Sejmik Województwa Podkarpackiego

Sesje

 
 
 

  

  

Materiały dotyczące zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu województwa podkarpackiego za 2021 rok oraz udzielenia absolutorium Zarządowi Województwa Podkarpackiego

 

Materiały na LI sesję Sejmiku Województwa Podkarpackiego

Załączniki:
PlikOpisRozmiarCreated
Pobierz plik (01_porządek LI.pdf)01_porządek LI.pdf 01 196 kB 2022-06-15 12:55
Pobierz plik (04_Projekt_uchwały_ws_udzielenia_ZWP_wotum_zaufania.pdf)04_Projekt_uchwały_ws_udzielenia_ZWP_wotum_zaufania.pdf 02 90 kB 2022-06-15 12:56
Pobierz plik (05_uchwała_w_spr_rozpatrzenia_i_zatwierdzenia_spr_fin.pdf)05_uchwała_w_spr_rozpatrzenia_i_zatwierdzenia_spr_fin.pdf 03 76 kB 2022-06-15 12:56
Pobierz plik (06_uchwała_w_spr_udzielenia_ZWP_absolutorium.pdf)06_uchwała_w_spr_udzielenia_ZWP_absolutorium.pdf 04 75 kB 2022-06-15 12:56
Pobierz plik (07_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_udzielenia_pomocy_finansowej_gminom.pdf)07_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_udzielenia_pomocy_finansowej_gminom.pdf 05 112 kB 2022-06-15 12:57
Pobierz plik (08_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_zmian_w_budżecie_Województwa_Podkarpackiego_na_2022r..pdf)08_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_zmian_w_budżecie_Województwa_Podkarpackiego_na_2022r..pdf 06 316 kB 2022-06-15 12:57
Pobierz plik (08_1_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_zmian_w_budżecie_Województwa_Podkarpackiego_na_2022r._uzasadnienie.pdf)08_1_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_zmian_w_budżecie_Województwa_Podkarpackiego_na_2022r._uzasadnienie.pdf 07 197 kB 2022-06-15 12:57
Pobierz plik (08_2_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_zmian_w_budżecie_Województwa_Podkarpackiego_na_2022r._uzasadnienie_załącznik.pdf)08_2_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_zmian_w_budżecie_Województwa_Podkarpackiego_na_2022r._uzasadnienie_załącznik.pdf 08 189 kB 2022-06-15 12:57
Pobierz plik (08_3_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_zmian_w_budżecie_Województwa_Podkarpackiego_na_2022r._załącznik_1_2.pdf)08_3_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_zmian_w_budżecie_Województwa_Podkarpackiego_na_2022r._załącznik_1_2.pdf 09 170 kB 2022-06-15 12:58
Pobierz plik (09_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_zmian_w_Wieloletniej_Prognozie_Finansowej.pdf)09_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_zmian_w_Wieloletniej_Prognozie_Finansowej.pdf 10 161 kB 2022-06-15 12:58
Pobierz plik (09_1_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_zmian_w_Wieloletniej_Prognozie_Finansowej_uzasadnienie.pdf)09_1_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_zmian_w_Wieloletniej_Prognozie_Finansowej_uzasadnienie.pdf 11 145 kB 2022-06-15 12:58
Pobierz plik (09_2_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_zmian_w_Wieloletniej_Prognozie_Finansowej_uzasadnienie_załącznik_1_2.pdf)09_2_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_zmian_w_Wieloletniej_Prognozie_Finansowej_uzasadnienie_załącznik_1_2.pdf 12 499 kB 2022-06-15 12:59
Pobierz plik (09_3_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_zmian_w_Wieloletniej_Prognozie_Finansowej_załącznik_1.pdf)09_3_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_zmian_w_Wieloletniej_Prognozie_Finansowej_załącznik_1.pdf 13 3167 kB 2022-06-15 12:59
Pobierz plik (09_4_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_zmian_w_Wieloletniej_Prognozie_Finansowej_załącznik_2.pdf)09_4_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_zmian_w_Wieloletniej_Prognozie_Finansowej_załącznik_2.pdf 14 193 kB 2022-06-15 12:59
Pobierz plik (09_5_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_zmian_w_Wieloletniej_Prognozie_Finansowej_objaśnienia.pdf)09_5_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_zmian_w_Wieloletniej_Prognozie_Finansowej_objaśnienia.pdf 15 316 kB 2022-06-15 12:59
Pobierz plik (10_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_wyboru_przedstawicieli_do_składu_Rady_Społecznej_przy_Wojewódzkim_Zespole_Specjalistycznym.pdf)10_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_wyboru_przedstawicieli_do_składu_Rady_Społecznej_przy_Wojewódzkim_Zespole_Specjalistycznym.pdf 16 97 kB 2022-06-15 13:01
Pobierz plik (11_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_wyrażenia_woli_przystąpienia_do_projektu_Zdrowy_styl_życia_nauczycieli_w_czasach_pandemii.pdf)11_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_wyrażenia_woli_przystąpienia_do_projektu_Zdrowy_styl_życia_nauczycieli_w_czasach_pandemii.pdf 17 158 kB 2022-06-15 13:01
Pobierz plik (12_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_wyrażenia_zgody_na_przedłużenie_umowy_najmu_dla_Państwowego_Gospodarstwa_Wodnego_Wody_Polskie.pdf)12_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_wyrażenia_zgody_na_przedłużenie_umowy_najmu_dla_Państwowego_Gospodarstwa_Wodnego_Wody_Polskie.pdf 18 100 kB 2022-06-15 13:02
Pobierz plik (13_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_wyrażenia_woli_przyjęcia_z dniem_1 stycznia_2023_roku_roli_współorganizatora_Muzeum_Kresów_w_Lubaczowie.pdf)13_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_wyrażenia_woli_przyjęcia_z dniem_1 stycznia_2023_roku_roli_współorganizatora_Muzeum_Kresów_w_Lubaczowie.pdf 19 128 kB 2022-06-15 13:02
Pobierz plik (14_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_wyrażenia_woli_przystąpienia_do_realizacji_projektu_Ekologia_-_nasza_wspólna_odpowiedzialność.pdf)14_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_wyrażenia_woli_przystąpienia_do_realizacji_projektu_Ekologia_-_nasza_wspólna_odpowiedzialność.pdf 20 141 kB 2022-06-15 13:02
Pobierz plik (15_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_wyrażenia_woli_przystąpienia_do_realizacji_wniosku_o_budżet.pdf)15_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_wyrażenia_woli_przystąpienia_do_realizacji_wniosku_o_budżet.pdf 21 193 kB 2022-06-15 13:03
Pobierz plik (16_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_uchwalenia_Wojewódzkiego_Programu_Profilaktyki_i Rozwiązywania_Problemów_Alkoholowych.pdf)16_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_uchwalenia_Wojewódzkiego_Programu_Profilaktyki_i Rozwiązywania_Problemów_Alkoholowych.pdf 22 151 kB 2022-06-15 13:03
Pobierz plik (16_1_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_uchwalenia_Wojewódzkiego_Programu_Profilaktyki_i Rozwiązywania_Problemów_Alkoholowych_załącznik.pdf)16_1_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_uchwalenia_Wojewódzkiego_Programu_Profilaktyki_i Rozwiązywania_Problemów_Alkoholowych_załącznik.pdf 23 1733 kB 2022-06-15 13:03
Pobierz plik (17_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_ustalenia_maksymalnej_wysokości_pożyczki_udzielanej_w_roku_2022.pdf)17_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_ustalenia_maksymalnej_wysokości_pożyczki_udzielanej_w_roku_2022.pdf 24 131 kB 2022-06-15 13:04
Pobierz plik (18_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_zmian_w_Statucie_Wojewódzkiego_Szpitala_im._Zofii_z_Zamoyskich_Tarnowskiej_w_Tarnobrzegu.pdf)18_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_zmian_w_Statucie_Wojewódzkiego_Szpitala_im._Zofii_z_Zamoyskich_Tarnowskiej_w_Tarnobrzegu.pdf 25 134 kB 2022-06-15 13:04
Pobierz plik (19_informacja_dotycząca_dochodów_z tytułu_najmu_i_dzierżawy_nieruchomości_za_rok_2021.pdf)19_informacja_dotycząca_dochodów_z tytułu_najmu_i_dzierżawy_nieruchomości_za_rok_2021.pdf 26 312 kB 2022-06-15 13:04
Pobierz plik (20_Ocena_Zasobów_Pomocy_Społecznej_w_województwie_podkarpackim_za_2021_r..pdf)20_Ocena_Zasobów_Pomocy_Społecznej_w_województwie_podkarpackim_za_2021_r..pdf 27 1841 kB 2022-06-15 13:04
Pobierz plik (21_informacja_z_działalności_Zarządu_17.05_10.06.2022.pdf)21_informacja_z_działalności_Zarządu_17.05_10.06.2022.pdf 28 272 kB 2022-06-15 13:05
Pobierz plik (22_inf_o_realizacji_uchwal_XLIX.pdf)22_inf_o_realizacji_uchwal_XLIX.pdf 29 3648 kB 2022-06-15 13:05

Materiały dodatkowe na LI sesję Sejmiku Województwa Podkarpackiego

Materiały dodatkowe na LI sesję Sejmiku Województwa Podkarpackiego