Sejmik Województwa Podkarpackiego

Sesje

 
 
 

  

  

 


Materiały na LXVI sesję Sejmiku Województwa Podkarpackiego:

01_porządek_obrad_sesji.docx (plik docx)25,06 KB

03_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_wyrażenia_zgody_na_zwiększenie_powierzchni_oraz_przedłużenie_umowy_najmu_przez_MSCKZiU_w_Przemyślu. (plik docx)14,14 KB

04_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_uchylenia_programu_Podkarpacki_Program_Rozwoju_Ekonomii_Społecznej_2021_-_2024.(plik docx)14,89 KB

05_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_wyboru_przedstawicieli_do_składu_Rady_Społecznej_przy_WOTUAiW_w_Stalowej_Woli. (plik docx)14,13 KB

06_projekt_uchwały_sejmiku_zmieniającej_uchwałę_w_sprawie_udzielenia_dotacji_na_prace_konserwatorskie_restauratorskie. (plik docx)27,08 KB

06_1_projekt_uchwały_sejmiku_zmieniającej_uchwałę_w_sprawie_udzielenia_dotacji_na_prace_konserwatorskie_restauratorskie_załącznik_1_2. (plik xlsx)28.59 KB

07_projekt_uchwały_sejmiku_zmieniającej_uchwałę_w_sprawie_nagród_Województwa_Podkarpackiego_za_osiągnięcia_w_działalności_sportowej. (plik docx)30,96 KB

08_projekt_uchwały_sejmiku_zmieniającej_uchwałę_w_sprawie_stypendiów_sportowych_i_nagród_za_osiągnięte_wyniki_sportowe. (plik docx)45,15 KB

09_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_wyrażenia_woli_na_przystąpienie_do_realizacji_projektu_własnego_Aktywizacja_zawodowa_osób_młodych_bezrobotnych_(plik docx.)18,41 KB

10_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_wyrażenia_woli_na_przystąpienie_do_realizacji_projektu_własnego_Podkarpackie_Centrum_Integracji_Cudzoziemców_II. (plik docx)26,03 KB

11_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_zmian_w_Statucie_Podkarpackiego_Centrum_Medycznego_w_Rzeszowie_SP_ZOZ. (plik docx)19,42 KB

12_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_ustalenia_maksymalnej_wysokości_pożyczki_udzielanej_w_roku_budżetowym_2023. (plik docx)24,04 KB

13_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_udzielenia_pomocy_finansowej_dla_Miasta_i_Gminy_Kańczuga. (plik docx)45,50 KB

14_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_zmian_w_budżecie_Województwa_Podkarpackiego_na_2023_rdocx. (plik docx)117,17 KB

14_1_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_zmian_w_budżecie_Województwa_Podkarpackiego_na_2023_r._uzasadnienie. (plik docx)57,21 KB

14_1_1_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_zmian_w_budżecie_Województwa_Podkarpackiego_na_2023_r._uzasadnienie_załącznik. (plik xlsx)24,71 KB

14_2_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_zmian_w_budżecie_Województwa_Podkarpackiego_na_2023_r._załącznik_1_2_3. (plik xlsx)34,93 KB

15_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_zmian_w_Wieloletniej_Prognozie_Finansowej. (plik docx)168,00 KB 

15_1_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_zmian_w_Wieloletniej_Prognozie_Finansowej_uzasadnienie. (plik docx)154,50 KB

15_1_1_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_zmian_w_Wieloletniej_Prognozie_Finansowej_uzasadnienie_załącznik_1_2. (plik xlsx)103,46 KB

15_2_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_zmian_w_Wieloletniej_Prognozie_Finansowej_objaśnienia. (plik docx)207,00 KB

15_3_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_zmian_w_Wieloletniej_Prognozie_Finansowej_załącznik_1. (plik pdf)3,06 MB

15_4_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_zmian_w_Wieloletniej_Prognozie_Finansowej_załącznik_2. (plik pdf)242,09 KB

16_projekt_uchwały_sejmiku_zmieniającej_uchwałę_w_sprawie_wyrażenia_zgody_na_utworzenie_Młodzieżowego_Sejmiku_Województwa_Podkarpackiego. (plik docx)16,80 KB

17_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_trybu_zgłaszania_wniosku_o_podjęcie_inicjatywy_uchwałodawczej_przez_Młodzieżowy_Sejmik_Województwa_Podkarpackiego. (plik docx)15,96 KB

18_projekt_uchwały__sejmiku_w_sprawie_przyjęcia_planu__pracy__sejmiku_na_2023_rok. (plik docx)18,39 KB

19_informacja_dotycząca_realizacji_Programu_wsparcia_dwujęzyczności_w_podkarpackich_przedszkolach. (plik docx)17,98 KB

20_informacja_dotycząca_analizy_oświadczeń_majątkowych_złożonych_Marszałkowi_Województwa_Podkarpackiego_w_2023_rdoc. (plik docx)50,00 KB

21_Informacja_Przewodniczącego_Sejmiku_z_zakresu_analizy_oświadczeń_majatkowych_złożonych_przez_radnych_Województwa_Podkarpackiego_według_stanu_na_dzień_31_grudnia_2022_rok. (plik pdf)100,84 KB

22_informacja_o_działalności_spółek_z_udziałem_Województwa_Podkarpackiego. (plik docx)3,31 MB

23_Informacja_o_stanie_zaawansowania_prac_nad_audytem_krajobrazowym_Województwa_Podkarpackiego. (plik docx)978,12 KB

24_informacja_z_działalności_Zarządu_12.09_09.10.2023. (plik docx)108,81 KB

25_Informacja_o_realizacji_uchwał__LXV__sesji. (plik docx)29,87 KB