Materiały dodatkowe (1) na XXVII sesję Sejmiku Województwa Podkarpackiego