Materiały dodatkowe (2) na XXIV sesję Sejmiku Województwa Podkarpackiego