Sejmik Województwa Podkarpackiego

Sesje

 
 
 

  

  

Protokół LVII

Materiały na LVII sesję Sejmiku Województwa Podkarpackiego

 
Pobierz plik (01.docx)01.docx
Pobierz plik (03_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_nadania_Panu_Stefanowi_Michalczakowi_Odznaki_Honorowej_Zasłużony_dla_Województwa_Podkarpackiego.docx)03_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_nadania_Panu_Stefanowi_Michalczakowi
_Odznaki_Honorowej_Zasłużony_dla_Województwa_Podkarpackiego.docx
Pobierz plik (04_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_odwołania_przez_Sejmik_Województwa_Podkarpackiego_przedstawiciela_ze_składu_Rady_Społecznej_przy_Wojewódzkim_Szpitalu_im._Zofii_z_Zamoyskich_Tarnowskiej.docx)04_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_odwołania_przez_Sejmik_Województwa_Podkarpackiego_przedstawiciela_ze_składu_
Rady_Społecznej_przy_Wojewódzkim_Szpitalu_im._Zofii_z_Zamoyskich_Tarnowskiej.docx
Pobierz plik (05_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_wyboru_przez_Sejmik_Województwa_Podkarpackiego_przedstawiciela_do_składu_Rady_Społecznej_przy_Wojewódzkim_Szpitalu_im._Zofii_z_Zamoyskich_Tarnowskiej.docx)05_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_wyboru_przez_Sejmik_Województwa_
Podkarpackiego_przedstawiciela_do_składu_Rady_Społecznej_przy_Wojewódzkim_
Szpitalu_im._Zofii_z_Zamoyskich_Tarnowskiej.docx
Pobierz plik (06_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_zmian_w_Statucie_Wojewódzkiego_Szpitala_im._Św._Ojca_Pio_w_Przemyślu.docx)06_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_zmian_w_Statucie_Wojewódzkiego_
Szpitala_im._Św._Ojca_Pio_w_Przemyślu.docx
Pobierz plik (07_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_przyjęcia_oraz_ogłoszenia_tekstu_jednolitego_uchwały_w_sprawie_nadania_Statutu_Wojewódzkiemu_Szpitalowi_Podkarpackiemu_im._Jana_Pawła_II_w_Krośnie.docx)07_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_przyjęcia_oraz_ogłoszenia_tekstu_jednolitego
_uchwały_w_sprawie_nadania_Statutu_Wojewódzkiemu_Szpitalowi_Podkarpackiemu_im._Jana_Pawła_II_w_Krośnie.docx
Pobierz plik (08_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_zmiany_uchwały_Nr_XLI69521_z_dnia_25_października_2021 r._dotyczącej_udzielenia_pomocy_rzeczowej_Gminie_Trzebownisko.doc)08_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_zmiany_uchwały_Nr_XLI69521_
z_dnia_25_października_2021 r._dotyczącej_udzielenia_pomocy_rzeczowej_Gminie_Trzebownisko.doc
Pobierz plik (09_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_zmiany_uchwały_Nr_XLI69621_z_dnia_25_października_2021_r._dotyczącej_udzielenia_pomocy_rzeczowej_Gminie_Głogów_Małopolski.doc)09_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_zmiany_uchwały_Nr_XLI69621_
z_dnia_25_października_2021_r._dotyczącej_udzielenia_pomocy_rzeczowej_Gminie_Głogów_Małopolski.doc
Pobierz plik (10_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_określenia_wysokości_opłaty_za_przeprowadzenie_egzaminów_państwowych_sprawdzających_kwalifikacje_osób_ubiegających_się_o_uprawnienia_do_kierowania_pojazdami.docx)10_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_określenia_wysokości_opłaty_
za_przeprowadzenie_egzaminów_państwowych_sprawdzających_kwalifikacje_osób_ubiegających_się_o_uprawnienia_do_kierowania_pojazdami.docx
Pobierz plik (11_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_wyrażenia_woli_przystąpienia_do_realizacji_projektu_Cyfrowy_i_mobilny_nauczyciel_–_to_ja.docx)11_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_wyrażenia_woli_przystąpienia_
do_realizacji_projektu_Cyfrowy_i_mobilny_nauczyciel_–_to_ja.docx
Pobierz plik (12_projekt_uchwały_sejmiku_zmieniającej_uchwałę_Nr_LII89122_z_dnia_29_sierpnia_2022_r._w_sprawie_wyrażenia_zgody_na_nabycie_lokali_mieszkalnych.docx)12_projekt_uchwały_sejmiku_zmieniającej_uchwałę_Nr_LII89122_z_dnia_
29_sierpnia_2022_r._w_sprawie_wyrażenia_zgody_na_nabycie_lokali_mieszkalnych.docx
Pobierz plik (13_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_wyrażenia_zgody_na_przedłużenie_umowy_dzierżawy_przez_Wojewódzki_Szpital_Podkarpacki_im._Jana_Pawła_II_w_Krośnie.docx)13_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_wyrażenia_zgody_na_przedłużenie
_umowy_dzierżawy_przez_Wojewódzki_Szpital_Podkarpacki_im._Jana_Pawła_II_w_Krośnie.docx
Pobierz plik (14_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_wyrażenia_zgody_na_dokonanie_darowizny_nieruchomości_położonej_w_Dubiecku_na_rzecz_Miasta_i_Gminy_Dubiecko.docx)14_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_wyrażenia_zgody_na_dokonanie_
darowizny_nieruchomości_położonej_w_Dubiecku_na_rzecz_Miasta_i_Gminy_Dubiecko.docx
Pobierz plik (15_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_zmian_w_budżecie_Województwa_Podkarpackiego_na_2023r..docx)15_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_zmian_w_budżecie_
Województwa_Podkarpackiego_na_2023r..docx
Pobierz plik (15_1projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_zmian_w_budżecie_Województwa_Podkarpackiego_na_2023r._uzasadnienie_załącznik.xlsx)15_1projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_zmian_w_budżecie_
Województwa_Podkarpackiego_na_2023r._uzasadnienie_załącznik.xlsx
Pobierz plik (15_2projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_zmian_w_budżecie_Województwa_Podkarpackiego_na_2023r._załącznik_1_2.xlsx)15_2projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_zmian_w_budżecie_
Województwa_Podkarpackiego_na_2023r._załącznik_1_2.xlsx
Pobierz plik (16_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_zmian_w_Wieloletniej_Prognozie_Finansowej_2023_2045.doc)16_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_zmian_w_Wieloletniej_
Prognozie_Finansowej_2023_2045.doc
Pobierz plik (16_1projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_zmian_w_Wieloletniej_Prognozie_Finansowej_2023_2045_uzasadnienie.doc)16_1projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_zmian_w_Wieloletniej_
Prognozie_Finansowej_2023_2045_uzasadnienie.doc
Pobierz plik (16_2projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_zmian_w_Wieloletniej_Prognozie_Finansowej_2023_2045_uzasadnienie_załącznik_1_2.xlsx)16_2projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_zmian_w_Wieloletniej_
Prognozie_Finansowej_2023_2045_uzasadnienie_załącznik_1_2.xlsx
Pobierz plik (16_3projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_zmian_w_Wieloletniej_Prognozie_Finansowej_2023_2045_załącznik_1.pdf)16_3projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_zmian_w_Wieloletniej_
Prognozie_Finansowej_2023_2045_załącznik_1.pdf
Pobierz plik (16_4projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_zmian_w_Wieloletniej_Prognozie_Finansowej_2023_2045_załącznik_2.pdf)16_4projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_zmian_w_Wieloletniej_
Prognozie_Finansowej_2023_2045_załącznik_2.pdf
Pobierz plik (16_5projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_zmian_w_Wieloletniej_Prognozie_Finansowej_2023_2045_objaśnienia.doc)16_5projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_zmian_w_Wieloletniej_
Prognozie_Finansowej_2023_2045_objaśnienia.doc
Pobierz plik (17_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_zmian_w_budżecie_Województwa_Podkarpackiego_na_2023r..docx)17_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_zmian_w_budżecie_
Województwa_Podkarpackiego_na_2023r..docx
Pobierz plik (17_1projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_zmian_w_budżecie_Województwa_Podkarpackiego_na_2023r._uzasadnienie.docx)17_1projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_zmian_w_budżecie_
Województwa_Podkarpackiego_na_2023r._uzasadnienie.docx
Pobierz plik (17_2projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_zmian_w_budżecie_Województwa_Podkarpackiego_na_2023r._uzasadnienie_załącznik.xlsx)17_2projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_zmian_w_budżecie_
Województwa_Podkarpackiego_na_2023r._uzasadnienie_załącznik.xlsx
Pobierz plik (17_3projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_zmian_w_budżecie_Województwa_Podkarpackiego_na_2023r._załącznik_1_2.xlsx)17_3projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_zmian_w_budżecie_
Województwa_Podkarpackiego_na_2023r._załącznik_1_2.xlsx
Pobierz plik (18_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_zmian_w_Wieloletniej_Prognozie_Finansowej_2023_2045.doc)18_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_zmian_w_Wieloletniej_
Prognozie_Finansowej_2023_2045.doc
Pobierz plik (18_1projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_zmian_w_Wieloletniej_Prognozie_Finansowej_2023_2045_uzasadnienie.doc)18_1projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_zmian_w_Wieloletniej_
Prognozie_Finansowej_2023_2045_uzasadnienie.doc
Pobierz plik (18_2projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_zmian_w_Wieloletniej_Prognozie_Finansowej_2023_2045_uzasadnienie_załącznik_1_2.xlsx)18_2projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_zmian_w_Wieloletniej_
Prognozie_Finansowej_2023_2045_uzasadnienie_załącznik_1_2.xlsx
Pobierz plik (18_3projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_zmian_w_Wieloletniej_Prognozie_Finansowej_2023_2045_załącznik_1.pdf)18_3projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_zmian_w_Wieloletniej_
Prognozie_Finansowej_2023_2045_załącznik_1.pdf
Pobierz plik (18_4projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_zmian_w_Wieloletniej_Prognozie_Finansowej_2023_2045_załącznik_2.pdf)18_4projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_zmian_w_Wieloletniej_
Prognozie_Finansowej_2023_2045_załącznik_2.pdf
Pobierz plik (18_5projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_zmian_w_Wieloletniej_Prognozie_Finansowej_2023_2045_objaśnienia.doc)18_5projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_zmian_w_Wieloletniej_
Prognozie_Finansowej_2023_2045_objaśnienia.doc
Pobierz plik (19 projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji łącznie.docx)19 projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy
komisji łącznie.docx
Pobierz plik (20_projekt_uchwały_w_sprawiestanowiska_o_konieczności_wyjaśnienia_przyczynI_i_okoliczności_zwolnienia_prof_Krzysztofa_Gutkowskiego.pdf)20_projekt_uchwały_w_sprawiestanowiska_o_konieczności_wyjaśnienia_
przyczynI_i_okoliczności_zwolnienia_prof_Krzysztofa_Gutkowskiego.pdf
Pobierz plik (21_projekt_uchwały_w_sprawie_przyjęcia_stanowiska_wzywającego_Rząd_Rzeczypospolitej_Polskiej_do_przyjęcia_sprzętu_wojskowego_od_Republiki_Federalnej_Niemiec.pdf)21_projekt_uchwały_w_sprawie_przyjęcia_stanowiska_wzywającego_
Rząd_Rzeczypospolitej_Polskiej_do_przyjęcia_sprzętu_wojskowego_
od_Republiki_Federalnej_Niemiec.pdf
Pobierz plik (22_informacja_z_działalności_Zarządu_13.12.2022_12.01.2023.docx)22_informacja_z_działalności_Zarządu_13.12.2022_12.01.2023.docx
Pobierz plik (23_Informacja_o_  realizacji_uchwał_LVI.docx)23_Informacja_o_ realizacji_uchwał_LVI.docx