Materiały dodatkowe (1) na XXIV sesję Sejmiku Województwa Podkarpackiego