Materiały na debatę na temat sytuacji podmiotów leczniczych nadzorowanych przez Samorząd Województwa Podkarpackiego za 2015 r. oraz I połrocze 2016 r.