Sejmik Województwa Podkarpackiego

Sesje

 
 
 

  

  

Materiały na LV sesję Sejmiku Województwa Podkarpackiego w sprawie projektu Uchwały Budżetowej Województwa Podkarpackiego na 2023 rok

Załączniki:
PlikOpisRozmiarCreated
Pobierz plik (01 uchwała Zarządu w sprawie przyjęcia projektu 2023 — kopia.docx)01 uchwała Zarządu w sprawie przyjęcia projektu 2023 — kopia.docx 01 16 kB 2022-11-15 14:13
Pobierz plik (02 projekt UCHWAŁA BUDŻETOWA NA 2023r_.doc)02 projekt UCHWAŁA BUDŻETOWA NA 2023r_.doc 02 176 kB 2022-11-15 14:13
Pobierz plik (03 tabele i załączniki do projektu budżetu na 2023 r_.xlsx)03 tabele i załączniki do projektu budżetu na 2023 r_.xlsx 03 647 kB 2022-11-15 14:13
Pobierz plik (04 uzasadnienie dochody - 2023.docx)04 uzasadnienie dochody - 2023.docx 04 19 kB 2022-11-15 14:13
Pobierz plik (05 wydatki uzasadnienie 2023.docx)05 wydatki uzasadnienie 2023.docx 05 152 kB 2022-11-15 14:13
Pobierz plik (06 Uzasadnienie do przychodów rozchodów 2023.docx)06 Uzasadnienie do przychodów rozchodów 2023.docx 06 15 kB 2022-11-15 14:14
Pobierz plik (07 subwencje, PIT, CIT_plik_ze_zrodla_zewnetrznego.pdf)07 subwencje, PIT, CIT_plik_ze_zrodla_zewnetrznego.pdf 07 276 kB 2022-11-15 14:14
Pobierz plik (08 dotacje_plik_ze_zrodla_zewnetrznego.pdf)08 dotacje_plik_ze_zrodla_zewnetrznego.pdf 08 246 kB 2022-11-15 14:14
Pobierz plik (09 opracowania własne - materiały informacyjne.xlsx)09 opracowania własne - materiały informacyjne.xlsx 09 509 kB 2022-11-15 14:14
Pobierz plik (10 wykaz zadań 2023.xlsx)10 wykaz zadań 2023.xlsx 10 968 kB 2022-11-15 14:14

Materiały na LV sesję Sejmiku Województwa Podkarpackiego w sprawie przyjęcia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego na lata 2023-2045

Załączniki:
PlikOpisRozmiarCreated
Pobierz plik (01 uchwała_zarządu_w_sprawie_przyjęcia_projektu_Wieloletniej_Prognozy_Finansowej.doc)01 uchwała_zarządu_w_sprawie_przyjęcia_projektu_Wieloletniej_Prognozy_Finansowej.doc 01 65 kB 2022-11-15 14:26
Pobierz plik (uchwała_zarządu_w_sprawie_przyjęcia_projektu_Wieloletniej_Prognozy_Finansowej_załącznik_1.pdf)uchwała_zarządu_w_sprawie_przyjęcia_projektu_Wieloletniej_Prognozy_Finansowej_załącznik_1.pdf 02 3165 kB 2022-11-15 14:27
Pobierz plik (uchwała_zarządu_w_sprawie_przyjęcia_projektu_Wieloletniej_Prognozy_Finansowej_załącznik_2.pdf)uchwała_zarządu_w_sprawie_przyjęcia_projektu_Wieloletniej_Prognozy_Finansowej_załącznik_2.pdf 03 180 kB 2022-11-15 14:27
Pobierz plik (uchwała_zarządu_w_sprawie_przyjęcia_projektu_Wieloletniej_Prognozy_Finansowej_objaśnienia.doc)uchwała_zarządu_w_sprawie_przyjęcia_projektu_Wieloletniej_Prognozy_Finansowej_objaśnienia.doc 04 196 kB 2022-11-15 14:27

Materiały na LV sesję SWP

Załączniki:
PlikOpisRozmiarCreated
Pobierz plik (01.docx)01.docx 01 21 kB 2022-11-18 10:23
Pobierz plik (03_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_wyboru_przedstawicieli_do_składu_Rady_Społecznej_przy_Klinicznym_Szpitalu_Wojewódzkim_Nr_1.docx)03_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_wyboru_przedstawicieli_do_składu_Rady_Społecznej_przy_Klinicznym_Szpitalu_Wojewódzkim_Nr_1.docx 02 12 kB 2022-11-18 10:24
Pobierz plik (04_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_wyboru_przedstawicieli_do_składu_Rady_Społecznej_przy_Klinicznym_Szpitalu_Wojewódzkim_Nr_2.docx)04_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_wyboru_przedstawicieli_do_składu_Rady_Społecznej_przy_Klinicznym_Szpitalu_Wojewódzkim_Nr_2.docx 03 12 kB 2022-11-18 10:24
Pobierz plik (05_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_wyboru_przedstawicieli_do_składu_Rady_Społecznej_przy_Wojewódzkim_Podkarpackim_Szpitalu_Psychiatrycznym.docx)05_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_wyboru_przedstawicieli_do_składu_Rady_Społecznej_przy_Wojewódzkim_Podkarpackim_Szpitalu_Psychiatrycznym.docx 04 13 kB 2022-11-18 10:24
Pobierz plik (06_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_zmian_w_Statucie_Wojewódzkiego_Szpitala_Podkarpackiego_im._Jana_Pawła_II_w_Krośnie.docx)06_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_zmian_w_Statucie_Wojewódzkiego_Szpitala_Podkarpackiego_im._Jana_Pawła_II_w_Krośnie.docx 05 21 kB 2022-11-18 10:24
Pobierz plik (07_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_zmian_w_Statucie_Klinicznego_Szpitala_Wojewódzkiego_Nr_2_im._Św._Jadwigi_Królowej.docx)07_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_zmian_w_Statucie_Klinicznego_Szpitala_Wojewódzkiego_Nr_2_im._Św._Jadwigi_Królowej.docx 06 23 kB 2022-11-18 10:24
Pobierz plik (08_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_zmian_w_Statucie_Wojewódzkiego_Szpitala_im._Św._Ojca_Pio_w_Przemyślu.docx)08_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_zmian_w_Statucie_Wojewódzkiego_Szpitala_im._Św._Ojca_Pio_w_Przemyślu.docx 07 20 kB 2022-11-18 10:24
Pobierz plik (09_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_przyjęcia_oraz_ogłoszenia_tekstu_jednolitego_uchwały_w_sprawie_nadania_Statutu_Wojewódzkiemu_Szpitalowi_im._Zofii_z_Zamoyskich_Tarnowskiej.docx)09_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_przyjęcia_oraz_ogłoszenia_tekstu_jednolitego_uchwały_w_sprawie_nadania_Statutu_Wojewódzkiemu_Szpitalowi_im._Zofii_z_Zamoyskich_Tarnowskiej.docx 08 40 kB 2022-11-18 10:24
Pobierz plik (10_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_udzielenia_pomocy_finansowej_z_budżetu_Województwa_Podkarpackiego_dla_Gminy_Dydnia.doc)10_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_udzielenia_pomocy_finansowej_z_budżetu_Województwa_Podkarpackiego_dla_Gminy_Dydnia.doc 09 40 kB 2022-11-18 10:25
Pobierz plik (11_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_Programu_współpracy_Samorządu_Województwa_Podkarpackiego_na_rok_2023.docx)11_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_Programu_współpracy_Samorządu_Województwa_Podkarpackiego_na_rok_2023.docx 10 18 kB 2022-11-18 10:25
Pobierz plik (11_1_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_Programu_współpracy_Samorządu_Województwa_Podkarpackiego_na_rok_2023_załącznik.docx)11_1_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_Programu_współpracy_Samorządu_Województwa_Podkarpackiego_na_rok_2023_załącznik.docx 11 122 kB 2022-11-18 10:25
Pobierz plik (12_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_przyjęcia_treści_aneksu_nr_2_do_umowy_w_sprawie_prowadzenia_Filharmonii_Podkarpackiej.docx)12_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_przyjęcia_treści_aneksu_nr_2_do_umowy_w_sprawie_prowadzenia_Filharmonii_Podkarpackiej.docx 12 14 kB 2022-11-18 10:25
Pobierz plik (12_1_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_przyjęcia_treści_aneksu_nr_2_do_umowy_w_sprawie_prowadzenia_Filharmonii_Podkarpackiej_załącznik.docx)12_1_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_przyjęcia_treści_aneksu_nr_2_do_umowy_w_sprawie_prowadzenia_Filharmonii_Podkarpackiej_załącznik.docx 13 20 kB 2022-11-18 10:25
Pobierz plik (13_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_wyrażenia_zgody_na_przeznaczenie_do_sprzedaży_nieruchomości_zabudowanych_położonych_w_Krośnie_przy_ul._Lewakowskiego_7.docx)13_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_wyrażenia_zgody_na_przeznaczenie_do_sprzedaży_nieruchomości_zabudowanych_położonych_w_Krośnie_przy_ul._Lewakowskiego_7.docx 14 20 kB 2022-11-18 10:25
Pobierz plik (14_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_zmiany_Uchwały_Nr_XLII70121_z_dnia_29_listopada_2021r._w_sprawie_udzielenia_pomocy_finansowej_dla_Gminy_Solina.doc)14_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_zmiany_Uchwały_Nr_XLII70121_z_dnia_29_listopada_2021r._w_sprawie_udzielenia_pomocy_finansowej_dla_Gminy_Solina.doc 15 42 kB 2022-11-18 10:26
Pobierz plik (15_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_wyrażenia_woli_przystąpienia_do_realizacji_projektu_pn._LIFE_IP_Pomoc_Techniczna.docx)15_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_wyrażenia_woli_przystąpienia_do_realizacji_projektu_pn._LIFE_IP_Pomoc_Techniczna.docx 16 27 kB 2022-11-18 10:26
Pobierz plik (15_1_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_wyrażenia_woli_przystąpienia_do_realizacji_projektu_pn._LIFE_IP_Pomoc_Techniczna_załącznik_1.docx)15_1_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_wyrażenia_woli_przystąpienia_do_realizacji_projektu_pn._LIFE_IP_Pomoc_Techniczna_załącznik_1.docx 17 145 kB 2022-11-18 10:26
Pobierz plik (15_2_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_wyrażenia_woli_przystąpienia_do_realizacji_projektu_pn._LIFE_IP_Pomoc_Techniczna_załącznik_2.pdf)15_2_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_wyrażenia_woli_przystąpienia_do_realizacji_projektu_pn._LIFE_IP_Pomoc_Techniczna_załącznik_2.pdf 18 550 kB 2022-11-18 10:29
Pobierz plik (16_projekt_uchwały_sejmiku_zmieniającej_Uchwałę_Nr_XLVIII80822_z_dnia_25.04.2022r._w_sprawie_określenia_zadań_Samorządu_Województwa_Podkarpackiego_finansowanych_ze_środków_PFRON.docx)16_projekt_uchwały_sejmiku_zmieniającej_Uchwałę_Nr_XLVIII80822_z_dnia_25.04.2022r._w_sprawie_określenia_zadań_Samorządu_Województwa_Podkarpackiego_finansowanych_ze_środków_PFRON.docx 19 28 kB 2022-11-18 10:29
Pobierz plik (17_projekt uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Sejmiku Województwa Podkarpackiego na 2023 rok.docx)17_projekt uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Sejmiku Województwa Podkarpackiego na 2023 rok.docx 20 16 kB 2022-11-18 10:30
Pobierz plik (17_1_projekt uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Sejmiku Województwa Podkarpackiego na 2023 rok załącznik.docx)17_1_projekt uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Sejmiku Województwa Podkarpackiego na 2023 rok załącznik.docx 21 37 kB 2022-11-18 10:31
Pobierz plik (18_projekt uchwały ws. ustalenia wysokości wynagrodzenia.docx)18_projekt uchwały ws. ustalenia wysokości wynagrodzenia.docx 22 16 kB 2022-11-18 10:31
Pobierz plik (19_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_zmian_w_budżecie_Województwa_Podkarpackiego.docx)19_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_zmian_w_budżecie_Województwa_Podkarpackiego.docx 23 95 kB 2022-11-18 10:31
Pobierz plik (19_1_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_zmian_w_budżecie_Województwa_Podkarpackiego_uzasadnienie.docx)19_1_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_zmian_w_budżecie_Województwa_Podkarpackiego_uzasadnienie.docx 24 32 kB 2022-11-18 10:31
Pobierz plik (19_3_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_zmian_w_budżecie_Województwa_Podkarpackiego_uzasadnienie_załącznik.xlsx)19_3_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_zmian_w_budżecie_Województwa_Podkarpackiego_uzasadnienie_załącznik.xlsx 25 20 kB 2022-11-18 10:32
Pobierz plik (19_4_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_zmian_w_budżecie_Województwa_Podkarpackiego_załącznik_1_2_3.xlsx)19_4_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_zmian_w_budżecie_Województwa_Podkarpackiego_załącznik_1_2_3.xlsx 26 31 kB 2022-11-18 10:32
Pobierz plik (20_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_zmian_w_Wieloletniej_Prognozie_Finansowej.doc)20_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_zmian_w_Wieloletniej_Prognozie_Finansowej.doc 27 106 kB 2022-11-18 10:32
Pobierz plik (20_1_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_zmian_w_Wieloletniej_Prognozie_Finansowej_objaśnienia.doc)20_1_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_zmian_w_Wieloletniej_Prognozie_Finansowej_objaśnienia.doc 28 197 kB 2022-11-18 10:33
Pobierz plik (20_2_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_zmian_w_Wieloletniej_Prognozie_Finansowej_uzasadnienie.doc)20_2_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_zmian_w_Wieloletniej_Prognozie_Finansowej_uzasadnienie.doc 29 74 kB 2022-11-18 10:33
Pobierz plik (20_3_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_zmian_w_Wieloletniej_Prognozie_Finansowej_uzasadnienie_załącznik_1_2.xlsx)20_3_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_zmian_w_Wieloletniej_Prognozie_Finansowej_uzasadnienie_załącznik_1_2.xlsx 30 53 kB 2022-11-18 10:33
Pobierz plik (20_4_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_zmian_w_Wieloletniej_Prognozie_Finansowej_załącznik_1.pdf)20_4_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_zmian_w_Wieloletniej_Prognozie_Finansowej_załącznik_1.pdf 31 3167 kB 2022-11-24 08:26
Pobierz plik (20_5_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_zmian_w_Wieloletniej_Prognozie_Finansowej_załącznik_2.pdf)20_5_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_zmian_w_Wieloletniej_Prognozie_Finansowej_załącznik_2.pdf 32 209 kB 2022-11-24 08:27
Pobierz plik (21_projekt uchwały w sprawie zmian w składzie osobowym Komisji Rozwoju Regionalnego Sejmiku Województwa Podkarpackiego.docx)21_projekt uchwały w sprawie zmian w składzie osobowym Komisji Rozwoju Regionalnego Sejmiku Województwa Podkarpackiego.docx 33 16 kB 2022-11-18 10:33
Pobierz plik (22_projekt uchwały w sprawie odwołania Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Sejmiku Województwa Podkarpackiego.docx)22_projekt uchwały w sprawie odwołania Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Sejmiku Województwa Podkarpackiego.docx 34 16 kB 2022-11-18 10:34
Pobierz plik (23_projekt uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Sejmiku Województwa Podkarpackiego.docx)23_projekt uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Sejmiku Województwa Podkarpackiego.docx 35 16 kB 2022-11-18 10:34
Pobierz plik (25_informacja_nt._programu_regionalnego_Fundusze_Europejskie_dla_Podkarpacia_2021-2027_po_negocjacjach_z_Komisją_Europejską.docx)25_informacja_nt._programu_regionalnego_Fundusze_Europejskie_dla_Podkarpacia_2021-2027_po_negocjacjach_z_Komisją_Europejską.docx 36 131 kB 2022-11-18 10:34
Pobierz plik (26_informacja_dotycząca_programu_Fundusze_Europejskie_dla_Polski_Wschodniej_na_lata_2021–2027.docx)26_informacja_dotycząca_programu_Fundusze_Europejskie_dla_Polski_Wschodniej_na_lata_2021–2027.docx 37 6278 kB 2022-11-18 10:34
Pobierz plik (27_informacja_o_stopniu_realizacji_Strategii_rozwoju_województwa_–_Podkarpackie_2030_-_raport_monitoringowy.docx)27_informacja_o_stopniu_realizacji_Strategii_rozwoju_województwa_–_Podkarpackie_2030_-_raport_monitoringowy.docx 38 2627 kB 2022-11-18 10:34
Pobierz plik (28_informacja_na_temat_Programu_Strategicznego_Rozwoju_Bieszczad,_Błękitny_San,_Programu_Rozwoju_Roztocza.docx)28_informacja_na_temat_Programu_Strategicznego_Rozwoju_Bieszczad,_Błękitny_San,_Programu_Rozwoju_Roztocza.docx 39 6133 kB 2022-11-18 10:35
Pobierz plik (29_sprawozdanie_z_wyjazdów_zagranicznych_Członków_Zarządu_Województwa_Podkarpackiego_oraz_pracowników_Urzędu_Marszałkowskiego.docx)29_sprawozdanie_z_wyjazdów_zagranicznych_Członków_Zarządu_Województwa_Podkarpackiego_oraz_pracowników_Urzędu_Marszałkowskiego.docx 40 55 kB 2022-11-18 10:35
Pobierz plik (30_informacja_na_temat_rozwoju_Rolnictwa_Ekologicznego_w_Województwie_Podkarpackim.docx)30_informacja_na_temat_rozwoju_Rolnictwa_Ekologicznego_w_Województwie_Podkarpackim.docx 41 33 kB 2022-11-18 10:35
Pobierz plik (31_inf_rozwoj_agroturystyki.docx)31_inf_rozwoj_agroturystyki.docx 42 24 kB 2022-11-18 10:35
Pobierz plik (32_informacja_o_realizacji_scaleń_gruntów_na_terenie_województwa_podkarpackiego_w_ramach_PROW_2014-2020.docx)32_informacja_o_realizacji_scaleń_gruntów_na_terenie_województwa_podkarpackiego_w_ramach_PROW_2014-2020.docx 43 44 kB 2022-11-18 10:35
Pobierz plik (33_informacja_z_działalności_Zarządu_17.10_07.11.2022.docx)33_informacja_z_działalności_Zarządu_17.10_07.11.2022.docx 44 79 kB 2022-11-18 10:36
Pobierz plik (34_INF o realizacji uchwał LIV sesji.pdf)34_INF o realizacji uchwał LIV sesji.pdf 45 142 kB 2022-11-18 10:37

Materiały dodatkowe na LV sesję