Sejmik Województwa Podkarpackiego

Sesje

 
 
 

  

  

 Protokół LVIII

Materiały na LVIII sesję Sejmiku Województwa Podkarpackiego

 1. Porządek obrad (plik DOCX, rozmiar 0,1 MB)

 2. 04 Projekt uchwały sejmiku w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Województwa Podkarpackiego dla Gminy Nozdrzec (plik DOC, rozmiar 0,1 MB)

 3. 05 Projekt uchwały sejmiku w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Województwa Podkarpackiego dla Gminy Zurawica (plik DOC, rozmiar 0,1 MB)

 4. 06 Projekt uchwały sejmiku w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Województwa Podkarpackiego dla Powiatu Krośnieńskiego (plik DOC, rozmiar 0,1 MB)

 5. 07 Projekt uchwały sejmiku w sprawie wyboru przedstawiciell do składu Rady Społecznej przy Specjalistycznym Psychiatrycznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Jarosławiu (plik DOCX, rozmiar 0,1 MB)

 6. 08 Projekt uchwały sejmiku w sprawie wyboru przedstawiciell do skladu Rady Społecznej przy Wojewódzkim Szpitalu im. Św. Ojca Pio w Przemyślu (plik DOCX, rozmiar 0,1 MB)

 7. 09 Projekt uchwały sejmiku w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomośc położonej w Rymanowie (plik DOCX, rozmiar 0,1 MB)

 8. 10 Projekt uchwały sejmiku w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy najmu dla Fundacji Polskiej Akademii Nauk (plik DOCX, rozmiar 0,1 MB)

 9. 11 Projekt uchwały określenia terminu zakończenia zbiorow roślin uprawnych (plik DOCX, rozmiar 0,1 MB)

 10. 12 Projekt uchwały sejmiku w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora WOTU w Rzeszowie (plik DOCX, rozmiar 0,1 MB)

 11. 13 Projekt uchwały sejmiku w sprawie zmiany Uchwały Nr LI186922 z dnia 29 sierpnia 2022 r w sprawie powierzenia Gminie Harasiuki realizacji zadania (plik DOC, rozmiar 0,1 MB)

 12. 14 Projekt uchwały sejmiku w sprawie zmiany Uchwały Nr LII87222 w sprawie powierzenia Gminie Wojaszówka realizacji zadania (plik DOC, rozmiar 0,1 MB)

 13. 15 Projekt uchwały sejmilo zmieniającej uchwale Nr LIV91622 z dnia 2 listopada 2022 roku w sprawie powierzenia Gminie Kolbuszowa realizacji zadania (plik DOC, rozmiar 0,1 MB)

 14. 16 1 Projekt uchwały sejmiku w sprawie przyjęcia treści aneksu nr 77 do umowy w sprawie utworzenia Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rzeszowie załącznik (plik DOCX, rozmiar 0,1 MB)

 15. 16 Projekt uchwały sejmiku w sprawie przyjęcia treści aneksu nr 77 do umowy w sprawie utworzenia Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rzeszowie (plik DOCX, rozmiar 0,1 MB)

 16. 17 Projekt uchwały sejmiku w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem części nieruchomości przez Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie (plik DOCX, rozmiar 0,1 MB)

 17. 18 Projekt uchwały sejmiku w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do realizacji projektu partnerskiego w ramach Programu Interreg Europa SIRM (plik DOCX, rozmiar 0,1 MB)

 18. 19 Projekt uchwały sejmiku w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do realizacji projektu partnerskiego w ramach Programu Interreg Europa WeSTEM-EU (plik DOCX, rozmiar 0,1 MB)

 19. 20 1 Projekt uchwaly sejmiku w sprawie zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2023 r. uzasadnienie (plik DOCX, rozmiar 0,1 MB)

 20. 20 2 Projekt uchwały sejmiku w sprawie zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2023 r. uzasadnienie załącznik (plik XLSX, rozmiar 0,1 MB)

 21. 20 3 Projekt uchwały sejmiku w sprawie zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2023 r. załącznik 1 2 (plik XLSX, rozmiar 0,1 MB)

 22. 20 Projekt uchwały sejmiku w sprawie zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2023 r. (plik DOCX, rozmiar 0,1 MB)

 23. 21 1 Projekt uchwały sajmiku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej objaśnienia (plik DOC, rozmiar 0,1 MB)

 24. 21 2 Projekt uchwały sejmiku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej uzasadnienie 1 (plik DOC, rozmiar 0,1 MB)

 25. 21 3 Projekt uchwały sejmiku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej uzasadnienie załącznik 1.2 (plik XLSX, rozmiar 0,1 MB)

 26. 214 Projekt uchwały sejmiku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowe załącznik 1 (plik PDF, rozmiar 3 MB)

 27. 215 Projekt uchwaly sejmiku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej załącznik 2 (plik PDF, rozmiar 0,2 MB)

 28. 21 Projekt uchwaly sejmiku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozie Finansowej (plik DOCX, rozmiar 0,1 MB)

 29. 22 Sprawozdanie wyjazdy zagraniczne IV kwartał 2022 (plik DOCX, rozmiar 0,1 MB)

 30. 23 Uchwała zarządu w sprawie sprawozdania wysokość średnich wynagrodzeń nauczyciell za rok 2022 (plik DOCX, rozmiar 0,1 MB)

 31. 24 Sprawozdanie z realizacji Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi 2021-2025 (plik DOCX, rozmiar 0,8 MB)

 32. 25 Stan wdrażania Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze na lata 2014-2020 (plik DOCX, rozmiar 0,1 MB)

 33. 26 Stan wdrażania Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na Jata 2014-2020 (plik DOCX, rozmiar 0,3 MB)

 34. 27 Dzialalnosc Krajowej Sieci Obszarow Wiejskich 2014-2020 (plik DOCX, rozmiar 0,2 MB)

 35. 28 Informacja z dzialalnosci Zarządu (plik DOCX, rozmiar 0,1 MB)

 36. 29 Informacja o realizacji uchwał (plik DOCX, rozmiar 0,1 MB)

 

Materiały dodatkowe na LVIII sesję Sejmiku Województwa Podkarpackiego

 1. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia stanowiska Browar Leżajsk (plik DOC, rozmair 0,1 MB)