Sejmik Województwa Podkarpackiego

Sesje

 
 
 

  

  

 

Materiały na LXIVsesję Sejmiku Województwa Podkarpackiego:

01_porządek. (plik docx)25,55 KB

03_stanowisko_Ulmowie.(plik docx)20,59 KB

04_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_powierzenia_Powiatowi_Jasielskiemu_opracowania_dokumentacji_projektowej_dla_zadania.(plik docx)78,00 KB

05_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_wyrażenia_zgody_na_dokonanie_darowizny_na_rzecz_Gminy_Solina.(plik docx)

06_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_pozbawienia_kategorii_drogi_wojewódzkiej_odcinka_drogi_wojewódzkiej_na_terenie_powiatu_niżańskiego.(plik docx)51,50 KB

06_1_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_pozbawienia_kategorii_drogi_wojewódzkiej_odcinka_drogi_wojewódzkiej_na_terenie_powiatu_niżańskiego_układ_komunik.(plik pdf)131,29 KB

07_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_wyrażenia_zgody_na_przedłużenie_umowy_najmu_przez_Podkarpacki_Zespół_Placówek_Wojewódzkich_w_Rzeszowie.(plik docx)19,04 KB

07_1_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_wyrażenia_zgody_na_przedłużenie_umowy_najmu_przez_Podkarpacki_Zespół_Placówek_Wojewódzkich_w_Rzeszowie_uzasadnienie.(plik docx)13,38 KB

08_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_wyrażenia_woli_przystąpienia_do_realizacji_wniosku_o_budżet_w_sektorze_Edukacja_szkolna_programu_Erasmus.(plik docx)24,49 KB

09_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_wyrażenia_woli_przystąpienia_do_realizacji_projektu_Podniesienie_jakości_oraz_bezpieczeństwa_e-usług_publicznych_szczebla_regionalnego.(plik docx)26,41 KB

09_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_wyrażenia_woli_przystąpienia_do_realizacji_projektu_Podniesienie_jakości_oraz_bezpieczeństwa_e-usług_publicznych_szczebla_regionalnego.(plik docx)26,41 KB

10_US_wola_przystąpieniA_Program_Rewitalizacji.(plik docx)23,33 KB

11_US_wyrażenia_zgody_na_nabycie_lokali_mieszkalnych.(plik docx)19,12 KB

12_US_pomoc_finansowa_Powiat_Lubaczowski.(plik docx)37,00 KB

13_US_pomoc_finansowa_Powiat_Bieszczadzki.(plik docx)22,16 KB

14_US_zmiana_uchwały_w_sprawie_udzielenia_dotacji_na_prace_konserwatorskie.(plik docx)34,95 KB

14_1_załaczniki_do_uchwaly_sejmiku_zmieniajacej_uchwale_w_sprawie_udzielenia_dotacji_VIII.2023.(plik xlsx)31,33 KB

15_uchwała_udzielenie_dotacji_sierpień_2023.odt7,20 KB

15_1_załącznik_do_uchwały_sejmikowej_-_udzielenie_dotacji.(plik xlsx)13,27 KB

16._projekt_uchwały_w_sprawie_rozpatrzenia_skargi_na_działania_Marszałka_Województwa_Podkarpackiego_zanonimizowana.odt22,64 KB

17_US_udzielenie_pomocy_program_wsparcia_dwujęzyczności.(plik docx)22,64 KB

18_US_zmiana_statutu_Park_Krosno.(plik docx)23,59 KB

19_uchwała_sierpień_2023.(plik docx)118,62 KB

19_1_uzasadnienie_sierpień_2023.(plik docx)49,58 KB

19_2_załącznik_do_uzasadnienia.(plik xlsx)24,95 KB

19_3_załączniki_do_uchwały_sierpień_2023.(plik xlsx)27,82 KB

20_US_zmiany_WPF_WP.(plik docx)154,50 KB

20_1_uzasadnienie_WPF_2023-2045_zmiany_sierpień.(plik docx)151,00 KB

20_2_załączniki_do_uzasadnienia_sierpień_WPF_2023-2045.(plik xlsx)102,66 KB102,66 KB

20_3_zał._nr_1_WPF_2023_-_2045_Sejmik_sierpień.(plik pdf)3,06 MB

20_4_objaśnienia_WPF_2023-2045_sierpień.(plik docx)200,00 KB

20_5_zał._nr_2_WPF_2023_-_2045_Sejmik_sierpień.(plik pdf)219,89 KB

21_Sprawozdanie_wyjazdy_zagraniczne_II_kwartał_2023_rdocx.(plik docx)89,27 KB

22_Sprawozdanie_Biura_OT__za_2022.(plik docx)91,50 KB

22_1_okladka_raportu.(plik pdf)1,95 MB

22_2_raport_opisowy.(plik pdf)1,70 MB

22_3_raport_finansowy.(plik pdf)3,46 MB

23_informacja_nt._działań_podejmowanych_przez_Urząd_Marszałkowski_w_2022_roku_oraz_w_I_półroczu_2023_roku_które_wpisują_się_w_tematykę_Konwencji_Karpackiej.(plik docx)190,38 KB

23_1_informacja_nt._działań_podejmowanych_przez_Urząd_Marszałkowski_w_2022_roku_oraz_w_I_półroczu_2023_roku_które_wpisują_się_w_tematykę_Konwencji_Karpackiej_załącznik_1.(plik xlsx)11,58 KB

23_2_informacja_nt._działań_podejmowanych_przez_Urząd_Marszałkowski_w_2022_roku_oraz_w_I_półroczu_2023_roku_które_wpisują_się_w_tematykę_Konwencji_Karpackiej_załącznik_2.(plik xlsx)54,03 KB

23_3_informacja_nt._działań_podejmowanych_przez_Urząd_Marszałkowski_w_2022_roku_oraz_w_I_półroczu_2023_roku_które_wpisują_się_w_tematykę_Konwencji_Karpackiej_załącznik_3.(plik xlsx)54,77 KB

24_uchwała_zarządu_w_sprawie_przekazania_Sejmikowi_Województwa_Podkarpackiego_Informacji_o_realizacji_Kontraktów_Terytorialnych_w_2022_roku.(plik docx)18,31 KB

24_1_uchwała_zarządu_w_sprawie_przekazania_Sejmikowi_Województwa_Podkarpackiego_Informacji_o_realizacji_Kontraktów_Terytorialnych_w_2022_roku_zał.(plik pdf)2,37 MB

25_uchwała_zarządu_w_sprawie_przedstawienia_korekt_sprawozdań_rocznych_z_wykonania_planów_finansowych_instytucji_kultury_za_rok_2022.(plik docx)21,37 KB

25_1_uchwała_zarządu_w_sprawie_przedstawienia_korekt_sprawozdań_rocznych_z_wykonania_planów_finansowych_instytucji_kultury_za_rok_2022_załącznik_1.(plik pdf)669,21 KB

25_2_uchwała_zarządu_w_sprawie_przedstawienia_korekt_sprawozdań_rocznych_z_wykonania_planów_finansowych_instytucji_kultury_za_rok_2022_załącznik_2.(plik pdf)420,79 KB

25_3_uchwała_zarządu_w_sprawie_przedstawienia_korekt_sprawozdań_rocznych_z_wykonania_planów_finansowych_instytucji_kultury_za_rok_2022_załącznik_3.(plik pdf)262,56 KB

26_informacja_z_działalności_Zarządu_12.06_02.08.2023.(plik docx)130,33 KB

27_Informacja_o_realizacji_LXII_LXIII.(plik docx)34,36 KB

 

Materiały dodatkowe na XLIVsesję Sejmiku Województwa Podkarpackiego:

 Sprawozdanie-II_KWARTAŁ_2023.(plik docx)27,09 KB

 

Materiały dodatkowe na XLIVsesję Sejmiku Województwa Podkarpackiego:

01_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_zmian_w_budżecie_Województwa_Podkarpackiego_na_2023_rdoc.(plik docx)103,50 KB

01_1_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_zmian_w_budżecie_Województwa_Podkarpackiego_na_2023_r._uzasadnienie.(plik docx)18,22 KB

01_2_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_zmian_w_budżecie_Województwa_Podkarpackiego_na_2023_r._załącznik.(plik xlsx)21,82 KB

02_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_zmian_w_Wieloletniej_Prognozie_Finansowej.(plik docx)36,00 KB

02_1_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_zmian_w_Wieloletniej_Prognozie_Finansowej_objaśnienia.(plik docx)202,50 KB

02_2_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_zmian_w_Wieloletniej_Prognozie_Finansowej_załącznik_1.(plik pdf)3,06 MB

02_3_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_zmian_w_Wieloletniej_Prognozie_Finansowej_załącznik_2.(plik pdf)219,89 KB

03_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_zmiany_Uchwały_Nr_LXII109123_z_dnia_26_czerwca_2023_r._w_sprawie_powierzenia_Gminie_Czarna_realizacji_zadania.(plik docx)67,00 KB

04_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_przyjęcia_projektu_Statutu_Muzeum_Narodowego_Ziemi_Przemyskiej_w_Przemyślu.(plik docx)28,87 KB