Sejmik Województwa Podkarpackiego

Sesje

 
 
 

  

  

Materiały na LIII sesję Sejmiku Województwa Podkarpackiego

Załączniki:
PlikOpisRozmiarCreated
Pobierz plik (Informacja_ o_ przebiegu_ wykonania_ budżetu_Województwa_Podkarpackiego_za_I_półrocze_2022_roku.pdf)Informacja_ o_ przebiegu_ wykonania_ budżetu_Województwa_Podkarpackiego_za_I_półrocze_2022_roku.pdf 01 4056 kB 2022-09-01 10:00
Pobierz plik (Informacja_o_kształtowaniu_ WPF.pdf)Informacja_o_kształtowaniu_ WPF.pdf 02 1971 kB 2022-09-01 10:00
Pobierz plik (Informacja_o_przebiegu_wykonania_za_I_półrocze_2022_r._planów_finansowych_instytucji_kultury_podległych_Samorządowi_Województwa.pdf)Informacja_o_przebiegu_wykonania_za_I_półrocze_2022_r._planów_finansowych_instytucji_kultury_podległych_Samorządowi_Województwa.pdf 03 8052 kB 2022-09-01 10:35
Pobierz plik (Informacja_o_przeiegu_wykonania_planów_finansowych_wojewódzkich_jednostek_organizacyjnych_za_I_półrocze_2022_roku.pdf)Informacja_o_przeiegu_wykonania_planów_finansowych_wojewódzkich_jednostek_organizacyjnych_za_I_półrocze_2022_roku.pdf 04 2094 kB 2022-09-01 10:35
Pobierz plik (Informacja_z_wykonania_planów_finansowych_spzoz_za_I_półrocze_2022_roku.pdf)Informacja_z_wykonania_planów_finansowych_spzoz_za_I_półrocze_2022_roku.pdf 05 2352 kB 2022-09-01 10:36

Materiały na LIII sesję Sejmiku Województwa Podkarpackiego

Załączniki:
PlikOpisRozmiarCreated
Pobierz plik (01_porządek obrad sesji.docx)01_porządek obrad sesji.docx 01 17 kB 2022-09-18 10:46
Pobierz plik (04_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_udzielenia_pomocy_finansowej_dla_Gminy_Miasto_Dębica.docx)04_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_udzielenia_pomocy_finansowej_dla_Gminy_Miasto_Dębica.docx 02 21 kB 2022-09-16 13:51
Pobierz plik (05_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_powierzenia_Gminie_Jeżowe_realizacji_zadania.doc)05_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_powierzenia_Gminie_Jeżowe_realizacji_zadania.doc 03 64 kB 2022-09-16 13:52
Pobierz plik (05_1_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_powierzenia_Gminie_Jeżowe_realizacji_zadania_załącznik.docx)05_1_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_powierzenia_Gminie_Jeżowe_realizacji_zadania_załącznik.docx 04 29 kB 2022-09-16 13:52
Pobierz plik (06_projekt_uchwały_sejmiku_zmieniającej_uchwałę_w_sprawie_udzielenia_pomocy_rzeczowej_w_ramach_Programu_wsparcia_dwujęzyczności_w_przedszkolach.docx)06_projekt_uchwały_sejmiku_zmieniającej_uchwałę_w_sprawie_udzielenia_pomocy_rzeczowej_w_ramach_Programu_wsparcia_dwujęzyczności_w_przedszkolach.docx 05 35 kB 2022-09-16 13:53
Pobierz plik (07_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_zmiany_Uchwały_Nr_XXXI_551_17_z_dnia_05.01.2017r._w_sprawie_uchwalenia_Planu_Gospodarki_Odpadami.doc)07_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_zmiany_Uchwały_Nr_XXXI_551_17_z_dnia_05.01.2017r._w_sprawie_uchwalenia_Planu_Gospodarki_Odpadami.doc 06 54 kB 2022-09-16 13:53
Pobierz plik (08_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_wyboru_przedstawicieli_do_składu_Rady_Społecznej_przy_Wojewódzkim_Szpitalu_Podkarpackim_w_Krośnie.docx)08_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_wyboru_przedstawicieli_do_składu_Rady_Społecznej_przy_Wojewódzkim_Szpitalu_Podkarpackim_w_Krośnie.docx 07 13 kB 2022-09-16 13:53
Pobierz plik (09_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_udzielenia_pomocy_finansowej_dla_Gminy_Żurawica.doc)09_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_udzielenia_pomocy_finansowej_dla_Gminy_Żurawica.doc 08 43 kB 2022-09-16 13:54
Pobierz plik (10_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_zmian_w_budżecie_Województwa_Podkarpackiego_na_2022r..docx)10_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_zmian_w_budżecie_Województwa_Podkarpackiego_na_2022r..docx 09 106 kB 2022-09-16 13:55
Pobierz plik (10_1_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_zmian_w_budżecie_Województwa_Podkarpackiego_na_2022r._uzasadnienie.docx)10_1_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_zmian_w_budżecie_Województwa_Podkarpackiego_na_2022r._uzasadnienie.docx 10 42 kB 2022-09-16 13:55
Pobierz plik (10_2_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_zmian_w_budżecie_Województwa_Podkarpackiego_na_2022r._uzasadnienie_załącznik.xlsx)10_2_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_zmian_w_budżecie_Województwa_Podkarpackiego_na_2022r._uzasadnienie_załącznik.xlsx 11 22 kB 2022-09-16 13:55
Pobierz plik (10_3_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_zmian_w_budżecie_Województwa_Podkarpackiego_na_2022r._załącznik_1_2.xlsx)10_3_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_zmian_w_budżecie_Województwa_Podkarpackiego_na_2022r._załącznik_1_2.xlsx 12 28 kB 2022-09-16 13:55
Pobierz plik (11_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_zmian_w_Wieloletniej_Prognozie_Finansowej.doc)11_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_zmian_w_Wieloletniej_Prognozie_Finansowej.doc 13 126 kB 2022-09-16 13:56
Pobierz plik (11_1_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_zmian_w_Wieloletniej_Prognozie_Finansowej_uzasadnienie.doc)11_1_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_zmian_w_Wieloletniej_Prognozie_Finansowej_uzasadnienie.doc 14 114 kB 2022-09-16 13:57
Pobierz plik (11_2_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_zmian_w_Wieloletniej_Prognozie_Finansowej_objaśnienia.doc)11_2_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_zmian_w_Wieloletniej_Prognozie_Finansowej_objaśnienia.doc 15 195 kB 2022-09-16 13:57
Pobierz plik (11_3_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_zmian_w_Wieloletniej_Prognozie_Finansowej_uzasadnienie_załącznik_1_2_3.xlsx)11_3_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_zmian_w_Wieloletniej_Prognozie_Finansowej_uzasadnienie_załącznik_1_2_3.xlsx 16 93 kB 2022-09-16 13:57
Pobierz plik (17_informacja_nt._negocjacji_z_Komisją_Europejską_programu_regionalnego_Fundusze_Europejskie_dla_Podkarpacia_2021-2027.doc)17_informacja_nt._negocjacji_z_Komisją_Europejską_programu_regionalnego_Fundusze_Europejskie_dla_Podkarpacia_2021-2027.doc 17 331 kB 2022-09-16 13:58
Pobierz plik (18_informacja_nt._stanu_wdrażania_Regionalnego_Programu_Operacyjnego_Województwa_Podkarpackiego_na_lata_2014-2020.docx)18_informacja_nt._stanu_wdrażania_Regionalnego_Programu_Operacyjnego_Województwa_Podkarpackiego_na_lata_2014-2020.docx 18 4032 kB 2022-09-16 13:59
Pobierz plik (19_informacja_z_działalności_Zarządu_16.08_05.09.2022.docx)19_informacja_z_działalności_Zarządu_16.08_05.09.2022.docx 19 63 kB 2022-09-16 13:59
Pobierz plik (20_Informacja_o_  realizacji_uchwał_XLII_sesji.docx)20_Informacja_o_ realizacji_uchwał_XLII_sesji.docx 20 34 kB 2022-09-16 13:59

Materiały dodatkowe na LIII sesję SWP

Załączniki:
PlikOpisRozmiarCreated
Pobierz plik (informacja_o_sytuacji_na_rynku_pracy_oraz_działaniach_na_rzecz_aktywizacji_osób_bezrobotnych_będących_w_szczególnej_sytuacji_na_rynku_pracy.pdf)informacja_o_sytuacji_na_rynku_pracy_oraz_działaniach_na_rzecz_aktywizacji_osób_bezrobotnych_będących_w_szczególnej_sytuacji_na_rynku_pracy.pdf   1727 kB 2022-09-19 13:53
Pobierz plik (informacja_o_wynikach_finansowych_podmiotów_leczniczych_w_porównaniu_czerwiec_2022_do_czerwca_2021.pdf)informacja_o_wynikach_finansowych_podmiotów_leczniczych_w_porównaniu_czerwiec_2022_do_czerwca_2021.pdf   506 kB 2022-09-19 13:53
Pobierz plik (informacja_o_wynikach_finansowych_podmiotów_leczniczych_za_2021 r..pdf)informacja_o_wynikach_finansowych_podmiotów_leczniczych_za_2021 r..pdf   1307 kB 2022-09-19 13:53
Pobierz plik (uchwała_zarządu_w_sprawie_przyjęcia_autopoprawek_do_projektu_uchwały_w_sprawie_zmian_w_budżecie.pdf)uchwała_zarządu_w_sprawie_przyjęcia_autopoprawek_do_projektu_uchwały_w_sprawie_zmian_w_budżecie.pdf   166 kB 2022-09-19 13:53
Pobierz plik (uchwała_zarządu_w_sprawie_przyjęcia_autopoprawek_do_projektu_uchwały_w_sprawie_zmian_w_budżecie_załącznik_do_autopoprawek.pdf)uchwała_zarządu_w_sprawie_przyjęcia_autopoprawek_do_projektu_uchwały_w_sprawie_zmian_w_budżecie_załącznik_do_autopoprawek.pdf   124 kB 2022-09-19 13:53
Pobierz plik (uchwała_zarządu_w_sprawie_przyjęcia_autopoprawek_do_projektu_uchwały_w_sprawie_zmian_w_WPF.pdf)uchwała_zarządu_w_sprawie_przyjęcia_autopoprawek_do_projektu_uchwały_w_sprawie_zmian_w_WPF.pdf   114 kB 2022-09-19 13:53
Pobierz plik (uchwała_zarządu_w_sprawie_przyjęcia_autopoprawek_do_projektu_uchwały_w_sprawie_zmian_w_WPF_uzasadnienie_załącznik_1_2.pdf)uchwała_zarządu_w_sprawie_przyjęcia_autopoprawek_do_projektu_uchwały_w_sprawie_zmian_w_WPF_uzasadnienie_załącznik_1_2.pdf   247 kB 2022-09-19 13:54
Pobierz plik (uchwała_zarządu_w_sprawie_przyjęcia_autopoprawek_do_projektu_uchwały_w_sprawie_zmian_w_WPF_załącznik_objaśnienia.pdf)uchwała_zarządu_w_sprawie_przyjęcia_autopoprawek_do_projektu_uchwały_w_sprawie_zmian_w_WPF_załącznik_objaśnienia.pdf   320 kB 2022-09-19 13:54
Pobierz plik (uchwała_zarządu_w_sprawie_przyjęcia_autopoprawek_do_projektu_uchwały_w_sprawie_zmian_w_WPF_załącznik_załącznik_1.pdf)uchwała_zarządu_w_sprawie_przyjęcia_autopoprawek_do_projektu_uchwały_w_sprawie_zmian_w_WPF_załącznik_załącznik_1.pdf   3167 kB 2022-09-19 13:54
Pobierz plik (uchwała_zarządu_w_sprawie_przyjęcia_autopoprawek_do_projektu_uchwały_w_sprawie_zmian_w_WPF_załącznik_załącznik_2.pdf)uchwała_zarządu_w_sprawie_przyjęcia_autopoprawek_do_projektu_uchwały_w_sprawie_zmian_w_WPF_załącznik_załącznik_2.pdf   202 kB 2022-09-19 13:54
Pobierz plik (Raport_o_restrukturyzacji_5_szpitali_wojewodzkich-.pdf)Raport_o_restrukturyzacji_5_szpitali_wojewodzkich-.pdf   2543 kB 2022-09-20 08:30
Pobierz plik (uchwała RIO.pdf)uchwała RIO.pdf   6759 kB 2022-09-21 09:45

Protokół LIII Sesji Sejmiku Województwa Podkarpackiego

Protokół (plik PDF, rozmiar 290 KB)