Materiały dodatkowe na XXIV sesję Sejmiku Województwa Podkarpackiego