_Budżetowej_na_2024_rok_subwencje_podatki.pdf87,27 KB
 10. 10_uchwała_zarządu_w_sprawie_przyjęcia_projektu_Uchwały_Budżetowej_na_2024_rok_dotacje_celowe_1.pdf340,87 KB
 11. 11_uchwała_zarządu_w_sprawie_przyjęcia_projektu_Uchwały_Budżetowej_na_2024_rok_dotacje_celowe_2.pdf268,78 KB
 12. 12_uchwała_zarządu_w_sprawie_przyjęcia_projektu_Uchwały_Budżetowej_na_2024_rok_materiały_informacyjne.xlsx930,77 KB
 13. 13_uchwała_zarządu_w_sprawie_przyjęcia_projektu_Uchwały_Budżetowej_na_2024_rok_wykaz_zadań.xlsx1,20 MB

Materiały na LXVIII sesję Sejmiku Województwa Podkarpackiego w sprawie przyjęcia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego na lata 2024-2045

 1. uchwała_zarządu_w_sprawie_przyjęcia_projektu_Wieloletniej_Prognozy_Finansowej_Województwa_Podkarpackiego_na_lata_2024-2045.pdf28,50 MB