Sejmik Województwa Podkarpackiego

Sesje

 
 
 

  

  

Materiały na LII sesję Sejmiku Województwa Podkarpackiego

Załączniki:
PlikOpisRozmiarCreated
Pobierz plik (01_porządek LII.pdf)01_porządek LII.pdf 01 70 kB 2022-08-19 10:51
Pobierz plik (03_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_skargi_na_działania_Zarządu_Województwa_Podkarpackiego_zanonimizowany.pdf)03_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_skargi_na_działania_Zarządu_Województwa_Podkarpackiego_zanonimizowany.pdf 02 189 kB 2022-08-19 10:52
Pobierz plik (04_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_ustalenia_przebiegu_dróg_wojewódzkich_na_terenie_województwa_podkarpackiego.pdf)04_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_ustalenia_przebiegu_dróg_wojewódzkich_na_terenie_województwa_podkarpackiego.pdf 03 97 kB 2022-08-19 10:53
Pobierz plik (04_1_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_ustalenia_przebiegu_dróg_wojewódzkich_na_terenie_województwa_podkarpackiego_załącznik.pdf)04_1_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_ustalenia_przebiegu_dróg_wojewódzkich_na_terenie_województwa_podkarpackiego_załącznik.pdf 04 390 kB 2022-08-19 10:53
Pobierz plik (04_2_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_ustalenia_przebiegu_dróg_wojewódzkich_na_terenie_województwa_podkarpackiego_rysunek_1_16.pdf)04_2_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_ustalenia_przebiegu_dróg_wojewódzkich_na_terenie_województwa_podkarpackiego_rysunek_1_16.pdf 05 1532 kB 2022-08-19 10:54
Pobierz plik (05_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_zmiany_uchwał_w_sprawach_parków_krajobrazowych.pdf)05_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_zmiany_uchwał_w_sprawach_parków_krajobrazowych.pdf 06 143 kB 2022-08-19 10:54
Pobierz plik (06_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_zmiany_uchwał_w_sprawach_obszarów_chronionego_krajobrazu.pdf)06_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_zmiany_uchwał_w_sprawach_obszarów_chronionego_krajobrazu.pdf 07 146 kB 2022-08-19 10:54
Pobierz plik (07_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_nadania_śp._Pani_Marii_Mireckiej-Loryś_Odznaki_Honorowej_„Zasłużony_dla_Województwa_Podkarpackiego”.pdf)07_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_nadania_śp._Pani_Marii_Mireckiej-Loryś_Odznaki_Honorowej_„Zasłużony_dla_Województwa_Podkarpackiego”.pdf 08 150 kB 2022-08-19 10:55
Pobierz plik (08_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_przyjęcia_treści_aneksu_nr_3_do_umowy_z_dnia_23_czerwca_2017_roku_w_sprawie_prowadzenia_jako_wspólnej_instytucji_kultury.pdf)08_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_przyjęcia_treści_aneksu_nr_3_do_umowy_z_dnia_23_czerwca_2017_roku_w_sprawie_prowadzenia_jako_wspólnej_instytucji_kultury.pdf 09 121 kB 2022-08-19 10:55
Pobierz plik (08_1_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_przyjęcia_treści_aneksu_nr_3_do_umowy_z_dnia_23_czerwca_2017_roku_w_sprawie_prowadzenia_jako_wspólnej_instytucji_kultury_załącznik.pdf)08_1_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_przyjęcia_treści_aneksu_nr_3_do_umowy_z_dnia_23_czerwca_2017_roku_w_sprawie_prowadzenia_jako_wspólnej_instytucji_kultury_załącznik.pdf 10 89 kB 2022-08-19 10:55
Pobierz plik (09_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_powierzenia_Gminie_Harasiuki_realizacji_zadania.pdf)09_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_powierzenia_Gminie_Harasiuki_realizacji_zadania.pdf 11 114 kB 2022-08-19 10:56
Pobierz plik (09_1_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_powierzenia_Gminie_Harasiuki_realizacji_zadania_załącznik.pdf)09_1_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_powierzenia_Gminie_Harasiuki_realizacji_zadania_załącznik.pdf 12 145 kB 2022-08-19 10:57
Pobierz plik (10_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_powierzenia_Gminie_Krempna_realizacji_zadania.pdf)10_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_powierzenia_Gminie_Krempna_realizacji_zadania.pdf 13 108 kB 2022-08-19 10:57
Pobierz plik (10_1_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_powierzenia_Gminie_Krempna_realizacji_zadania_załącznik.pdf)10_1_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_powierzenia_Gminie_Krempna_realizacji_zadania_załącznik.pdf 14 137 kB 2022-08-19 10:57
Pobierz plik (11_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_powierzenia_Gminie_Tyczyn_realizacji_zadania.pdf)11_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_powierzenia_Gminie_Tyczyn_realizacji_zadania.pdf 15 106 kB 2022-08-19 10:58
Pobierz plik (11_1projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_powierzenia_Gminie_Tyczyn_realizacji_zadania_załącznik.pdf)11_1projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_powierzenia_Gminie_Tyczyn_realizacji_zadania_załącznik.pdf 16 136 kB 2022-08-19 10:58
Pobierz plik (12_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_powierzenia_Gminie_Wojaszówka_realizacji_zadania.pdf)12_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_powierzenia_Gminie_Wojaszówka_realizacji_zadania.pdf 17 146 kB 2022-08-19 10:58
Pobierz plik (12_1_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_powierzenia_Gminie_Wojaszówka_realizacji_zadania_załącznik.pdf)12_1_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_powierzenia_Gminie_Wojaszówka_realizacji_zadania_załącznik.pdf 18 143 kB 2022-08-19 10:58
Pobierz plik (13_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_powierzenia_Gminie_Jeżowe_realizacji_zadania.pdf)13_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_powierzenia_Gminie_Jeżowe_realizacji_zadania.pdf 19 107 kB 2022-08-19 10:59
Pobierz plik (13_1_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_powierzenia_Gminie_Jeżowe_realizacji_zadania_załącznik.pdf)13_1_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_powierzenia_Gminie_Jeżowe_realizacji_zadania_załącznik.pdf 20 134 kB 2022-08-19 10:59
Pobierz plik (14_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_powierzenia_Gminie_Krzeszów_realizacji_zadania.pdf)14_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_powierzenia_Gminie_Krzeszów_realizacji_zadania.pdf 21 108 kB 2022-08-19 11:00
Pobierz plik (14_1_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_powierzenia_Gminie_Krzeszów_realizacji_zadania_załącznik.pdf)14_1_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_powierzenia_Gminie_Krzeszów_realizacji_zadania_załącznik.pdf 22 136 kB 2022-08-19 11:01
Pobierz plik (15_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_powierzenia_Gminie_Bojanów_realizacji_zadania.pdf)15_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_powierzenia_Gminie_Bojanów_realizacji_zadania.pdf 23 107 kB 2022-08-19 11:01
Pobierz plik (15_1_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_powierzenia_Gminie_Bojanów_realizacji_zadania_załącznik.pdf)15_1_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_powierzenia_Gminie_Bojanów_realizacji_zadania_załącznik.pdf 24 133 kB 2022-08-19 11:02
Pobierz plik (16_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_powierzenia_Gminie_Radomyśl_nad_Sanem_realizacji_zadania.pdf)16_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_powierzenia_Gminie_Radomyśl_nad_Sanem_realizacji_zadania.pdf 25 105 kB 2022-08-19 11:02
Pobierz plik (16_1_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_powierzenia_Gminie_Radomyśl_nad_Sanem_realizacji_zadania_załącznik.pdf)16_1_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_powierzenia_Gminie_Radomyśl_nad_Sanem_realizacji_zadania_załącznik.pdf 26 145 kB 2022-08-19 11:02
Pobierz plik (17_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_powierzenia_Gminie_Rymanów_realizacji_zadania.pdf)17_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_powierzenia_Gminie_Rymanów_realizacji_zadania.pdf 27 106 kB 2022-08-19 11:03
Pobierz plik (17_1_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_powierzenia_Gminie_Rymanów_realizacji_zadania_załącznik.pdf)17_1_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_powierzenia_Gminie_Rymanów_realizacji_zadania_załącznik.pdf 28 143 kB 2022-08-19 11:03
Pobierz plik (18_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_powierzenia_Gminie_Wielopole_Skrzyńskie_realizacji_zadania.pdf)18_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_powierzenia_Gminie_Wielopole_Skrzyńskie_realizacji_zadania.pdf 29 108 kB 2022-08-19 11:03
Pobierz plik (18_1_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_powierzenia_Gminie_Wielopole_Skrzyńskie_realizacji_zadania_załącznik.pdf)18_1_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_powierzenia_Gminie_Wielopole_Skrzyńskie_realizacji_zadania_załącznik.pdf 30 136 kB 2022-08-19 11:03
Pobierz plik (19_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_powierzenia_Gminie_Wiśniowa_realizacji_zadania.pdf)19_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_powierzenia_Gminie_Wiśniowa_realizacji_zadania.pdf 31 125 kB 2022-08-19 11:10
Pobierz plik (19_1_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_powierzenia_Gminie_Wiśniowa_realizacji_zadania_załącznik.pdf)19_1_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_powierzenia_Gminie_Wiśniowa_realizacji_zadania_załącznik.pdf 32 144 kB 2022-08-19 11:11
Pobierz plik (20_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_zmiany_Uchwały_w_sprawie_przyjęcia_Programu_poprawy_bezpieczeństwa_infrastruktury_drogowej.pdf)20_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_zmiany_Uchwały_w_sprawie_przyjęcia_Programu_poprawy_bezpieczeństwa_infrastruktury_drogowej.pdf 33 219 kB 2022-08-19 11:11
Pobierz plik (20_1_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_zmiany_Uchwały_w_sprawie_przyjęcia_Programu_poprawy_bezpieczeństwa_infrastruktury_drogowej_załącznik.pdf)20_1_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_zmiany_Uchwały_w_sprawie_przyjęcia_Programu_poprawy_bezpieczeństwa_infrastruktury_drogowej_załącznik.pdf 34 30164 kB 2022-08-19 11:12
Pobierz plik (21_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_zaliczenia_odcinka_drogi_do_kategorii_dróg_wojewódzkich_na_terenie_województwa_podkarpackiego.pdf)21_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_zaliczenia_odcinka_drogi_do_kategorii_dróg_wojewódzkich_na_terenie_województwa_podkarpackiego.pdf 35 136 kB 2022-08-19 11:12
Pobierz plik (21_1_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_zaliczenia_odcinka_drogi_do_kategorii_dróg_wojewódzkich_na_terenie_województwa_podkarpackiego_załącznik.pdf)21_1_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_zaliczenia_odcinka_drogi_do_kategorii_dróg_wojewódzkich_na_terenie_województwa_podkarpackiego_załącznik.pdf 36 625 kB 2022-08-19 11:13
Pobierz plik (22_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_pozbawienia_odcinka_drogi_wojewódzkiej_swojej_kategorii_na_terenie_województwa_podkarpackiego.pdf)22_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_pozbawienia_odcinka_drogi_wojewódzkiej_swojej_kategorii_na_terenie_województwa_podkarpackiego.pdf 37 136 kB 2022-08-19 11:13
Pobierz plik (22_1_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_pozbawienia_odcinka_drogi_wojewódzkiej_swojej_kategorii_na_terenie_województwa_podkarpackiego_załącznik.pdf)22_1_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_pozbawienia_odcinka_drogi_wojewódzkiej_swojej_kategorii_na_terenie_województwa_podkarpackiego_załącznik.pdf 38 625 kB 2022-08-19 11:13
Pobierz plik (23_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_pozbawienia_odcinka_drogi_wojewódzkiej_swojej_kategorii_na_terenie_województwa_podkarpackiego.pdf)23_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_pozbawienia_odcinka_drogi_wojewódzkiej_swojej_kategorii_na_terenie_województwa_podkarpackiego.pdf 39 111 kB 2022-08-19 11:13
Pobierz plik (23_1_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_pozbawienia_odcinka_drogi_wojewódzkiej_swojej_kategorii_na_terenie_województwa_podkarpackiego_załącznik.pdf)23_1_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_pozbawienia_odcinka_drogi_wojewódzkiej_swojej_kategorii_na_terenie_województwa_podkarpackiego_załącznik.pdf 40 264 kB 2022-08-19 11:14
Pobierz plik (24_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_zaliczenia_odcinka_drogi_do_kategorii_dróg_wojewódzkich_na_terenie_województwa_podkarpackiego.pdf)24_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_zaliczenia_odcinka_drogi_do_kategorii_dróg_wojewódzkich_na_terenie_województwa_podkarpackiego.pdf 41 110 kB 2022-08-19 11:14
Pobierz plik (24_1_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_zaliczenia_odcinka_drogi_do_kategorii_dróg_wojewódzkich_na_terenie_województwa_podkarpackiego_załącznik.pdf)24_1_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_zaliczenia_odcinka_drogi_do_kategorii_dróg_wojewódzkich_na_terenie_województwa_podkarpackiego_załącznik.pdf 42 264 kB 2022-08-19 11:17
Pobierz plik (25_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_powierzenia_Gminie_Baranów_Sandomierski_zadania_w_zakresie_zarządzania_odcinkami_dróg.pdf)25_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_powierzenia_Gminie_Baranów_Sandomierski_zadania_w_zakresie_zarządzania_odcinkami_dróg.pdf 43 105 kB 2022-08-19 11:19
Pobierz plik (25_1_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_powierzenia_Gminie_Baranów_Sandomierski_zadania_w_zakresie_zarządzania_odcinkami_dróg_załącznik.pdf)25_1_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_powierzenia_Gminie_Baranów_Sandomierski_zadania_w_zakresie_zarządzania_odcinkami_dróg_załącznik.pdf 44 161 kB 2022-08-19 11:19
Pobierz plik (26_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_deklaracji_przekazania_do_wspólnego_prowadzenia_i_finansowania_Muzeum_Marii_Konopnickiej_w_Żarnowcu.pdf)26_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_deklaracji_przekazania_do_wspólnego_prowadzenia_i_finansowania_Muzeum_Marii_Konopnickiej_w_Żarnowcu.pdf 45 137 kB 2022-08-19 11:20
Pobierz plik (27_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_udzielenia_pomocy_finansowej_dla_Gminy_Miejskiej_Lubaczów.pdf)27_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_udzielenia_pomocy_finansowej_dla_Gminy_Miejskiej_Lubaczów.pdf 46 103 kB 2022-08-19 11:20
Pobierz plik (28_projekt_uchwały_sejmiku_zmieniającej_uchwałę_w_sprawie_określenia_planu_sieci_publicznych_placówek_doskonalenia_nauczycieli,_bibliotek, szkół_i_placówek.pdf)28_projekt_uchwały_sejmiku_zmieniającej_uchwałę_w_sprawie_określenia_planu_sieci_publicznych_placówek_doskonalenia_nauczycieli,_bibliotek, szkół_i_placówek.pdf 47 154 kB 2022-08-19 11:21
Pobierz plik (29_projekt_uchwały_sejmiku_zmieniającej_uchwałę_w_sprawie_udzielenia_dotacji_na_prace_konserwatorskie_restauratorskie.pdf)29_projekt_uchwały_sejmiku_zmieniającej_uchwałę_w_sprawie_udzielenia_dotacji_na_prace_konserwatorskie_restauratorskie.pdf 48 127 kB 2022-08-19 11:22
Pobierz plik (29_1_projekt_uchwały_sejmiku_zmieniającej_uchwałę_w_sprawie_udzielenia_dotacji_na_prace_konserwatorskie_restauratorskie_załącznik.pdf)29_1_projekt_uchwały_sejmiku_zmieniającej_uchwałę_w_sprawie_udzielenia_dotacji_na_prace_konserwatorskie_restauratorskie_załącznik.pdf 49 203 kB 2022-08-19 11:22
Pobierz plik (30_projekt_uchwały_sejmiku_zmieniającej_uchwałę_w_sprawie_warunków_i_trybu_wspierania_rozwoju_sportu_w_Województwie_Podkarpackim.pdf)30_projekt_uchwały_sejmiku_zmieniającej_uchwałę_w_sprawie_warunków_i_trybu_wspierania_rozwoju_sportu_w_Województwie_Podkarpackim.pdf 50 219 kB 2022-08-19 11:22
Pobierz plik (31_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_wyrażenia_zgody_na_nabycie_lokali_mieszkalnych.pdf)31_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_wyrażenia_zgody_na_nabycie_lokali_mieszkalnych.pdf 51 104 kB 2022-08-19 11:23
Pobierz plik (32_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_zmian_w_budżecie_Województwa_Podkarpackiego_na_2022r..pdf)32_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_zmian_w_budżecie_Województwa_Podkarpackiego_na_2022r..pdf 52 375 kB 2022-08-19 11:23
Pobierz plik (32_1_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_zmian_w_budżecie_Województwa_Podkarpackiego_na_2022r._uzasadnienie.pdf)32_1_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_zmian_w_budżecie_Województwa_Podkarpackiego_na_2022r._uzasadnienie.pdf 53 344 kB 2022-08-19 11:24
Pobierz plik (32_2_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_zmian_w_budżecie_Województwa_Podkarpackiego_na_2022r._uzasadnienie_załącznik.pdf)32_2_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_zmian_w_budżecie_Województwa_Podkarpackiego_na_2022r._uzasadnienie_załącznik.pdf 54 284 kB 2022-08-19 11:25
Pobierz plik (32_3_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_zmian_w_budżecie_Województwa_Podkarpackiego_na_2022r._załącznik_1_2_3.pdf)32_3_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_zmian_w_budżecie_Województwa_Podkarpackiego_na_2022r._załącznik_1_2_3.pdf 55 202 kB 2022-08-19 11:26
Pobierz plik (33_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_zmian_w_budżecie_Województwa_Podkarpackiego_na_2022_r..pdf)33_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_zmian_w_budżecie_Województwa_Podkarpackiego_na_2022_r..pdf 56 141 kB 2022-08-19 11:36
Pobierz plik (34_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_zmian_w_Wieloletniej_Prognozie_Finansowej.pdf)34_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_zmian_w_Wieloletniej_Prognozie_Finansowej.pdf 57 219 kB 2022-08-19 11:49
Pobierz plik (34_1_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_zmian_w_Wieloletniej_Prognozie_Finansowej_uzasadnienie.pdf)34_1_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_zmian_w_Wieloletniej_Prognozie_Finansowej_uzasadnienie.pdf 58 180 kB 2022-08-19 11:50
Pobierz plik (34_2_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_zmian_w_Wieloletniej_Prognozie_Finansowej_uzasadnienie_załącznik_1_2.pdf)34_2_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_zmian_w_Wieloletniej_Prognozie_Finansowej_uzasadnienie_załącznik_1_2.pdf 59 503 kB 2022-08-19 11:50
Pobierz plik (34_3_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_zmian_w_Wieloletniej_Prognozie_Finansowej_objaśnienia.pdf)34_3_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_zmian_w_Wieloletniej_Prognozie_Finansowej_objaśnienia.pdf 60 319 kB 2022-08-19 11:50
Pobierz plik (34_4_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_zmian_w_Wieloletniej_Prognozie_Finansowej_załącznik_1.pdf)34_4_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_zmian_w_Wieloletniej_Prognozie_Finansowej_załącznik_1.pdf 61 534 kB 2022-08-19 11:51
Pobierz plik (34_5_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_zmian_w_Wieloletniej_Prognozie_Finansowej_załącznik_2.pdf)34_5_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_zmian_w_Wieloletniej_Prognozie_Finansowej_załącznik_2.pdf 62 176 kB 2022-08-19 11:51
Pobierz plik (35_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_zmian_w_Statucie_Wojewódzkiego_Szpitala_Podkarpackiego_im._Jana_Pawła_II_w_Krośnie.pdf)35_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_zmian_w_Statucie_Wojewódzkiego_Szpitala_Podkarpackiego_im._Jana_Pawła_II_w_Krośnie.pdf 63 132 kB 2022-08-19 11:52
Pobierz plik (36_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_zmian_w_Statucie_Klinicznego_Szpitala_Wojewódzkiego_Nr_2.pdf)36_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_zmian_w_Statucie_Klinicznego_Szpitala_Wojewódzkiego_Nr_2.pdf 64 215 kB 2022-08-19 11:52
Pobierz plik (37_zmieniający_ uchwałę_Nr XLII71921_ z_dnia_29_ listopada_ 2021 r_w_ sprawie_ przyjęcia_planu_pracy_Sejmiku_ Województwa_Podkarpackiego_na_2022_rok.pdf)37_zmieniający_ uchwałę_Nr XLII71921_ z_dnia_29_ listopada_ 2021 r_w_ sprawie_ przyjęcia_planu_pracy_Sejmiku_ Województwa_Podkarpackiego_na_2022_rok.pdf 65 100 kB 2022-08-19 11:52
Pobierz plik (38_informacja_na_temat_działań_podejmowanych_przez_UMWP_,_które_wpisują_się_w_tematykę_Konwencji_Karpackiej.pdf)38_informacja_na_temat_działań_podejmowanych_przez_UMWP_,_które_wpisują_się_w_tematykę_Konwencji_Karpackiej.pdf 66 768 kB 2022-08-19 11:52
Pobierz plik (38_1_informacja_na_temat_działań_podejmowanych_przez_UMWP_,_które_wpisują_się_w_tematykę_Konwencji_Karpackiej_załącznik_1.pdf)38_1_informacja_na_temat_działań_podejmowanych_przez_UMWP_,_które_wpisują_się_w_tematykę_Konwencji_Karpackiej_załącznik_1.pdf 67 122 kB 2022-08-19 11:52
Pobierz plik (38_2_informacja_na_temat_działań_podejmowanych_przez_UMWP_,_które_wpisują_się_w_tematykę_Konwencji_Karpackiej_załącznik_2.pdf)38_2_informacja_na_temat_działań_podejmowanych_przez_UMWP_,_które_wpisują_się_w_tematykę_Konwencji_Karpackiej_załącznik_2.pdf 68 174 kB 2022-08-19 11:53
Pobierz plik (38_3_informacja_na_temat_działań_podejmowanych_przez_UMWP_,_które_wpisują_się_w_tematykę_Konwencji_Karpackiej_załącznik_3.pdf)38_3_informacja_na_temat_działań_podejmowanych_przez_UMWP_,_które_wpisują_się_w_tematykę_Konwencji_Karpackiej_załącznik_3.pdf 69 143 kB 2022-08-19 11:53
Pobierz plik (39_Sprawozdanie_Biura_OT_ za_2021.pdf)39_Sprawozdanie_Biura_OT_ za_2021.pdf 70 201 kB 2022-08-19 11:53
Pobierz plik (39_1_spr_z_dzialalnosci_biura.pdf)39_1_spr_z_dzialalnosci_biura.pdf 71 10676 kB 2022-08-19 11:54
Pobierz plik (40_uchwała_zarządu_w_sprawie_przekazania_Sejmikowi_Województwa_Informacji_o_realizacji_Kontraktów_Terytorialnych w 2021r..pdf)40_uchwała_zarządu_w_sprawie_przekazania_Sejmikowi_Województwa_Informacji_o_realizacji_Kontraktów_Terytorialnych w 2021r..pdf 72 191 kB 2022-08-19 11:54
Pobierz plik (40_1_uchwała_zarządu_w_sprawie_przekazania_Sejmikowi_Województwa_Informacji_o_realizacji_Kontraktów_Terytorialnych w 2021r._załącznik.pdf)40_1_uchwała_zarządu_w_sprawie_przekazania_Sejmikowi_Województwa_Informacji_o_realizacji_Kontraktów_Terytorialnych w 2021r._załącznik.pdf 73 2433 kB 2022-08-19 11:54
Pobierz plik (41_uchwała_zarządu_w_sprawie_przedstawienia_korekt_sprawozdań_rocznych_z_wykonania_planów_finansowych_instytucji_kultury.pdf)41_uchwała_zarządu_w_sprawie_przedstawienia_korekt_sprawozdań_rocznych_z_wykonania_planów_finansowych_instytucji_kultury.pdf 74 95 kB 2022-08-19 11:54
Pobierz plik (41_1_uchwała_zarządu_w_sprawie_przedstawienia_korekt_sprawozdań_rocznych_z_wykonania_planów_finansowych_instytucji_kultury_załącznik_1.pdf)41_1_uchwała_zarządu_w_sprawie_przedstawienia_korekt_sprawozdań_rocznych_z_wykonania_planów_finansowych_instytucji_kultury_załącznik_1.pdf 75 826 kB 2022-08-19 11:55
Pobierz plik (41_2_uchwała_zarządu_w_sprawie_przedstawienia_korekt_sprawozdań_rocznych_z_wykonania_planów_finansowych_instytucji_kultury_załącznik_2.pdf)41_2_uchwała_zarządu_w_sprawie_przedstawienia_korekt_sprawozdań_rocznych_z_wykonania_planów_finansowych_instytucji_kultury_załącznik_2.pdf 76 420 kB 2022-08-19 11:55
Pobierz plik (41_3_uchwała_zarządu_w_sprawie_przedstawienia_korekt_sprawozdań_rocznych_z_wykonania_planów_finansowych_instytucji_kultury_załacznik_3.pdf)41_3_uchwała_zarządu_w_sprawie_przedstawienia_korekt_sprawozdań_rocznych_z_wykonania_planów_finansowych_instytucji_kultury_załacznik_3.pdf 77 254 kB 2022-08-19 11:55
Pobierz plik (42_sprawozdanie_z_wyjazdów_zagranicznych_Członków_Zarządu_Województwa_Podkarpackiego_oraz_pracowników_Urzędu_Marszałkowskiego.pdf)42_sprawozdanie_z_wyjazdów_zagranicznych_Członków_Zarządu_Województwa_Podkarpackiego_oraz_pracowników_Urzędu_Marszałkowskiego.pdf 78 274 kB 2022-08-19 11:56
Pobierz plik (43_Sprawozdanie_z_wyjazdów_zagranicznych_radnych_  II kwartał_ 2022.pdf)43_Sprawozdanie_z_wyjazdów_zagranicznych_radnych_ II kwartał_ 2022.pdf 79 203 kB 2022-08-19 11:56
Pobierz plik (44_informacja_z_działalności_Zarządu_14.06_09.08.pdf)44_informacja_z_działalności_Zarządu_14.06_09.08.pdf 80 374 kB 2022-08-19 11:56
Pobierz plik (45_Informacja_o_  realizacji_uchwał_XL_i_XLI_sesji.pdf)45_Informacja_o_ realizacji_uchwał_XL_i_XLI_sesji.pdf 81 165 kB 2022-08-19 11:56