Materiały dodatkowe (2) na XXVII sesję Sejmiku Województwa Podkarpackiego dt. debaty na temat sytuacji podmiotów leczniczych nadzorowanych przez Samorząd Województwa Podkarpackiego za 2015 r. oraz I półrocze 2016 r.