Sejmik Województwa Podkarpackiego

Sesje

 
 
 

  

  

Materiały na LVI sesję Sejmiku Województwa Podkarpackiego

 
Pobierz plik (01_Opinia_ Regionalnej_ Izby_Obrachunkowej_do_ projektu _uchwały_budzetowej.pdf)01_Opinia_ Regionalnej_ Izby_Obrachunkowej_do_
projektu _uchwały_budzetowej.pdf
Pobierz plik (02_Opinia_ Regionalnej_Izby_Obrachunkowej_do_ projektu _wieloletniej_prognozy_finansowej.pdf)02_Opinia_ Regionalnej_Izby_Obrachunkowej_do_
projektu _wieloletniej_prognozy_finansowej.pdf
Pobierz plik (03_Zbiorcza_opinia_Komisji_Budżetu_Mienia_i_Finansów.pdf)03_Zbiorcza_opinia_Komisji_Budżetu_Mienia_i_Finansów.pdf
Pobierz plik (04_uchwała_zarządu_w_sprawie_przyjęcia_stanowiska_w_sprawie_opinii_i_wniosków_Komisji_Sejmikowych_i_Radnych.docx)04_uchwała_zarządu_w_sprawie_przyjęcia_stanowiska_
w_sprawie_opinii_i_wniosków_Komisji_Sejmikowych_i_Radnych.docx
Pobierz plik (05_uchwała_zarządu_w_sprawie_przyjęcia_stanowiska_w_sprawie_opinii_i_wniosków_Komisji_Sejmikowych_i_Radnych_załącznik.docx)05_uchwała_zarządu_w_sprawie_przyjęcia_stanowiska_
w_sprawie_opinii_i_wniosków_Komisji_Sejmikowych_i_Radnych_załącznik.docx
Pobierz plik (06_uchwała_zarządu_w_sprawie_przyjęcia_autopoprawek_do_Projektu_Uchwały_Budżetowej_Województwa_Podkarpackiego_na_2023.doc)06_uchwała_zarządu_w_sprawie_przyjęcia_autopoprawek_
do_Projektu_Uchwały_Budżetowej_Województwa_Podkarpackiego_na_2023.doc
Pobierz plik (07_uchwała_zarządu_w_sprawie_przyjęcia_autopoprawek_do_Projektu_Uchwały_Budżetowej_Województwa_Podkarpackiego_na_2023_załącznik_załącznik_1.xlsx)07_uchwała_zarządu_w_sprawie_przyjęcia_autopoprawek_
do_Projektu_Uchwały_Budżetowej_Województwa_Podkarpackiego_na_2023_załącznik_załącznik_1.xlsx
Pobierz plik (08_uchwała_zarządu_w_sprawie_przyjęcia_autopoprawek_do_Projektu_Uchwały_Budżetowej_Województwa_Podkarpackiego_na_2023_załącznik_załącznik_2.docx)08_uchwała_zarządu_w_sprawie_przyjęcia_autopoprawek_
do_Projektu_Uchwały_Budżetowej_Województwa_Podkarpackiego_na_2023_załącznik_załącznik_2.docx
Pobierz plik (09_uchwała_zarządu_w_sprawie_przyjęcia_autopoprawek_do_projektu_Wieloletniej_Prognozy_Finansowej_na_lata_2023–2045.doc)09_uchwała_zarządu_w_sprawie_przyjęcia_autopoprawek_
do_projektu_Wieloletniej_Prognozy_Finansowej_na_lata_2023–2045.doc
Pobierz plik (10_uchwała_zarządu_w_sprawie_przyjęcia_autopoprawek_do_projektu_Wieloletniej_Prognozy_Finansowej_na_lata_2023–2045_załącznik_1.pdf)10_uchwała_zarządu_w_sprawie_przyjęcia_autopoprawek_
do_projektu_Wieloletniej_Prognozy_Finansowej_na_lata_2023–2045_załącznik_1.pdf
Pobierz plik (11_uchwała_zarządu_w_sprawie_przyjęcia_autopoprawek_do_projektu_Wieloletniej_Prognozy_Finansowej_na_lata_2023–2045_załącznik_2.pdf)11_uchwała_zarządu_w_sprawie_przyjęcia_autopoprawek_
do_projektu_Wieloletniej_Prognozy_Finansowej_na_lata_2023–2045_załącznik_2.pdf
Pobierz plik (12_uchwała_zarządu_w_sprawie_przyjęcia_autopoprawek_do_projektu_Wieloletniej_Prognozy_Finansowej_na_lata_2023–2045_objaśnienia.doc)12_uchwała_zarządu_w_sprawie_przyjęcia_autopoprawek_
do_projektu_Wieloletniej_Prognozy_Finansowej_na_lata_2023–2045_objaśnienia.doc

 
Pobierz plik (01_porządek LVI.docx)01_porządek LVI.docx
Pobierz plik (05_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_uchylenia_uchwały_Nr_XLII70021_Sejmiku_Województwa_Podkarpackiego_z_dnia_29_listopada_2021r..doc)05_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_uchylenia_uchwały_Nr_
XLII70021_Sejmiku_Województwa_Podkarpackiego_z_dnia_29_listopada_2021r..doc
Pobierz plik (06_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_pomocy_finansowej_dla_Gminy_-_Miasto_Rzeszów.doc)06_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_pomocy_finansowej_
dla_Gminy_-_Miasto_Rzeszów.doc
Pobierz plik (07_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_udzielenia_w_2023_roku_z_budżetu_Województwa_Podkarpackiego_dotacji_dla_Województwa_Małopolskiego_na_realizację_zadania.docx)07_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_udzielenia_w_2023_roku_z_budżetu_
Województwa_Podkarpackiego_dotacji_dla_Województwa_Małopolskiego_na_realizację_zadania.docx
Pobierz plik (08_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_udzielenia_w_2023_roku_z_budżetu_Województwa_Podkarpackiego_dotacji_dla_Powiatu_Sanockiego_na_realizację_wakacyjnych_połączeń_kolejowych.docx)08_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_udzielenia_w_2023_roku_z_budżetu_
Województwa_Podkarpackiego_dotacji_dla_Powiatu_Sanockiego_na_realizację_wakacyjnych_połączeń_kolejowych.docx
Pobierz plik (09_projekt_uchwały_sejmiku_zmieniającej_uchwałę_w_sprawie_ustalenia_regulaminu_określającego_dodatki_do_wynagrodzenia_zasadniczego_nauczycieli....docx)09_projekt_uchwały_sejmiku_zmieniającej_uchwałę_w_sprawie_ustalenia_
regulaminu_określającego_dodatki_do_wynagrodzenia_zasadniczego_nauczycieli....docx
Pobierz plik (10_uchylenie_uchwały_w_sprawie_udzielenia_pomocy_finansowej_gminie_Komancza_w_2022.docx)10_uchylenie_uchwały_w_sprawie_udzielenia_pomocy_finansowej_
gminie_Komancza_w_2022.docx
Pobierz plik (11_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_wydatków_budżetu_Województwa_Podkarpackiego,_które_nie_wygasają_z_upływem_roku_budżetowego_2022.doc)11_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_wydatków_budżetu_Województwa_
Podkarpackiego,_które_nie_wygasają_z_upływem_roku_budżetowego_2022.doc
Pobierz plik (12_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_zmian_w_budżecie.docx)12_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_zmian_w_budżecie.docx
Pobierz plik (12_1_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_zmian_w_budżecie_uzasadnienie.docx)12_1_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_zmian_w_budżecie_uzasadnienie.docx
Pobierz plik (12_2_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_zmian_w_budżecie_uzasadnienie_załącznik.xlsx)12_2_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_zmian_w_budżecie_uzasadnienie_załącznik.xlsx
Pobierz plik (12_3_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_zmian_w_budżecie_załącznik_1_2.xlsx)12_3_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_zmian_w_budżecie_załącznik_1_2.xlsx
Pobierz plik (13_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_zmian_w_Wieloletniej_Prognozie_Finansowej.doc)13_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_zmian_w_Wieloletniej_
Prognozie_Finansowej.doc
Pobierz plik (13_1_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_zmian_w_Wieloletniej_Prognozie_Finansowej_uzasadnienie.doc)13_1_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_zmian_w_Wieloletniej_
Prognozie_Finansowej_uzasadnienie.doc
Pobierz plik (13_2_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_zmian_w_Wieloletniej_Prognozie_Finansowej_objaśnienia.doc)13_2_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_zmian_w_Wieloletniej_
Prognozie_Finansowej_objaśnienia.doc
Pobierz plik (13_3_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_zmian_w_Wieloletniej_Prognozie_Finansowej_uzasadnienie_załącznik_1_2.xlsx)13_3_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_zmian_w_Wieloletniej_
Prognozie_Finansowej_uzasadnienie_załącznik_1_2.xlsx
Pobierz plik (13_4_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_zmian_w_Wieloletniej_Prognozie_Finansowej_załącznik_1.pdf)13_4_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_zmian_w_Wieloletniej_
Prognozie_Finansowej_załącznik_1.pdf
Pobierz plik (13_5projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_zmian_w_Wieloletniej_Prognozie_Finansowej_załącznik_2.pdf)13_5projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_zmian_w_Wieloletniej_
Prognozie_Finansowej_załącznik_2.pdf
Pobierz plik (14_projekt_uchwały_sejmiku_zmieniającej_uchwałę_Nr_XXXII53221_z_dnia_15.02.2021r._w_sprawie_ustanowienia_Nagród_Marszałka_Województwa_Podkarpackiego_w_dziedzinie_twórczości_artystycznej....docx)14_projekt_uchwały_sejmiku_zmieniającej_uchwałę_Nr_XXXII53221_z_dnia_15.02.2021r._
w_sprawie_ustanowienia_Nagród_Marszałka_Województwa_Podkarpackiego_w_
dziedzinie_twórczości_artystycznej....docx
Pobierz plik (15_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_wyrażenia_zgody_na_przedłużenie_umowy_najmu_dla_Państwowego_Gospodarstwa_Wodnego_Wody_Polskie.docx)15_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_wyrażenia_zgody_na_przedłużenie_umowy_
najmu_dla_Państwowego_Gospodarstwa_Wodnego_Wody_Polskie.docx
Pobierz plik (16_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_wyrażenia_zgody_na_przedłużenie_umowy_najmu_dla_Państwowego_Gospodarstwa_Wodnego_Wody_Polskie_-_RZGW_w_Rzeszowie.docx)16_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_wyrażenia_zgody_na_przedłużenie_umowy_
najmu_dla_Państwowego_Gospodarstwa_Wodnego_Wody_Polskie_-_RZGW_w_Rzeszowie.docx
Pobierz plik (17_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_wyrażenia_woli_na_zawiązanie_partnerstwa_i_przystąpienia_do_realizacji_projektu_ALL_-_INN4TOUR.docx)17_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_wyrażenia_woli_na_zawiązanie_partnerstwa_
i_przystąpienia_do_realizacji_projektu_ALL_-_INN4TOUR.docx
Pobierz plik (18_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_przyjęcia_oraz_ogłoszenia_tekstu_jednolitego_uchwały_Sejmiku_w_sprawie_nadania_Statutu_Klinicznemu_Szpitalowi_Wojewódzkiemu_Nr_1.docx)18_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_przyjęcia_oraz_ogłoszenia_tekstu_jednolitego_
uchwały_Sejmiku_w_sprawie_nadania_Statutu_Klinicznemu_Szpitalowi_Wojewódzkiemu_Nr_1.docx
Pobierz plik (19_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_przyjęcia_oraz_ogłoszenia_tekstu_jednolitego_uchwały_Sejmiku_w_sprawie_nadania_Statutu_Klinicznemu_Szpitalowi_Wojewódzkiemu_Nr_2.docx)19_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_przyjęcia_oraz_ogłoszenia_tekstu_jednolitego_
uchwały_Sejmiku_w_sprawie_nadania_Statutu_Klinicznemu_Szpitalowi_Wojewódzkiemu_Nr_2.docx
Pobierz plik (20_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_podpisania_Umowy_i_przyjęcia_Statutu_Sieci_Regionów_Trójmorza.docx)20_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_podpisania_Umowy_i_przyjęcia_
Statutu_Sieci_Regionów_Trójmorza.docx
Pobierz plik (20_1_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_podpisania_Umowy_i_przyjęcia_Statutu_Sieci_Regionów_Trójmorza_umowa.docx)20_1_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_podpisania_Umowy_i_przyjęcia_
Statutu_Sieci_Regionów_Trójmorza_umowa.docx
Pobierz plik (20_2_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_podpisania_Umowy_i_przyjęcia_Statutu_Sieci_Regionów_Trójmorza_statut.docx)20_2_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_podpisania_Umowy_i_przyjęcia_
Statutu_Sieci_Regionów_Trójmorza_statut.docx
Pobierz plik (20_3_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_podpisania_Umowy_i_przyjęcia_Statutu_Sieci_Regionów_Trójmorza_pismo_ministra.docx)20_3_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_podpisania_Umowy_i_przyjęcia_
Statutu_Sieci_Regionów_Trójmorza_pismo_ministra.docx
Pobierz plik (21_zmieniajaca_ucvhwałe_XLIII72821_SWP_Dom_Polski_wschodniej_w_Brukseli.docx)21_zmieniajaca_ucvhwałe_XLIII72821_SWP_Dom_Polski_
wschodniej_w_Brukseli.docx
Pobierz plik (22_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_wyrażenia_woli_przystąpienia_do_realizacji_projektu_Zrównoważona_żywność_-_od_produkcji_do_konsumpcji.docx)22_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_wyrażenia_woli_przystąpienia_do_
realizacji_projektu_Zrównoważona_żywność_-_od_produkcji_do_konsumpcji.docx
Pobierz plik (23_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_wyrażenia_woli_przystąpienia_do_realizacji_projektu_Podkarpacie_Uczy_Cyfrowo_IV.docx)23_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_wyrażenia_woli_przystąpienia_do_
realizacji_projektu_Podkarpacie_Uczy_Cyfrowo_IV.docx
Pobierz plik (24_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_określenia_kryteriów_ustalania_kwot_środków_Funduszu_Pracy_dla_samorządów_powiatowych.doc)24_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_określenia_kryteriów_ustalania_
kwot_środków_Funduszu_Pracy_dla_samorządów_powiatowych.doc
Pobierz plik (24_1_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_określenia_kryteriów_ustalania_kwot_środków_Funduszu_Pracy_dla_samorządów_powiatowych_uzasadnienie.docx)24_1_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_określenia_kryteriów_ustalania_
kwot_środków_Funduszu_Pracy_dla_samorządów_powiatowych_uzasadnienie.docx
Pobierz plik (24_2_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_określenia_kryteriów_ustalania_kwot_środków_Funduszu_Pracy_dla_samorządów_powiatowych_załącznik.doc)24_2_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_określenia_kryteriów_ustalania_
kwot_środków_Funduszu_Pracy_dla_samorządów_powiatowych_załącznik.doc
Pobierz plik (25_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_Programu_współpracy_Samorządu_Województwa_Podkarpackiego_z_organizacjami_pozarządowymi_na_rok_2023.docx)25_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_Programu_współpracy_Samorządu_
Województwa_Podkarpackiego_z_organizacjami_pozarządowymi_na_rok_2023.docx
Pobierz plik (25_1_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_Programu_współpracy_Samorządu_Województwa_Podkarpackiego_z_organizacjami_pozarządowymi_na_rok_2023_załącznik.docx)25_1_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_Programu_współpracy_Samorządu_
Województwa_Podkarpackiego_z_organizacjami_pozarządowymi_na_rok_2023_załącznik.docx
Pobierz plik (26_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_zmiany_Uchwały_Nr_LV93522_z_dnia_28_listopada_2022_r..docx)26_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_zmiany_Uchwały_Nr_LV93522_
z_dnia_28_listopada_2022_r..docx
Pobierz plik (27_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_zmiany_Statutu_Regionalnego_Ośrodka_Polityki_Społecznej_w_Rzeszowie.docx)27_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_zmiany_Statutu_Regionalnego_
Ośrodka_Polityki_Społecznej_w_Rzeszowie.docx
Pobierz plik (27_1_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_zmiany_Statutu_Regionalnego_Ośrodka_Polityki_Społecznej_w_Rzeszowie_uzasadnienie.docx)27_1_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_zmiany_Statutu_Regionalnego_
Ośrodka_Polityki_Społecznej_w_Rzeszowie_uzasadnienie.docx
Pobierz plik (27_2_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_zmiany_Statutu_Regionalnego_Ośrodka_Polityki_Społecznej_w_Rzeszowie_załącznik_1.docx)27_2_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_zmiany_Statutu_Regionalnego_
Ośrodka_Polityki_Społecznej_w_Rzeszowie_załącznik_1.docx
Pobierz plik (28_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_określenia_szczegółowych_zasad,_sposobu_i_trybu_oraz_organów_lub_osób_uprawnionych_do_umarzania_....docx)28_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_określenia_szczegółowych_zasad,_
sposobu_i_trybu_oraz_organów_lub_osób_uprawnionych_do_umarzania_....docx
Pobierz plik (28_1_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_określenia_szczegółowych_zasad,_sposobu_i_trybu_oraz_organów_lub_osób_uprawnionych_do_umarzania_..._załącznik.xlsx)28_1_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_określenia_szczegółowych_zasad,_
sposobu_i_trybu_oraz_organów_lub_osób_uprawnionych_do_umarzania_..._załącznik.xlsx
Pobierz plik (29_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_Wojewódzkiego_Programu_Opieki_nad_Zabytkami.odt)29_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_Wojewódzkiego_Programu_
Opieki_nad_Zabytkami.odt
Pobierz plik (29_1_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_Wojewódzkiego_Programu_Opieki_nad_Zabytkami_załącznik.docx)29_1_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_Wojewódzkiego_Programu_
Opieki_nad_Zabytkami_załącznik.docx
Pobierz plik (30_uchwała_zarządu_w_sprawie_przedstawienia_sprawozdania_z_realizacji_Wojewódzkiego_Programu_opieki_nad_zabytkami.docx)30_uchwała_zarządu_w_sprawie_przedstawienia_sprawozdania_z_realizacji_
Wojewódzkiego_Programu_opieki_nad_zabytkami.docx
Pobierz plik (30_1_uchwała_zarządu_w_sprawie_przedstawienia_sprawozdania_z_realizacji_Wojewódzkiego_Programu_opieki_nad_zabytkami_załącznik.docx)30_1_uchwała_zarządu_w_sprawie_przedstawienia_sprawozdania_z_realizacji_
Wojewódzkiego_Programu_opieki_nad_zabytkami_załącznik.docx
Pobierz plik (31_informacja_z_działalności_Zarządu_15.11_06.12.2022.docx)31_informacja_z_działalności_Zarządu_15.11_06.12.2022.docx
Pobierz plik (32_informacja_o_realizacji uchwał _z _LV _sesji.pdf)32_informacja_o_realizacji uchwał _z _LV _sesji.pdf